Strona główna

ENGLISH VERSION
 

Szanowni Klienci,
uprzejmie informujemy, że 18 kwietnia i 2 maja br. są dniami wolnym
od pracy w GAZEX

 

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie

PRODUKCJI - DYSTRYBUCJI - INSTALOWANIA - KALIBRACJI

detektorów, mierników i systemów wykrywania gazów wybuchowych, toksycznych i tlenu.


Od początku istnienia przedsiębiorstwa, filozofia jego działania była oparta
na podstawowych przesłankach:

Specjalizacja - Jakość - Innowacyjność - Niezawodność


Dzięki wdrożonemu i certyfikowanemu przez Główny Instytut Górnictwa, Systemowi Zarządzania Jakością zgodnemu z ISO 9001, może oferować Klientom produkty i usługi najwyższej jakości,
popartej 3-letnią G W A R A N C J Ą*  !!!

Wyodrębnione w strukturach przedsiębiorstwa Laboratorium Wzorcujące GAZEX, działające zgodnie z normą PN-EN 17025, otrzymało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (Nr AP150, szczegóły na www.pca.gov.pl), stając się jedynym w Polsce producentem elementów systemów detekcji posiadającym udokumentowane i potwierdzone możliwości wiarygodnego wzorcowania (kalibracji) detektorów gazów.Katalog skrócony - wer. polska


Wobec ciągłego procesu rozwoju i udoskonalania oferowanych produktów
GAZEX zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych
oraz zmian oferowanych urządzeń bez uprzedzenia

* - po zarejestrowaniu produktu, zgodnie z warunkami Rozszerzonej Gwarancji Gazex (RGG3Y)

 

-  N O W O Ś C I  -


 

Cyfrowy Detektor Tlenku Węgla / LPG / CNG w GARAŻACH - WG.EG


 

Ekonomiczny kontroler CO2 -
AirTECH eko


 

Cyfrowy Detektor DD