Informujemy, że w dniu 2 oraz 4 maja 2018 roku firma będzie nieczynna.

Dotyczy dystrybutorów domowych detektorów tlenku węgla typu DK-22, DK-24, DK-25 – we wszystkich wersjach wyposażenia – produkowanych przez GAZEX od roku 2015 do 16.03.2018 r.

Ponieważ część dystrybutorów posiadających w sprzedaży ww. detektory, może posiadać urządzenia w opakowaniach nie zawierających wszystkich jasno sformułowanych ostrzeżeń dotyczących przechowywania, transportu, instalacji i bezpiecznego użytkowania detektorów DK-22, DK-24 i DK-25, w trosce o najwyższą jakość obsługi Klientów i dbałość o bezpieczeństwo Użytkowników urządzeń, GAZEX deklaruje, że nieodpłatnie udostępni naklejki o właściwej treści przeznaczone do umieszczenia na indywidualnych opakowaniach detektorów, każdemu podmiotowi dysponującemu detektorami ww. typów (w dowolnej wersji wyposażenia).

Wzór prawidłowej naklejki znajduje się tutaj.

Właściwe naklejki GAZEX udostępnia zainteresowanym po zgłoszeniu listownym lub na e-mail gazex@gazex.pl, zawierającym adres do wysyłki naklejek.

Dotyczy dystrybutorów, użytkowników i potencjalnych nabywców domowego detektora tlenku węgla typu DDCO-N.s, produkowanego przez GAZEX w latach 2008–2014.

Ponieważ część użytkowników detektora tlenku węgla typu DDCO-N.s oraz część dystrybutorów posiadających jeszcze w sprzedaży ww. detektor, może posiadać urządzenia wyposażone w instrukcję obsługi w wersji nie zawierającej wszystkich jasno formułowanych ostrzeżeń dotyczących instalacji i bezpiecznego użytkowania detektora DDCO-N.s, w trosce o najwyższą jakość obsługi Klientów i dbałość o bezpieczeństwo Użytkowników urządzeń, GAZEX deklaruje, że nieodpłatnie udostępnia poprawioną instrukcję obsługi każdemu użytkownikowi lub podmiotowi dysponującemu detektorem DDCO-N.s.

Poprawioną instrukcję, w formacie pdf, można pobrać tutaj.

Instrukcję obsługi w formie papierowej GAZEX udostępnia zainteresowanym po zgłoszeniu listownym i podaniu adresu do wysyłki. Na zgłoszenia e-mailem na adres: gazex@gazex.pl zostanie wysyłany plik z poprawioną instrukcją w formacie pdf.