Grupy produktów

Podział oferowanych produktów na grupy funkcjonalne

Detektory gazów
Urządzenia przeznaczone do wykrywania i sygnalizacji obecności niebezpiecznych stężeń gazów
Moduły sterujące
Urządzenia umożliwiające budowę systemów detekcji gazów
Zawory odcinające
Urządzenia umożliwiające szybkie i skuteczne zamknięcie dopływu gazu do instalacji gazowych
Sygnalizatory
Urządzenia przeznaczone do optycznej i akustycznej sygnalizacji stanów alarmowych
Zasilacze
Urządzenia zasilające systemy detekcji gazów
Akcesoria
Obudowy, osłony i inne urządzenia dodatkowe

Nowości

Najnowsze produkty wprowadzone do oferty

MDD-N1 Nowość
Adresowalne moduły przyłączeniowe wejść alarmowych służące do podłączania funkcjonującego dowolnego, dwuprogowego systemu detekcji gazów
MDD-S2 Nowość
Adresowalne moduły wyjść alarmowych do sterowania sygnalizatorami optycznymi i dzwiękowymi
DD Nowe modele
Progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych lub Freonów (HFC) stosowane w obiektach użyteczności publicznej (wyposażone w magistralę RS-485)
DD/AP Nowe modele
Progowe detektory gazu ziemnego, metanu (CH4), propanu-butanu (LPG), tlenku węgla (CO/czadu) lub Freonów (HFC) stosowane w pomieszczeniach zamkniętych, nadzorowanych przez system alarmowy
DG.EN/M Nowe modele
Progowe, ekonomiczne detektory gazów toksycznych, wybuchowych lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej (wyposażone w magistralę RS-485)
TP-4.s Nowe modele
Tablice ostrzegawcze LED