Grupy produktów

Podział oferowanych produktów na grupy funkcjonalne

Detektory gazów
Urządzenia przeznaczone do wykrywania i sygnalizacji obecności niebezpiecznych stężeń gazów
Moduły sterujące
Urządzenia umożliwiające budowę systemów detekcji gazów
Zawory odcinające
Urządzenia umożliwiające szybkie i skuteczne zamknięcie dopływu gazu do instalacji gazowych
Sygnalizatory
Urządzenia przeznaczone do optycznej i akustycznej sygnalizacji stanów alarmowych
Zasilacze
Urządzenia zasilające systemy detekcji gazów
Akcesoria
Obudowy, osłony i inne urządzenia dodatkowe

Nowości

Najnowsze produkty wprowadzone do oferty

DG/MR Nowość
Progowe i pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu o budowie bryzgoszczelnej z wyjściami przekaźnikowymi (wyposażone w magistralę RS-485)
WG.EGx Nowość
Progowe, samodzielne detektory przeznaczone do kontroli dwutlenku węgla (CO2), nadmiaru tlenku węgla (CO), obecności gazów wybuchowych (LPG/CNG) lub czynników chłodniczych (HFC)
DG/PV Nowość
Pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu o budowie bryzgoszczelnej z aktywnym wyjściem prądowym 4-20mA oraz wyjściem napięciowym 2-10V (do systemów obcych)
MDD-1x/T Nowość
Adresowalne moduły sterujące do przyłączania jednego detektora typu DEX/F, DG/F, DG.EN lub DEX/A, montaż na szynie TS35
MDD-S2 Nowość
Adresowalne moduły wyjść alarmowych do sterowania sygnalizatorami optycznymi i dzwiękowymi
PU/TB Nowość
Zasilacze uniwersalne z podtrzymaniem napięcia, montaż na szynie TS35
MD-8, MD-16 Nowe modele
Progowe moduły sterujące do kontroli i zasilania od 1 do 8/16 progowych detektorów gazów typu DEX/F, DG/F lub DG.EN
MDP-4, MDP-8, MDP-16 Nowe modele
Pomiarowe moduły sterujące do kontroli i zasilania od 1 do 4/8/16 pomiarowych detektorów gazów typu DEX/A, DEX/P lub DG/P
PS Nowe modele
Zasilacze z awaryjnym podtrzymaniem napięcia
PU/T Nowe modele
Impulsowe zasilacze uniwersalne, montaż na szynie TS35