Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych. Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w bezproblemowym przejściu procesu naprawy i kalibracji urządzeń.

GAZEX
ul. Baletowa 16
02-867 Warszawa
NIP / 521-044-75-66
KRS / 0000091950
pon-pt, 08:00–16:00

Dział Realizacji Zamówień

Zamówienia sprzedaży
+48 22 644 25 11 wew. 510
zamowienia@gazex.pl

Fakturowanie, płatności i wysyłka urządzeń
+48 22 644 25 11 wew. 590
rozliczenia@gazex.pl


Dział Ofertowania i Doradztwa Technicznego

Zapytania ofertowe
+48 22 644 25 11 wew. 520
oferty@gazex.pl

Konsultacje techniczne
+48 22 644 25 11 wew. 570
techniczny@gazex.pl


Dział Serwisu

Status realizacji zleceń serwisowych
serwis@gazex.pl


Reklamacje i zwroty

Zgłoszenia reklamacyjne, zwroty towaru
reklamacje@gazex.pl

Informacje wymagane podczas składania zamówienia / zapytania ofertowego

Należy ustalić i podać niezbędne informacje:

 1. ilość, typ i model detektorów gazu — dla każdego detektora podać:
  • gaz wzorcujący (wykrywany);
  • dla detektorów progowych – wartości stężeń progowych dla wszystkich progów alarmowych wyrażone w %DGW lub w ppm lub mg/m3;
  • dla detektorów pomiarowych – zakres pomiarowy detektora;
  • przeznaczenie pomieszczenia dozorowanego;
  • rodzaje innych gazów i par (zakłócających), jeżeli mogą pojawić się w miejscu dozorowanym (oraz ich ewentualne stężenia).
 2. typ modułu alarmowego (lub ilość podsystemów o określonych parametrach lub sposobach współpracy z innymi systemami budynku/strefy dozorowanej);
 3. średnicę nominalną i ciśnienie pracy zaworu odcinającego (dla systemu GX);
 4. ilość i typ sygnalizatorów;
 5. konieczność awaryjnego podtrzymania napięcia zasilania systemu (czas pracy awaryjnej w godzinach).

Zgodnie z procedurami wymaganymi przez ISO 9001, wszystkie zamówienia oraz oferty handlowe są potwierdzane w zakresie przedmiotu dostawy, terminu oraz ceny. Dlatego, przy braku powyższych informacji, a szczególnie braku wartości stężeń progów alarmowych (lub zakresu pomiarowego), realizacja zamówień może być opóźniona.