Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych. Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w bezproblemowym przejściu procesu naprawy i kalibracji urządzeń.

GAZEX
ul. Baletowa 16
02-867 Warszawa
E-mail / gazex@gazex.pl
Telefon / +48 22 644 25 11
pon-pt, 08:00–16:00
NIP / 521-044-75-66
KRS / 0000091950
REGON / 012542051

Dział Realizacji Zamówień

Zamówienia sprzedaży
+48 22 644 25 11 wew. 510
zamowienia@gazex.pl
Informacje wymagane podczas składania zamówienia sprzedaży

Fakturowanie, płatności i wysyłka urządzeń
+48 22 644 25 11 wew. 590
rozliczenia@gazex.pl


Dział Serwisu

Status realizacji zleceń serwisowych
serwis@gazex.pl


Reklamacje i zwroty

Zgłoszenia reklamacyjne, zwroty towaru
reklamacje@gazex.pl

Informacje wymagane podczas składania zamówienia sprzedaży
 1. Zestawienie urządzeń:
  • ilość, typ i model detektorów gazu — dla każdego detektora podać:
   • gaz wzorcujący (wykrywany);
   • dla detektorów progowych – wartości stężeń progowych dla wszystkich progów alarmowych wyrażone w %DGW lub w ppm lub mg/m3;
   • dla detektorów pomiarowych – zakres pomiarowy detektora;
   • przeznaczenie pomieszczenia dozorowanego;
   • rodzaje innych gazów i par (zakłócających), jeżeli mogą pojawić się w miejscu dozorowanym (oraz ich ewentualne stężenia).
  • typ modułu sterującego (lub ilość podsystemów o określonych parametrach lub sposobach współpracy z innymi systemami budynku/strefy dozorowanej);
  • średnicę nominalną i ciśnienie pracy zaworu odcinającego (dla systemu GX);
  • ilość i typ sygnalizatorów;
  • konieczność awaryjnego podtrzymania napięcia zasilania systemu (czas pracy awaryjnej w godzinach).
 2. Dane teleadresowe firmy wraz z numerem NIP;
 3. Numer telefonu osoby składającej zamówienie.
Informacje wymagane podczas składania zapytania ofertowego
 1. Zestawienie urządzeń:
  • ilość, typ i model detektorów gazu — dla każdego detektora podać:
   • gaz wzorcujący (wykrywany);
   • dla detektorów progowych – wartości stężeń progowych dla wszystkich progów alarmowych wyrażone w %DGW lub w ppm lub mg/m3;
   • dla detektorów pomiarowych – zakres pomiarowy detektora;
   • przeznaczenie pomieszczenia dozorowanego;
   • rodzaje innych gazów i par (zakłócających), jeżeli mogą pojawić się w miejscu dozorowanym (oraz ich ewentualne stężenia).
  • typ modułu sterującego (lub ilość podsystemów o określonych parametrach lub sposobach współpracy z innymi systemami budynku/strefy dozorowanej);
  • średnicę nominalną i ciśnienie pracy zaworu odcinającego (dla systemu GX);
  • ilość i typ sygnalizatorów;
  • konieczność awaryjnego podtrzymania napięcia zasilania systemu (czas pracy awaryjnej w godzinach).
 2. Ewentualnie dokumentacja, według której zostanie sporządzona oferta (schemat blokowy, opis do projektu, rzuty kondygnacji);
 3. Dane teleadresowe firmy wraz z numerem NIP;
 4. Numer telefonu osoby składającej zapytanie ofertowe.