O firmie 

Przedsiębiorstwo GAZEX prowadzi działalność w zakresie
PRODUKCJI - DYSTRYBUCJI - INSTALOWANIA - KALIBRACJI
detektorów, mierników i systemów wykrywania gazów wybuchowych, toksycznych i tlenu.

Od początku istnienia przedsiębiorstwa, filozofia jego działania była oparta
na podstawowych przesłankach:
Specjalizacja - Jakość - Innowacyjność - Niezawodność

Dzięki wdrożonemu i certyfikowanemu przez Główny Instytut Górnictwa, Systemowi Zarządzania Jakością zgodnemu z ISO 9001, GAZEX może oferować Klientom produkty i usługi najwyższej jakości, popartej
3- lub 5- letnią G W A R A N C J Ą * !!!

Wyodrębnione w strukturach przedsiębiorstwa Laboratorium Wzorcujące GAZEX, działające zgodnie z normą PN-EN 17025, otrzymało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (Nr AP150, szczegóły na www.pca.gov.pl), stając się jedynym w Polsce producentem elementów systemów detekcji posiadającym udokumentowane i potwierdzone możliwości wiarygodnego wzorcowania (kalibracji) detektorów gazów.


Wobec ciągłego procesu rozwoju i udoskonalania oferowanych produktów GAZEX zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych oraz zmian oferowanych urządzeń bez uprzedzenia.

* - po zarejestrowaniu produktu, zgodnie z warunkami Rozszerzonej Gwarancji GAZEX 3-letniej - RGG3Y
lub Rozszerzonej Gwarancji GAZEX 5-letniej - RGG5Y

 

Katalog skrócony - wersja polska

Nowości 

Do przeglądania dokumentów niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
Kliknij, żeby go pobrać
Logo gazex, nazwa gazex, dex, miniTOX, ASBIG, Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Gazex.
© Gazex'2014. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub kopiowanie w części lub całości bez zgody przedsiębiorstwa GAZEX zabronione.
Przedsiębiorstwo GAZEX posiada od 1999 roku wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością z PN-EN ISO 9001, nadzorowany przez Główny Instytut Górnictwa.