Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych.
Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w procesie rejestracji urządzeń.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących adres e-mail oraz dane ujawnione przeze mnie w załączonym życiorysie przez spółkę Gazex-Drzewicki Sp.j. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w celu przeprowadzenia przez Spółkę procesu rekrutacji na stanowisko pracy oferowane przez Spółkę na niniejszej stronie internetowej.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Spółkę, w tym z przysługującymi mi prawami, zamieszczonymi w Polityce prywatności na niniejszej stronie internetowej.