Progowe, systemowe detektory gazów
DD Sensor / Media Cena netto
DD-11 Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
249,00 zł
DD-14 Półprzewodnikowy / Metan (CH4) selektywny
249,00 zł
DD-15 Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
249,00 zł
DD-22 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
249,00 zł
DD-61 Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
249,00 zł
DD-62 Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
249,00 zł
DD-8R Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
499,00 zł
DEX/A Sensor / Media Cena netto
DEX-A12/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
799,00 zł
DEX-A14/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4) selektywny
799,00 zł
DEX-A15/N Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
799,00 zł
DEX/F Sensor / Media Cena netto
DEX-12/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
739,00 zł
DEX-14/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4) selektywny
759,00 zł
DEX-14/N-S Półprzewodnikowy / Metan (CH4) selektywny
1 199,00 zł
DEX-15/N Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
739,00 zł
DEX-22/NL Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
739,00 zł
DEX-31/N Półprzewodnikowy / Związki organiczne
799,00 zł
DEX-41/N Półprzewodnikowy / Amoniak (NH3)
799,00 zł
DEX-61/N Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
799,00 zł
DEX-71/N Półprzewodnikowy / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
799,00 zł
DEX-72/N Półprzewodnikowy / Wodór (H2) selektywny
759,00 zł
DEX-11.K Katalityczny / Gazy palne
949,00 zł
DEX-15.K Katalityczny / Propan-butan (LPG)
949,00 zł
DEX-31.K Katalityczny / Związki organiczne
999,00 zł
DEX-41.K Katalityczny / Amoniak (NH3)
999,00 zł
DEX-71.K Katalityczny / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
999,00 zł
DEX-2E/N Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
999,00 zł
DEX-4E/N Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 099,00 zł
DEX-7E/N Elektrochemiczny / Wodór (H2)
1 099,00 zł
DEX-9E/N Elektrochemiczny / Tlen (O2)
999,00 zł
DEX-1R2/N Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 799,00 zł
DEX-1R5/N Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 799,00 zł
DEX-3R/N Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 899,00 zł
DEX-8R/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 799,00 zł
DG.EN Sensor / Media Cena netto
DG-11.EN Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
409,00 zł
DG-14.EN Półprzewodnikowy / Metan (CH4) selektywny
409,00 zł
DG-15.EN Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
409,00 zł
DG-22.EN Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
409,00 zł
DG-24.EN Półprzewodnikowy / Metan (CH4), Tlenek węgla (CO)
699,00 zł
DG-25.EN Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
699,00 zł
DG-61.EN Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
409,00 zł
DG-8R.EN Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
599,00 zł
DG.EN/M Sensor / Media Cena netto
DG-11.EN/M Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
449,00 zł
DG-14.EN/M Półprzewodnikowy / Metan (CH4) selektywny
449,00 zł
DG-15.EN/M Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
329,00 zł
DG-22.EN/M Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
329,00 zł
DG-61.EN/M Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
449,00 zł
DG-8R.EN/M Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
499,00 zł
DG-20.EN/M Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
649,00 zł
DG-28.EN/M Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
599,00 zł
DG/F Sensor / Media Cena netto
DG-12/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
639,00 zł
DG-14/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4) selektywny
659,00 zł
DG-15/N Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
639,00 zł
DG-22/NL Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
639,00 zł
DG-31/N Półprzewodnikowy / Związki organiczne
699,00 zł
DG-41/N Półprzewodnikowy / Amoniak (NH3)
699,00 zł
DG-61/N Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
699,00 zł
DG-71/N Półprzewodnikowy / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
699,00 zł
DG-72/N Półprzewodnikowy / Wodór (H2) selektywny
659,00 zł
DG-TF Półprzewodnikowy / Temperatura (T)
469,00 zł
DG-2E/N Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
899,00 zł
DG-4E/N1 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
999,00 zł
DG-4E/N2 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3) selektywny
1 199,00 zł
DG-5E/N Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
899,00 zł
DG-7E/N Elektrochemiczny / Wodór (H2)
999,00 zł
DG-9E/4 Elektrochemiczny / Tlen (O2)
699,00 zł
DG-9E/N Elektrochemiczny / Tlen (O2)
849,00 zł
DG-1R2/N Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 599,00 zł
DG-1R5/N Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 599,00 zł
DG-3R/N Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 699,00 zł
DG-8R8/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 099,00 zł
DG-8R/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 599,00 zł
DG/M Sensor / Media Cena netto
DG-12/M Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
659,00 zł
DG-14/M Półprzewodnikowy / Metan (CH4) selektywny
679,00 zł
DG-15/M Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
659,00 zł
DG-22L/M Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
659,00 zł
DG-31/M Półprzewodnikowy / Związki organiczne
719,00 zł
DG-41/M Półprzewodnikowy / Amoniak (NH3)
719,00 zł
DG-61/M Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
719,00 zł
DG-71/M Półprzewodnikowy / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
719,00 zł
DG-72/M Półprzewodnikowy / Wodór (H2) selektywny
679,00 zł
DG-TF/M Półprzewodnikowy / Temperatura (T)
489,00 zł
DG-2E/M Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
919,00 zł
DG-4E1/M Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 019,00 zł
DG-4E2/M Elektrochemiczny / Amoniak (NH3) selektywny
1 219,00 zł
DG-5E/M Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
919,00 zł
DG-7E/M Elektrochemiczny / Wodór (H2)
1 019,00 zł
DG-9E/M Elektrochemiczny / Tlen (O2)
869,00 zł
DG-1R2/M Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 619,00 zł
DG-1R5/M Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 619,00 zł
DG-3R/M Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 719,00 zł
DG-8R8/M Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 119,00 zł
DG-8R/M Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 619,00 zł
DG/MR Sensor / Media Cena netto
DG-12/MR Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
689,00 zł
DG-14/MR Półprzewodnikowy / Metan (CH4) selektywny
709,00 zł
DG-15/MR Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
689,00 zł
DG-22L/MR Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
689,00 zł
DG-31/MR Półprzewodnikowy / Związki organiczne
749,00 zł
DG-41/MR Półprzewodnikowy / Amoniak (NH3)
749,00 zł
DG-61/MR Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
749,00 zł
DG-71/MR Półprzewodnikowy / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
749,00 zł
DG-72/MR Półprzewodnikowy / Wodór (H2) selektywny
709,00 zł
DG-TF/MR Półprzewodnikowy / Temperatura (T)
519,00 zł
DG-2E/MR Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
949,00 zł
DG-4E1/MR Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 049,00 zł
DG-4E2/MR Elektrochemiczny / Amoniak (NH3) selektywny
1 249,00 zł
DG-5E/MR Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
949,00 zł
DG-7E/MR Elektrochemiczny / Wodór (H2)
1 049,00 zł
DG-9E/MR Elektrochemiczny / Tlen (O2)
899,00 zł
DG-1R2/MR Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 649,00 zł
DG-1R5/MR Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 649,00 zł
DG-3R/MR Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 749,00 zł
DG-8R8/MR Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 149,00 zł
DG-8R/MR Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 649,00 zł
WG.EG Sensor / Media Cena netto
WG-11.EG Półprzewodnikowy / Gaz ziemny (CNG)
299,00 zł
WG-11.EG/A Półprzewodnikowy / Gaz ziemny (CNG)
299,00 zł
WG-11.EG/A24 Półprzewodnikowy / Gaz ziemny (CNG)
329,00 zł
WG-14.EG Półprzewodnikowy / Metan (CH4) selektywny
299,00 zł
WG-14.EG/A Półprzewodnikowy / Metan (CH4) selektywny
299,00 zł
WG-14.EG/A24 Półprzewodnikowy / Metan (CH4) selektywny
329,00 zł
WG-15.EG Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
299,00 zł
WG-15.EG/A Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
299,00 zł
WG-15.EG/A24 Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
329,00 zł
WG-22.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
299,00 zł
WG-22.EG/A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
299,00 zł
WG-22.EG/A24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
329,00 zł
WG-24.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Gaz ziemny (CNG)
499,00 zł
WG-24.EG/A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Gaz ziemny (CNG)
499,00 zł
WG-24.EG/A24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Gaz ziemny (CNG)
529,00 zł
WG-25.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
499,00 zł
WG-25.EG/A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
499,00 zł
WG-25.EG/A24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
529,00 zł
WG-0E.EG/NO2 Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
649,00 zł
WG-0E.EG/NO2/A Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
649,00 zł
WG-0E.EG/NO2/A24 Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
679,00 zł
WG-8R.EG Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
499,00 zł
WG-8R.EG/A Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
499,00 zł
WG-8R.EG/A24 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
529,00 zł
WG-28.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
599,00 zł
WG-28.EG/A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
599,00 zł
WG-28.EG/A24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
629,00 zł
WG.EGx Sensor / Media Cena netto
WG-11.EGx Półprzewodnikowy / Gaz ziemny (CNG)
399,00 zł
WG-11.EGx/A Półprzewodnikowy / Gaz ziemny (CNG)
399,00 zł
WG-11.EGx/A24 Półprzewodnikowy / Gaz ziemny (CNG)
429,00 zł
WG-14.EGx Półprzewodnikowy / Metan (CH4) selektywny
399,00 zł
WG-14.EGx/A Półprzewodnikowy / Metan (CH4) selektywny
399,00 zł
WG-14.EGx/A24 Półprzewodnikowy / Metan (CH4) selektywny
429,00 zł
WG-15.EGx Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
399,00 zł
WG-15.EGx/A Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
399,00 zł
WG-15.EGx/A24 Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
429,00 zł
WG-22.EGx Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
399,00 zł
WG-22.EGx/A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
399,00 zł
WG-22.EGx/A24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
429,00 zł
WG-61.EGx Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
499,00 zł
WG-61.EGx/A Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
499,00 zł
WG-61.EGx/A24 Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
529,00 zł
WG-28.EGx Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
599,00 zł
WG-28.EGx/A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
599,00 zł
WG-28.EGx/A24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
629,00 zł
WG-8R.EGx Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
499,00 zł
WG-8R.EGx/A Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
499,00 zł
WG-8R.EGx/A24 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
529,00 zł
WG.NG Sensor / Media Cena netto
WG-22.NG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
359,00 zł
WG-22.NGA Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
359,00 zł
WG-22.NGA24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
389,00 zł
WG-22.NGA24s Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
539,00 zł
WG-22.NGAs Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
509,00 zł
WG-22.NGBs Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
609,00 zł
WG-22.NGs Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
499,00 zł
Pomiarowe, systemowe detektory gazów
DEX/P Sensor / Media Cena netto
DEX-P1 Katalityczny / Gazy palne
949,00 zł
DEX-P3 Katalityczny / Związki organiczne
999,00 zł
DEX-P4 Katalityczny / Amoniak (NH3)
999,00 zł
DEX-P7 Katalityczny / Wodór (H2)
999,00 zł
DEX-P2E/N Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
1 099,00 zł
DEX-P4E/N Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 199,00 zł
DEX-P5E/N Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
1 099,00 zł
DEX-P9E/N Elektrochemiczny / Tlen (O2)
999,00 zł
DEX-P1R2/N Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 799,00 zł
DEX-P1R5/N Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 799,00 zł
DEX-P3R/N Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 899,00 zł
DEX-P8R/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 799,00 zł
DG/M Sensor / Media Cena netto
DG-P2E/M Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
919,00 zł
DG-P4E1/M Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 019,00 zł
DG-P4E2/M Elektrochemiczny / Amoniak (NH3) selektywny
1 219,00 zł
DG-P5E/M Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
919,00 zł
DG-P7E/M Elektrochemiczny / Wodór (H2)
1 019,00 zł
DG-P9E/M Elektrochemiczny / Tlen (O2)
869,00 zł
DG-P1R2/M Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 619,00 zł
DG-P1R5/M Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 619,00 zł
DG-P3R/M Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 719,00 zł
DG-P8R/M Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 619,00 zł
DG-P8R8/M Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 119,00 zł
DG/MR Sensor / Media Cena netto
DG-P2E/MR Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
949,00 zł
DG-P4E1/MR Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 049,00 zł
DG-P4E2/MR Elektrochemiczny / Amoniak (NH3) selektywny
1 249,00 zł
DG-P5E/MR Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
949,00 zł
DG-P7E/MR Elektrochemiczny / Wodór (H2)
1 049,00 zł
DG-P9E/MR Elektrochemiczny / Tlen (O2)
899,00 zł
DG-P1R2/MR Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 649,00 zł
DG-P1R5/MR Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 649,00 zł
DG-P3R/MR Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 749,00 zł
DG-P8R/MR Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 649,00 zł
DG-P8R8/MR Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 149,00 zł
DG/P Sensor / Media Cena netto
DG-P2E/N Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
899,00 zł
DG-P4E/N1 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
999,00 zł
DG-P4E/N2 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3) selektywny
1 199,00 zł
DG-P5E/N Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
899,00 zł
DG-P7E/N Elektrochemiczny / Wodór (H2)
999,00 zł
DG-P9E/N Elektrochemiczny / Tlen (O2)
849,00 zł
DG-P1R2/N Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 599,00 zł
DG-P1R5/N Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 599,00 zł
DG-P3R/N Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 699,00 zł
DG-P8R8/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 099,00 zł
DG-P8R.EN Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
599,00 zł
DG-P8R/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 599,00 zł
DG/PV Sensor / Media Cena netto
DG-PV2E Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
899,00 zł
DG-PV4E1 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
999,00 zł
DG-PV4E2 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3) selektywny
1 199,00 zł
DG-PV5E Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
899,00 zł
DG-PV7E Elektrochemiczny / Wodór (H2)
999,00 zł
DG-PV9E Elektrochemiczny / Tlen (O2)
849,00 zł
DG-PV1R2 Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 599,00 zł
DG-PV1R5 Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 599,00 zł
DG-PV3R Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 699,00 zł
DG-PV8R Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 599,00 zł
DG-PV8R8 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 099,00 zł
Przenośne detektory gazów
AirTECH duo+ Sensor / Media Cena netto
AirTECH duo+ Elektrochemiczny / Tlen (O2)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
2 438,00 zł
miniTOX 3x Sensor / Media Cena netto
miniTOX 3x 1 399,00 zł
Sensor mTX-Ex Katalityczny / Gazy palne
599,00 zł
Sensor mTX-CO Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
599,00 zł
Sensor mTX-CO/H2S Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S), Tlenek węgla (CO)
1 198,00 zł
Sensor mTX-H2S Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
599,00 zł
Sensor mTX-NH3 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
599,00 zł
Sensor mTX-O2 Elektrochemiczny / Tlen (O2)
599,00 zł
Sensor mTX-R-CO2 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 399,00 zł
Sensor mTX-R-Ex Optyczny (infra-red) / Gazy palne
1 399,00 zł
pSENSE Sensor / Media Cena netto
pSENSE Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T)
899,00 zł
pSENSE II Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T), Wilgotność (RH)
1 799,00 zł
pSENSE RH Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T), Wilgotność (RH)
999,00 zł
Domowe detektory gazów
DD-xx/APs Sensor / Media Cena netto
DD-CO/APs Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
129,00 zł
DD-FR/APs Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
129,00 zł
DD-GZ/APs Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
129,00 zł
DD-PB/APs Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
129,00 zł
DK-nn Sensor / Media Cena netto
DK-12 Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
149,00 zł
DK-12.A Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
159,00 zł
DK-12.P Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
159,00 zł
DK-12.Z Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
169,00 zł
DK-15 Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
149,00 zł
DK-15.A Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
159,00 zł
DK-15.P Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
159,00 zł
DK-15.Z Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
169,00 zł
DK-22 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
149,00 zł
DK-22.A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
159,00 zł
DK-22.P Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
159,00 zł
DK-22.Z Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
169,00 zł
DK-24 Półprzewodnikowy / Metan (CH4), Tlenek węgla (CO)
189,00 zł
DK-24.A Półprzewodnikowy / Metan (CH4), Tlenek węgla (CO)
199,00 zł
DK-24.P Półprzewodnikowy / Metan (CH4), Tlenek węgla (CO)
199,00 zł
DK-24.Z Półprzewodnikowy / Metan (CH4), Tlenek węgla (CO)
209,00 zł
DK-25 Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG), Tlenek węgla (CO)
189,00 zł
DK-25.A Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG), Tlenek węgla (CO)
199,00 zł
DK-25.P Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG), Tlenek węgla (CO)
199,00 zł
DK-25.Z Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG), Tlenek węgla (CO)
209,00 zł
DK-61 Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
199,00 zł
DK-61.A Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
209,00 zł
DK-61.P Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
209,00 zł
DK-61.Z Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
219,00 zł
Kontrolery wentylacji
AirTECH agro+ Sensor / Media Cena netto
AirTECH agro+ Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 399,00 zł
AirTECH eko+ Sensor / Media Cena netto
AirTECH eko+ Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
487,00 zł
AirTECH eko+/D Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
899,00 zł
AirTECH eko+/D3 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T), Wilgotność (RH)
1 499,00 zł
Dodatkowy sensor do AirTECH eko+ Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
399,00 zł
Dodatkowy sensor do AirTECH eko+/D Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
859,00 zł
Dodatkowy sensor do AirTECH eko+/D3 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T), Wilgotność (RH)
1 419,00 zł
AirTECH max+ Sensor / Media Cena netto
AirTECH max+ Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
2 199,00 zł
SenseAir Sensor / Media Cena netto
aSENSE Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T)
1 199,00 zł
aSENSE-D Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T)
1 299,00 zł
aSENSE-DK Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T)
1 599,00 zł
aSENSE-K Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T)
1 499,00 zł
eSENSE Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
859,00 zł
eSENSE-D Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
959,00 zł
eSENSE-DK Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 259,00 zł
eSENSE-K Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 159,00 zł
Progowe moduły sterujące
MD-1 Max. ilość detektorów Cena netto
MD-1.A/T 1 159,00 zł
MD-1.Ax24 1 169,00 zł
MD-2, MD-4 Max. ilość detektorów Cena netto
MD-2 2 329,00 zł
MD-2.A 2 329,00 zł
MD-2.A24 2 359,00 zł
MD-2.Z 2 509,00 zł
MD-2.ZA 2 509,00 zł
MD-2.ZA24 2 539,00 zł
MD-4 4 429,00 zł
MD-4.A 4 429,00 zł
MD-4.A24 4 459,00 zł
MD-4.Z 4 539,00 zł
MD-4.ZA 4 539,00 zł
MD-4.ZA24 4 569,00 zł
MD-8, MD-16 Max. ilość detektorów Cena netto
MD-8 8 1 499,00 zł
MD-8.A 8 1 499,00 zł
MD-8.A24 8 1 529,00 zł
MD-8.A24/M 8 1 629,00 zł
MD-8.A/M 8 1 599,00 zł
MD-8.B 8 1 599,00 zł
MD-8.B/M 8 1 699,00 zł
MD-8/M 8 1 599,00 zł
MD-8.Z 8 1 599,00 zł
MD-8.ZA 8 1 599,00 zł
MD-8.ZA24 8 1 629,00 zł
MD-8.ZA24/M 8 1 729,00 zł
MD-8.ZA/M 8 1 699,00 zł
MD-8.ZB 8 1 699,00 zł
MD-8.ZB/M 8 1 799,00 zł
MD-8.Z/M 8 1 699,00 zł
MD-16 16 1 999,00 zł
MD-16.A 16 1 999,00 zł
MD-16.A24 16 2 029,00 zł
MD-16.A24/M 16 2 129,00 zł
MD-16.A/M 16 2 099,00 zł
MD-16.B 16 2 099,00 zł
MD-16.B/M 16 2 199,00 zł
MD-16/M 16 2 099,00 zł
MD-16.Z 16 2 099,00 zł
MD-16.ZA 16 2 099,00 zł
MD-16.ZA24 16 2 129,00 zł
MD-16.ZA24/M 16 2 229,00 zł
MD-16.ZA/M 16 2 199,00 zł
MD-16.ZB 16 2 199,00 zł
MD-16.ZB/M 16 2 299,00 zł
MD-16.Z/M 16 2 199,00 zł
Pomiarowe moduły sterujące
MDP-1.A/T Max. ilość detektorów Cena netto
MDP-1.A/T 1 399,00 zł
MDP-4, MDP-8, MDP-16 Max. ilość detektorów Cena netto
MDP-4 4 1 099,00 zł
MDP-4.A 4 1 099,00 zł
MDP-4.A24 4 1 129,00 zł
MDP-4.A24/M 4 1 229,00 zł
MDP-4.A/M 4 1 199,00 zł
MDP-4.B 4 1 199,00 zł
MDP-4.B/M 4 1 299,00 zł
MDP-4/M 4 1 199,00 zł
MDP-4.Z 4 1 199,00 zł
MDP-4.ZA 4 1 199,00 zł
MDP-4.ZA24 4 1 229,00 zł
MDP-8 8 1 499,00 zł
MDP-8.A 8 1 499,00 zł
MDP-8.A24 8 1 529,00 zł
MDP-8.A24/M 8 1 629,00 zł
MDP-8.A/M 8 1 599,00 zł
MDP-8.B 8 1 599,00 zł
MDP-8.B/M 8 1 699,00 zł
MDP-8/M 8 1 599,00 zł
MDP-8.Z 8 1 599,00 zł
MDP-8.ZA 8 1 599,00 zł
MDP-8.ZA24 8 1 629,00 zł
MDP-16 16 1 999,00 zł
MDP-16.A 16 1 999,00 zł
MDP-16.A24 16 2 029,00 zł
MDP-16.A24/M 16 2 129,00 zł
MDP-16.A/M 16 2 099,00 zł
MDP-16.B 16 2 099,00 zł
MDP-16.B/M 16 2 199,00 zł
MDP-16/M 16 2 099,00 zł
MDP-16.Z 16 2 099,00 zł
MDP-16.ZA 16 2 099,00 zł
MDP-16.ZA24 16 2 129,00 zł
Adresowalne moduły sterujące
MDD-1 Max. ilość detektorów Cena netto
MDD-1 1 99,00 zł
MDD-1/T Max. ilość detektorów Cena netto
MDD-1/T 1 359,00 zł
MDD-256/T Max. ilość detektorów Cena netto
MDD-256/T 244 699,00 zł
MDD-C32/T Max. ilość detektorów Cena netto
MDD-C32/T 359,00 zł
MDD-L32/T Max. ilość detektorów Cena netto
MDD-L32/T 359,00 zł
MDD-N1 Max. ilość detektorów Cena netto
MDD-N1 199,00 zł
MDD-R4/T Max. ilość detektorów Cena netto
MDD-R4/T 359,00 zł
MDD-S2 Max. ilość detektorów Cena netto
MDD-S2 199,00 zł
Dodatkowe moduły sterujące
MDPL1 Max. ilość detektorów Cena netto
MDPL1 1 99,00 zł
MD-X.ZA/2 Max. ilość detektorów Cena netto
MD-X.ZA/2 479,00 zł
MD-X.ZA24/2 499,00 zł
MD-X.ZM Max. ilość detektorów Cena netto
MD-X.ZM 499,00 zł
Zawory odcinające
MAG-3 Średnica przyłącza Cena netto
MAG-3 DN32 DN32 999,00 zł
MAG-3 DN40 DN40 999,00 zł
MAG-3 DN50 DN50 999,00 zł
MAG-3 DN65 DN65 1 599,00 zł
MAG-3 DN80 DN80 1 599,00 zł
MAG-3 DN100 DN100 1 599,00 zł
MAG-3 DN32 BIO DN32 1 299,00 zł
MAG-3 DN40 BIO DN40 1 299,00 zł
MAG-3 DN50 BIO DN50 1 299,00 zł
MAG-3 DN65 BIO DN65 2 099,00 zł
MAG-3 DN80 BIO DN80 2 099,00 zł
MAG-3 DN100 BIO DN100 2 099,00 zł
ZB Średnica przyłącza Cena netto
ZB-20 3/4" 399,00 zł
ZB-25 1" 399,00 zł
ZM Średnica przyłącza Cena netto
ZM DN125 DN125 1 149,00 €
ZM DN150 DN150 1 219,00 €
ZM DN200 DN200 1 949,00 €
ZM DN125 BIO DN125 1 039,00 €
ZM DN150 BIO DN150 1 099,00 €
ZM DN200 BIO DN200 1 839,00 €
Sygnalizatory optyczne i akustyczne
DK-L2 Cena netto
DK-L2 59,00 zł
DK-S3 Cena netto
DK-S3 59,00 zł
LD-2 Cena netto
LD-2 69,00 zł
S-3x Cena netto
S-3x 69,00 zł
SL-21 Cena netto
SL-21 99,00 zł
SL-32 Cena netto
SL-32 99,00 zł
Tablice ostrzegawcze
TP-42 Cena netto
TP-42/H1 139,00 zł
TP-42/H2 139,00 zł
TP-42/H3 139,00 zł
TP-42/H4 139,00 zł
TP-42/H5 139,00 zł
TP-4.s Cena netto
TP-4.A24s/H1 239,00 zł
TP-4.A24s/H2 239,00 zł
TP-4.A24s/H3 239,00 zł
TP-4.A24s/H4 239,00 zł
TP-4.A24s/H5 219,00 zł
TP-4.As2/H2 239,00 zł
TP-4.As/H1 239,00 zł
TP-4.As/H3 239,00 zł
TP-4.As/H4 239,00 zł
TP-4.As/H5 219,00 zł
TP-4.dA24s/H2 289,00 zł
TP-4.dA24s/H5 269,00 zł
TP-4.dAs2/H2 289,00 zł
TP-4.dAs/H5 269,00 zł
TP-4.ds2/H2 349,00 zł
TP-4.ds/H5 329,00 zł
TP-4.s2/H2 299,00 zł
TP-4.s/H1 299,00 zł
TP-4.s/H3 299,00 zł
TP-4.s/H4 299,00 zł
TP-4.s/H5 279,00 zł
Sygnalizatory głosowe
GS-2 Cena netto
GS-2 199,00 zł
GS-2d 159,00 zł
Zasilacze
PS Cena netto
PS-3x Max. prąd wyjściowy ciągły: 2,9A 299,00 zł
PS-5sv Max. prąd wyjściowy ciągły: 4,6A 399,00 zł
PS-4/24 Max. prąd wyjściowy ciągły: 4,0A 489,00 zł
PS-4/24sv Max. prąd wyjściowy ciągły: 3,6A 499,00 zł
PS-7 Max. prąd wyjściowy ciągły: 7,0A 489,00 zł
PU/T Cena netto
PU-12-12/Tsv Max. moc na wyjściu: 12W 109,00 zł
PU-15-12/T Max. prąd wyjściowy ciągły: 1,25A 109,00 zł
PU-30-24/T Max. prąd wyjściowy ciągły: 1,5A 119,00 zł
PU-60-12/T Max. prąd wyjściowy ciągły: 4,5A 159,00 zł
PU-100-24/T Max. prąd wyjściowy ciągły: 3,8A 219,00 zł
PU/TB Cena netto
PU-60-12/TB Max. moc na wyjściu: 60W 199,00 zł
PU-60-24/TB Max. moc na wyjściu: 60W 199,00 zł
Akumulatory
Akumulatory żelowe AKU Cena netto
AKU 4 129,00 zł
AKU 7 99,00 zł
AKU 17 269,00 zł
Obudowy i osłony
Obudowy bryzgoszczelne AP-1 Cena netto
AP-1 249,00 zł
Osłony rurowe AR-1 Cena netto
AR-1 129,00 zł
AR-1d 159,00 zł
Urządzenia dodatkowe
Koncentratory okablowania K-8P, K-16P Cena netto
K-16P 329,00 zł
K-8P 319,00 zł
Puszki zaciskowe na magistralę cyfrową CB-4 Cena netto
CB-4 39,00 zł
Puszki zaciskowe STH-05 Cena netto
STH-05 279,00 zł