Ze względu na okres świąteczny i przeprowadzaną przez firmę Gazex inwentaryzację związaną z zamknięciem roku rozliczeniowego, sprzedaż urządzeń będzie realizowana do piątku 21 grudnia 2018 r. Zamówienia złożone po tym terminie będą realizowane po 2 stycznia 2019 r.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących adres e-mail oraz dane ujawnione przeze mnie w załączonym życiorysie przez spółkę Gazex-Drzewicki Sp.j. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w celu przeprowadzenia przez Spółkę procesu rekrutacji na stanowisko pracy oferowane przez Spółkę na niniejszej stronie internetowej.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Spółkę, w tym z przysługującymi mi prawami, zamieszczonymi w Polityce prywatności na niniejszej stronie internetowej.