DETnet View

Oprogramowanie umożliwia – przy zastosowaniu komputera PC z systemem operacyjnym Windows – konfigurowanie i wizualizację pracy cyfrowych modułów sterujących i detektorów, posiadających port RS-485 (MDD-1, MDD-1/T, MDP-1.A/TM, AirTECH agro+/M, AirTECH max+/M, DG/M, DG/MR, DG.EN/M, DG-P8R.EN/M).

Aktualna wersja Data wydania Licencja
1.4 24-04-2018 freeware Pobierz

MD16 View

Oprogramowanie umożliwia - przy zastosowaniu komputera PC z systemem operacyjnym Windows - wizualizację pracy cyfrowego modułu sterującego typu MD-8, MD-16, MDP-8, MDP-16 (wersja z oprogramowaniem v5.2 lub późniejszym).

Aktualna wersja Data wydania Licencja
2.10 12-06-2018 freeware Pobierz

MDD256 View

Oprogramowanie umożliwia – przy zastosowaniu komputera PC z systemem operacyjnym Windows – konfigurowanie i wizualizację pracy cyfrowego modułu sterującego typu MDD-256/T (wersja z oprogramowaniem v1.4 lub późniejszym).

Aktualna wersja Data wydania Licencja
1.2.2 06-06-2018 freeware Pobierz

SG-1

Oprogramowanie umożliwia – przy zastosowaniu komputera PC z systemem operacyjnym Windows – konfigurowanie pracy sygnalizatora głosowego GS-2.

Aktualna wersja Data wydania Licencja
1.0 01-01-2015 freeware Pobierz