GAZEX
ul. Baletowa 16
02-867 Warszawa
NIP / 521-044-75-66
KRS / 0000091950
pon-pt, 08:00–16:00

Dział Realizacji Zamówień

Realizacja zamówień sprzedaży*
zamowienia@gazex.pl, 22 644 25 11 wew. 510
*Prosimy o zapoznanie się z informacjami wymaganymi podczas składania zamówienia.

Realizacja zleceń serwisowych
22 644 25 11 wew. 530

Fakturowanie, płatności i wysyłka urządzeń
22 644 25 11 wew. 590


Dział Ofertowania i Doradztwa Technicznego

Zapytania ofertowe
oferty@gazex.pl, 22 644 25 11 wew. 520

Konsultacje techniczne
techniczny@gazex.pl, 22 644 25 11 wew. 570


Dział Wsparcia Technicznego (Serwis)

Status realizacji zleceń serwisowych
serwis@gazex.pl

Informacje wymagane podczas składania zamówienia

Przy zamawianiu należy ustalić i podać niezbędne informacje:

 1. ilość, typ i model detektorów gazu
 2. dla każdego detektora podać:
  • gaz wzorcujący (wykrywany)
  • dla detektorów progowych – wartości stężeń progowych dla wszystkich progów alarmowych wyrażone w %DGW (Dolnej Granicy Wybuchowości) lub w ppm lub mg/m3
  • dla detektorów pomiarowych typu DEX/P, DG/P – zakres pomiarowy detektora
  • przeznaczenie pomieszczenia dozorowanego
  • rodzaje innych gazów i par (zakłócających), jeżeli mogą pojawić się w miejscu dozorowanym (oraz ich ewentualne stężenia)
 3. typ modułu alarmowego (lub ilość podsystemów o określonych parametrach lub sposobach współpracy z innymi systemami budynku/strefy dozorowanej)
 4. średnicę nominalną i ciśnienie pracy zaworu odcinającego (dla systemu GX)
 5. ilość i typ sygnalizatorów
 6. konieczność awaryjnego podtrzymania napięcia zasilania systemu (czas pracy awaryjnej w godzinach)

Zgodnie z procedurami wymaganymi przez ISO 9001, wszystkie zamówienia są potwierdzane w zakresie przedmiotu dostawy, terminu oraz ceny. Dlatego, przy braku powyższych informacji, a szczególnie braku wartości stężeń progów alarmowych (lub zakresu pomiarowego), realizacja zamówień może być opóźniona.