Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych. Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w bezproblemowym przejściu procesu naprawy i kalibracji urządzeń.

Progowe, systemowe detektory gazów
DD Sensor / Media Cena netto G/T
DD-11 Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
259.00 zł N
DD-14 Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
259.00 zł N
DD-15 Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
259.00 zł N
DD-22 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
259.00 zł N
DD-61 Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
259.00 zł N
DD-62 Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
259.00 zł S
DD-8R Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
499.00 zł N
DEX/A Sensor / Media Cena netto G/T
DEX-A12/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
799.00 zł N
DEX-A14/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
799.00 zł N
DEX-A15/N Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
799.00 zł N
DEX-A31/N Półprzewodnikowy / Związki organiczne
N
DEX-A71/N Półprzewodnikowy / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
N
DEX-A72/N Półprzewodnikowy / Wodór (H2)
N
DEX/F Sensor / Media Cena netto G/T
DEX-12/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
759.00 zł S
DEX-14/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
759.00 zł S
DEX-14/N-S Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
1,199.00 zł N
DEX-15/N Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
759.00 zł S
DEX-22/NL Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
759.00 zł N
DEX-31/N Półprzewodnikowy / Związki organiczne
839.00 zł N
DEX-41/N Półprzewodnikowy / Amoniak (NH3)
799.00 zł N
DEX-61/N Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
799.00 zł N
DEX-71/N Półprzewodnikowy / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
799.00 zł N
DEX-72/N Półprzewodnikowy / Wodór (H2)
759.00 zł S
DEX-11.K Katalityczny / Gazy palne
949.00 zł S
DEX-15.K Katalityczny / Propan-butan (LPG)
949.00 zł S
DEX-31.K Katalityczny / Związki organiczne
1,039.00 zł N
DEX-41.K Katalityczny / Amoniak (NH3)
999.00 zł N
DEX-71.K Katalityczny / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
949.00 zł N
DEX-80.K Konduktometryczny / Argon (Ar), Dwutlenek węgla (CO2), Hel (He)
N
DEX-2E/N Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
999.00 zł N
DEX-4E/N Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1,099.00 zł N
DEX-7E/N Elektrochemiczny / Wodór (H2)
1,099.00 zł N
DEX-9E/N Elektrochemiczny / Tlen (O2)
999.00 zł S
DEX-1R2/N Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1,799.00 zł S
DEX-1R5/N Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1,799.00 zł S
DEX-3R/N Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1,939.00 zł N
DEX-8R/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1,799.00 zł S
DG.EN Sensor / Media Cena netto G/T
DG-11.EN Półprzewodnikowy / Gaz ziemny (CNG)
409.00 zł N
DG-14.EN Półprzewodnikowy / Gaz ziemny (CNG)
409.00 zł S
DG-15.EN Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
409.00 zł S
DG-22.EN Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
409.00 zł S
DG-24.EN Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Gaz ziemny (CNG)
699.00 zł N
DG-25.EN Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Gaz ziemny (CNG)
699.00 zł N
DG-61.EN Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
409.00 zł N
DG-8R.EN Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
549.00 zł N
DG.EN/M Sensor / Media Cena netto G/T
DG-11.EN/M Półprzewodnikowy / Gaz ziemny (CNG)
449.00 zł N
DG-14.EN/M Półprzewodnikowy / Gaz ziemny (CNG)
329.00 zł S
DG-15.EN/M Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
329.00 zł S
DG-22.EN/M Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
329.00 zł S
DG-61.EN/M Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
449.00 zł N
DG-20.EN/M Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO), Dwutlenek azotu (NO2)
649.00 zł N
DG-8R.EN/M Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
499.00 zł N
DG-28.EN/M Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
599.00 zł N
DG/F Sensor / Media Cena netto G/T
DG-12/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
659.00 zł S
DG-14/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
659.00 zł S
DG-15/N Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
659.00 zł S
DG-22/NL Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
659.00 zł N
DG-31/N Półprzewodnikowy / Związki organiczne
739.00 zł N
DG-41/N Półprzewodnikowy / Amoniak (NH3)
699.00 zł N
DG-61/N Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
699.00 zł N
DG-71/N Półprzewodnikowy / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
699.00 zł N
DG-72/N Półprzewodnikowy / Wodór (H2)
659.00 zł S
DG-0E.ASH3/N Elektrochemiczny / Arsenowodór (AsH3)
N
DG-0E.B2H6/N Elektrochemiczny / Dwuboran (B2H6)
N
DG-0E.CL2/N Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
N
DG-0E.CLO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek chloru (ClO2)
N
DG-0E.COCL2/N Elektrochemiczny / Fosgen (COCl2)
N
DG-0E.ETO/N Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
N
DG-0E.HCL/N Elektrochemiczny / Chlorowodór (HCl)
N
DG-0E.HCN/N Elektrochemiczny / Cyjanowodór (HCN)
N
DG-0E.NO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
N
DG-0E.NO/N Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
N
DG-0E.O3/N Elektrochemiczny / Ozon (O3)
N
DG-0E.PH3/N Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
N
DG-0E.SEH2/N Elektrochemiczny / Selenowodór (H2Se)
N
DG-0E.SIH4/N Elektrochemiczny / Silan (SiH4)
N
DG-0E.SO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
N
DG-2E/N Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
899.00 zł N
DG-4E/N Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
999.00 zł N
DG-4E/N1 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
999.00 zł N
DG-4E/N2 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1,199.00 zł N
DG-5E/N Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
899.00 zł N
DG-7E/N Elektrochemiczny / Wodór (H2)
999.00 zł N
DG-9E/4 Elektrochemiczny / Tlen (O2)
699.00 zł S
DG-9E/N Elektrochemiczny / Tlen (O2)
849.00 zł S
DG-1R2/N Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1,599.00 zł S
DG-1R5/N Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1,599.00 zł S
DG-3R/N Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1,739.00 zł N
DG-6R7/N Optyczny (infra-red) / Freony (HFC)
2,899.00 zł N
DG-6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) / Heksafluorek siarki (SF6)
2,899.00 zł N
DG-8R8/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1,099.00 zł S
DG-8R/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1,599.00 zł N
DG-TF 469.00 zł N
DG/M Sensor / Media Cena netto G/T
DG-12/M Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
679.00 zł S
DG-14/M Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
679.00 zł S
DG-15/M Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
679.00 zł S
DG-22L/M Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
679.00 zł N
DG-31/M Półprzewodnikowy / Związki organiczne
759.00 zł N
DG-41/M Półprzewodnikowy / Amoniak (NH3)
719.00 zł N
DG-61/M Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
719.00 zł N
DG-71/M Półprzewodnikowy / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
719.00 zł N
DG-72/M Półprzewodnikowy / Wodór (H2)
679.00 zł S
DG-0E.ASH3/M Elektrochemiczny / Arsenowodór (AsH3)
N
DG-0E.B2H6/M Elektrochemiczny / Dwuboran (B2H6)
N
DG-0E.CL2/M Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
N
DG-0E.CLO2/M Elektrochemiczny / Dwutlenek chloru (ClO2)
N
DG-0E.COCL2/M Elektrochemiczny / Fosgen (COCl2)
N
DG-0E.ETO/M Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
N
DG-0E.HCL/M Elektrochemiczny / Chlorowodór (HCl)
N
DG-0E.HCN/M Elektrochemiczny / Cyjanowodór (HCN)
N
DG-0E.NO2/M Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
N
DG-0E.NO/M Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
N
DG-0E.O3/M Elektrochemiczny / Ozon (O3)
N
DG-0E.PH3/M Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
N
DG-0E.SEH2/M Elektrochemiczny / Selenowodór (H2Se)
N
DG-0E.SIH4/M Elektrochemiczny / Silan (SiH4)
N
DG-0E.SO2/M Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
N
DG-2E/M Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
919.00 zł N
DG-4E1/M Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1,019.00 zł N
DG-4E2/M Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1,219.00 zł N
DG-4E/M Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1,019.00 zł N
DG-5E/M Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
919.00 zł N
DG-7E/M Elektrochemiczny / Wodór (H2)
1,019.00 zł N
DG-9E/M Elektrochemiczny / Tlen (O2)
869.00 zł S
DG-1R2/M Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1,619.00 zł S
DG-1R5/M Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1,619.00 zł S
DG-3R/M Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1,759.00 zł N
DG-6R7/M Optyczny (infra-red) / Freony (HFC)
2,899.00 zł N
DG-6R7/M-SF6 Optyczny (infra-red) / Heksafluorek siarki (SF6)
2,899.00 zł N
DG-8R8/M Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1,119.00 zł S
DG-8R/M Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1,619.00 zł N
DG-TF/M 489.00 zł N
MR2 39.00 zł C
DG/MR Sensor / Media Cena netto G/T
DG-12/MR Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
709.00 zł S
DG-14/MR Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
709.00 zł S
DG-15/MR Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
709.00 zł S
DG-22L/MR Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
709.00 zł N
DG-31/MR Półprzewodnikowy / Związki organiczne
789.00 zł N
DG-41/MR Półprzewodnikowy / Amoniak (NH3)
749.00 zł N
DG-61/MR Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
749.00 zł N
DG-71/MR Półprzewodnikowy / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
749.00 zł N
DG-72/MR Półprzewodnikowy / Wodór (H2)
709.00 zł S
DG-0E.ASH3/MR Elektrochemiczny / Arsenowodór (AsH3)
N
DG-0E.B2H6/MR Elektrochemiczny / Dwuboran (B2H6)
N
DG-0E.CL2/MR Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
N
DG-0E.CLO2/MR Elektrochemiczny / Dwutlenek chloru (ClO2)
N
DG-0E.COCL2/MR Elektrochemiczny / Fosgen (COCl2)
N
DG-0E.ETO/MR Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
N
DG-0E.HCL/MR Elektrochemiczny / Chlorowodór (HCl)
N
DG-0E.HCN/MR Elektrochemiczny / Cyjanowodór (HCN)
N
DG-0E.NO2/MR Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
N
DG-0E.NO/MR Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
N
DG-0E.O3/MR Elektrochemiczny / Ozon (O3)
N
DG-0E.PH3/MR Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
N
DG-0E.SEH2/MR Elektrochemiczny / Selenowodór (H2Se)
N
DG-0E.SIH4/MR Elektrochemiczny / Silan (SiH4)
N
DG-0E.SO2/MR Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
N
DG-2E/MR Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
949.00 zł N
DG-4E1/MR Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1,049.00 zł N
DG-4E2/MR Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1,249.00 zł N
DG-4E/MR Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1,049.00 zł N
DG-5E/MR Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
949.00 zł N
DG-7E/MR Elektrochemiczny / Wodór (H2)
1,049.00 zł N
DG-9E/MR Elektrochemiczny / Tlen (O2)
899.00 zł S
DG-1R2/MR Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1,649.00 zł S
DG-1R5/MR Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1,649.00 zł S
DG-3R/MR Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1,789.00 zł N
DG-6R7/MR Optyczny (infra-red) / Freony (HFC)
2,929.00 zł N
DG-6R7/MR-SF6 Optyczny (infra-red) / Heksafluorek siarki (SF6)
2,929.00 zł N
DG-8R8/MR Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1,149.00 zł S
DG-8R/MR Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1,649.00 zł N
DG-TF/MR 519.00 zł N
WG.EG Sensor / Media Cena netto G/T
WG-11.EG Półprzewodnikowy / Gaz ziemny (CNG)
299.00 zł N
WG-11.EG/A Półprzewodnikowy / Gaz ziemny (CNG)
299.00 zł N
WG-11.EG/A24 Półprzewodnikowy / Gaz ziemny (CNG)
329.00 zł N
WG-14.EG Półprzewodnikowy / Gaz ziemny (CNG)
299.00 zł S
WG-14.EG/A Półprzewodnikowy / Gaz ziemny (CNG)
299.00 zł S
WG-14.EG/A24 Półprzewodnikowy / Gaz ziemny (CNG)
329.00 zł S
WG-15.EG Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
299.00 zł S
WG-15.EG/A Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
299.00 zł S
WG-15.EG/A24 Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
329.00 zł S
WG-22.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
299.00 zł S
WG-22.EG/A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
299.00 zł S
WG-22.EG/A24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
329.00 zł S
WG-24.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Gaz ziemny (CNG)
499.00 zł N
WG-24.EG/A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Gaz ziemny (CNG)
499.00 zł N
WG-24.EG/A24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Gaz ziemny (CNG)
529.00 zł N
WG-25.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Gaz ziemny (CNG)
499.00 zł N
WG-25.EG/A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Gaz ziemny (CNG)
499.00 zł N
WG-25.EG/A24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Gaz ziemny (CNG)
529.00 zł N
WG-0E.EG/NO2 Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
649.00 zł N
WG-0E.EG/NO2/A Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
649.00 zł N
WG-0E.EG/NO2/A24 Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
679.00 zł N
WG-20.EG Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO), Dwutlenek azotu (NO2)
N
WG-20.EG/A Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO), Dwutlenek azotu (NO2)
N
WG-20.EG/A24 Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO), Dwutlenek azotu (NO2)
N
WG-8R.EG Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
499.00 zł N
WG-8R.EG/A Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
499.00 zł N
WG-8R.EG/A24 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
529.00 zł N
WG-28.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
599.00 zł N
WG-28.EG/A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
599.00 zł N
WG-28.EG/A24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
629.00 zł N
WG.EGx Sensor / Media Cena netto G/T
WG-11.EGx Półprzewodnikowy / Gaz ziemny (CNG)
399.00 zł N
WG-11.EGx/A Półprzewodnikowy / Gaz ziemny (CNG)
399.00 zł N
WG-11.EGx/A24 Półprzewodnikowy / Gaz ziemny (CNG)
429.00 zł N
WG-14.EGx Półprzewodnikowy / Gaz ziemny (CNG)
399.00 zł N
WG-14.EGx/A Półprzewodnikowy / Gaz ziemny (CNG)
399.00 zł N
WG-14.EGx/A24 Półprzewodnikowy / Gaz ziemny (CNG)
429.00 zł N
WG-15.EGx Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
399.00 zł N
WG-15.EGx/A Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
399.00 zł N
WG-15.EGx/A24 Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
429.00 zł N
WG-22.EGx Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
399.00 zł N
WG-22.EGx/A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
399.00 zł N
WG-22.EGx/A24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
429.00 zł N
WG-61.EGx Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
499.00 zł S
WG-61.EGx/A Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
499.00 zł N
WG-61.EGx/A24 Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
529.00 zł N
WG-8R.EGx Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
499.00 zł S
WG-8R.EGx/A Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
499.00 zł S
WG-8R.EGx/A24 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
529.00 zł N
WG-28.EGx Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
599.00 zł N
WG-28.EGx/A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
599.00 zł N
WG-28.EGx/A24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
629.00 zł N
Pomiarowe, systemowe detektory gazów
DEX/P Sensor / Media Cena netto G/T
DEX-P1 Katalityczny / Gazy palne
949.00 zł S
DEX-P3 Katalityczny / Związki organiczne
1,039.00 zł N
DEX-P4 Katalityczny / Amoniak (NH3)
1,039.00 zł N
DEX-P7 Katalityczny / Wodór (H2)
949.00 zł N
DEX-P8 Konduktometryczny / Argon (Ar), Dwutlenek węgla (CO2), Hel (He)
N
DEX-P2E/N Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
1,099.00 zł N
DEX-P4E/N Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1,099.00 zł N
DEX-P7E/N Elektrochemiczny / Wodór (H2)
N
DEX-P9E/N Elektrochemiczny / Tlen (O2)
999.00 zł S
DG-P2E/N Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
899.00 zł N
DG-P4E/N Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
999.00 zł N
DG-P4E/N1 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
999.00 zł N
DG-P4E/N2 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1,199.00 zł N
DG-P5E/N Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
899.00 zł N
DG-P7E/N Elektrochemiczny / Wodór (H2)
999.00 zł N
DG-P9E/N Elektrochemiczny / Tlen (O2)
849.00 zł S
DEX-P1R2/N Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1,799.00 zł S
DEX-P1R5/N Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1,799.00 zł S
DEX-P3R/N Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1,939.00 zł N
DEX-P8R/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1,799.00 zł N
DG/P Sensor / Media Cena netto G/T
DG-P0E.ASH3/N Elektrochemiczny / Arsenowodór (AsH3)
N
DG-P0E.B2H6/N Elektrochemiczny / Dwuboran (B2H6)
N
DG-P0E.CL2/N Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
N
DG-P0E.CLO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek chloru (ClO2)
N
DG-P0E.COCL2/N Elektrochemiczny / Fosgen (COCl2)
N
DG-P0E.ETO/N Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
N
DG-P0E.HCL/N Elektrochemiczny / Chlorowodór (HCl)
N
DG-P0E.HCN/N Elektrochemiczny / Cyjanowodór (HCN)
N
DG-P0E.NO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
N
DG-P0E.NO/N Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
N
DG-P0E.O3/N Elektrochemiczny / Ozon (O3)
N
DG-P0E.PH3/N Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
N
DG-P0E.SEH2/N Elektrochemiczny / Selenowodór (H2Se)
N
DG-P0E.SIH4/N Elektrochemiczny / Silan (SiH4)
N
DG-P0E.SO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
N
DG-P1R2/N Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1,599.00 zł S
DG-P1R5/N Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1,599.00 zł S
DG-P3R/N Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1,739.00 zł N
DG-P6R7/N Optyczny (infra-red) / Freony (HFC)
2,899.00 zł N
DG-P6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) / Heksafluorek siarki (SF6)
2,899.00 zł N
DG-P8R8/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1,099.00 zł S
DG-P8R.EN Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
549.00 zł N
DG-P8R/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1,599.00 zł N
DG-P/M Sensor / Media Cena netto G/T
DG-P0E.ASH3/M Elektrochemiczny / Arsenowodór (AsH3)
N
DG-P0E.B2H6/M Elektrochemiczny / Dwuboran (B2H6)
N
DG-P0E.CL2/M Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
N
DG-P0E.CLO2/M Elektrochemiczny / Dwutlenek chloru (ClO2)
N
DG-P0E.COCL2/M Elektrochemiczny / Fosgen (COCl2)
N
DG-P0E.ETO/M Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
N
DG-P0E.HCL/M Elektrochemiczny / Chlorowodór (HCl)
N
DG-P0E.HCN/M Elektrochemiczny / Cyjanowodór (HCN)
N
DG-P0E.NO2/M Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
N
DG-P0E.NO/M Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
N
DG-P0E.O3/M Elektrochemiczny / Ozon (O3)
N
DG-P0E.PH3/M Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
N
DG-P0E.SEH2/M Elektrochemiczny / Selenowodór (H2Se)
N
DG-P0E.SIH4/M Elektrochemiczny / Silan (SiH4)
N
DG-P0E.SO2/M Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
N
DG-P2E/M Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
919.00 zł N
DG-P4E1/M Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1,019.00 zł N
DG-P4E2/M Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1,219.00 zł N
DG-P4E/M Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1,019.00 zł N
DG-P5E/M Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
919.00 zł N
DG-P7E/M Elektrochemiczny / Wodór (H2)
1,019.00 zł N
DG-P9E/M Elektrochemiczny / Tlen (O2)
869.00 zł S
DG-P1R2/M Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1,619.00 zł N
DG-P1R5/M Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1,619.00 zł N
DG-P3R/M Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1,759.00 zł N
DG-P6R7/M Optyczny (infra-red) / Freony (HFC)
2,899.00 zł N
DG-P6R7/M-SF6 Optyczny (infra-red) / Heksafluorek siarki (SF6)
2,899.00 zł N
DG-P8R8/M Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1,119.00 zł N
DG-P8R/M Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1,619.00 zł N
MR2 39.00 zł C
DG-P/MR Sensor / Media Cena netto G/T
DG-P0E.ASH3/MR Elektrochemiczny / Arsenowodór (AsH3)
N
DG-P0E.B2H6/MR Elektrochemiczny / Dwuboran (B2H6)
N
DG-P0E.CL2/MR Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
N
DG-P0E.CLO2/MR Elektrochemiczny / Dwutlenek chloru (ClO2)
N
DG-P0E.COCL2/MR Elektrochemiczny / Fosgen (COCl2)
N
DG-P0E.ETO/MR Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
N
DG-P0E.HCL/MR Elektrochemiczny / Chlorowodór (HCl)
N
DG-P0E.HCN/MR Elektrochemiczny / Cyjanowodór (HCN)
N
DG-P0E.NO2/MR Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
N
DG-P0E.NO/MR Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
N
DG-P0E.O3/MR Elektrochemiczny / Ozon (O3)
N
DG-P0E.PH3/MR Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
N
DG-P0E.SEH2/MR Elektrochemiczny / Selenowodór (H2Se)
N
DG-P0E.SIH4/MR Elektrochemiczny / Silan (SiH4)
N
DG-P0E.SO2/MR Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
N
DG-P2E/MR Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
949.00 zł N
DG-P4E1/MR Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1,049.00 zł N
DG-P4E2/MR Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1,249.00 zł N
DG-P4E/MR Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1,049.00 zł N
DG-P5E/MR Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
949.00 zł N
DG-P7E/MR Elektrochemiczny / Wodór (H2)
1,049.00 zł N
DG-P9E/MR Elektrochemiczny / Tlen (O2)
899.00 zł S
DG-P1R2/MR Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1,649.00 zł N
DG-P1R5/MR Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1,649.00 zł N
DG-P3R/MR Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1,789.00 zł N
DG-P6R7/MR Optyczny (infra-red) / Freony (HFC)
2,929.00 zł N
DG-P6R7/MR-SF6 Optyczny (infra-red) / Heksafluorek siarki (SF6)
2,929.00 zł N
DG-P8R8/MR Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1,149.00 zł N
DG-P8R/MR Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1,649.00 zł N
DG/PV Sensor / Media Cena netto G/T
DG-PV0E.ASH3 Elektrochemiczny / Arsenowodór (AsH3)
N
DG-PV0E.B2H6 Elektrochemiczny / Dwuboran (B2H6)
N
DG-PV0E.CL2 Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
N
DG-PV0E.CLO2 Elektrochemiczny / Dwutlenek chloru (ClO2)
N
DG-PV0E.COCL2 Elektrochemiczny / Fosgen (COCl2)
N
DG-PV0E.ETO Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
N
DG-PV0E.HCL Elektrochemiczny / Chlorowodór (HCl)
N
DG-PV0E.HCN Elektrochemiczny / Cyjanowodór (HCN)
N
DG-PV0E.NO Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
N
DG-PV0E.NO2 Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
N
DG-PV0E.O3 Elektrochemiczny / Ozon (O3)
N
DG-PV0E.PH3 Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
N
DG-PV0E.SEH2 Elektrochemiczny / Selenowodór (H2Se)
N
DG-PV0E.SIH4 Elektrochemiczny / Silan (SiH4)
N
DG-PV0E.SO2 Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
N
DG-PV2E Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
899.00 zł N
DG-PV4E Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
999.00 zł N
DG-PV4E1 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
999.00 zł N
DG-PV4E2 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1,199.00 zł N
DG-PV5E Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
899.00 zł N
DG-PV7E Elektrochemiczny / Wodór (H2)
999.00 zł N
DG-PV9E Elektrochemiczny / Tlen (O2)
849.00 zł S
DG-PV1R2 Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1,599.00 zł S
DG-PV1R5 Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1,599.00 zł S
DG-PV3R Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1,739.00 zł N
DG-PV6R7 Optyczny (infra-red) / Freony (HFC)
2,899.00 zł N
DG-PV6R7-SF6 Optyczny (infra-red) / Heksafluorek siarki (SF6)
2,899.00 zł N
DG-PV8R Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1,599.00 zł N
DG-PV8R8 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1,099.00 zł S
Przenośne detektory gazów
AirTECH duo+ Sensor / Media Cena netto G/T
AirTECH duo+ Elektrochemiczny / Tlen (O2)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
2,438.00 zł N
miniTOX 3x Sensor / Media Cena netto G/T
miniTOX 3x 1,399.00 zł C
Sensor mTX-CL2 Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
N
Sensor mTX-CO Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
599.00 zł C
Sensor mTX-CO/H2S Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S), Tlenek węgla (CO)
1,198.00 zł C
Sensor mTX-ETO Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
N
Sensor mTX-Ex Katalityczny / Gazy palne
599.00 zł C
Sensor mTX-H2 Elektrochemiczny / Wodór (H2)
N
Sensor mTX-H2S Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
599.00 zł C
Sensor mTX-NH3 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
599.00 zł C
Sensor mTX-NO Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
N
Sensor mTX-NO2 Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
N
Sensor mTX-O2 Elektrochemiczny / Tlen (O2)
599.00 zł C
Sensor mTX-PH3 Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
N
Sensor mTX-R-CO2 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1,399.00 zł C
Sensor mTX-R-Ex Optyczny (infra-red) / Gazy palne
1,399.00 zł C
Sensor mTX-SO2 Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
N
pSENSE Sensor / Media Cena netto G/T
pSENSE Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T)
799.00 zł C
pSENSE II Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T), Wilgotność (RH)
1,599.00 zł C
pSENSE RH Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T), Wilgotność (RH)
899.00 zł C
Domowe detektory gazów
DD/AP Sensor / Media Cena netto G/T
DD-CO/AP Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
129.00 zł C
DD-FR/AP Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
199.00 zł C
DD-GZ/AP Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
129.00 zł C
DD-MT/AP Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
129.00 zł C
DD-PB/AP Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
129.00 zł C
DK-nn Sensor / Media Cena netto G/T
DK-12 Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
149.00 zł S
DK-12.A Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
159.00 zł N
DK-12.P Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
159.00 zł N
DK-12.Z Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
169.00 zł S
DK-15 Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
149.00 zł S
DK-15.A Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
159.00 zł N
DK-15.P Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
159.00 zł N
DK-15.Z Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
169.00 zł N
DK-22 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
149.00 zł S
DK-22.A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
159.00 zł N
DK-22.P Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
159.00 zł N
DK-22.Z Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
169.00 zł N
DK-24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
189.00 zł S
DK-24.A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
199.00 zł N
DK-24.P Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
199.00 zł N
DK-24.Z Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
209.00 zł N
DK-25 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
189.00 zł N
DK-25.A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
199.00 zł N
DK-25.P Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
199.00 zł N
DK-25.Z Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
209.00 zł N
DK-61 Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
199.00 zł N
DK-61.A Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
209.00 zł N
DK-61.P Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
209.00 zł N
DK-61.Z Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
219.00 zł N
Kontrolery wentylacji
AirTECH agro+ Sensor / Media Cena netto G/T
AirTECH agro+ Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1,399.00 zł S
AirTECH agro+/420 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
N
AirTECH agro+/M Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
N
AirTECH agro+/V10 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
N
AirTECH eko+ Sensor / Media Cena netto G/T
AirTECH eko+ Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
487.00 zł S
AirTECH eko+/D Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
899.00 zł N
AirTECH eko+/D3 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T), Wilgotność (RH)
1,499.00 zł N
Dodatkowy sensor do AirTECH eko+ Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
399.00 zł N
Dodatkowy sensor do AirTECH eko+/D Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
859.00 zł N
Dodatkowy sensor do AirTECH eko+/D3 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T), Wilgotność (RH)
1,419.00 zł N
AirTECH max+ Sensor / Media Cena netto G/T
AirTECH max+ Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
2,199.00 zł S
AirTECH max+/420 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
N
AirTECH max+/M Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
N
AirTECH max+/V10 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
N
SenseAir Sensor / Media Cena netto G/T
aSENSE Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T)
1,199.00 zł N
aSENSE-D Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T)
1,299.00 zł N
aSENSE-DK Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T)
1,599.00 zł N
aSENSE-K Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T)
1,499.00 zł N
eSENSE Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
859.00 zł N
eSENSE-D Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
959.00 zł N
eSENSE-DK Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1,259.00 zł N
eSENSE-K Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1,159.00 zł N
tSENSE Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T), Wilgotność (RH)
N
WG.NG Sensor / Media Cena netto G/T
WG-22.NG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
359.00 zł S
WG-22.NG3 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
N
WG-22.NGA Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
359.00 zł S
WG-22.NGA24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
389.00 zł S
WG-22.NGA24s Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
539.00 zł N
WG-22.NGAs Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
509.00 zł N
WG-22.NGB Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
N
WG-22.NGBs Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
609.00 zł N
WG-22.NGs Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
499.00 zł N
Progowe moduły sterujące
MD-1.A/T Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MD-1.A/T 1 159.00 zł S
MD-1, MD-2, MD-4 Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MD-1 1 299.00 zł S
MD-1.A24 1 299.00 zł S
MD-1.A24/M 1 399.00 zł N
MD-1/M 1 399.00 zł N
MD-1.Z 1 399.00 zł S
MD-1.ZA24 1 399.00 zł S
MD-1.ZA24/M 1 499.00 zł N
MD-1.Z/M 1 499.00 zł N
MD-2 2 349.00 zł S
MD-2.A 2 349.00 zł S
MD-2.A24 2 359.00 zł N
MD-2.Z 2 509.00 zł S
MD-2.ZA 2 509.00 zł S
MD-2.ZA24 2 539.00 zł N
MD-4 4 449.00 zł S
MD-4.A 4 449.00 zł S
MD-4.A24 4 459.00 zł N
MD-4.Z 4 539.00 zł S
MD-4.ZA 4 539.00 zł S
MD-4.ZA24 4 569.00 zł N
MD-8, MD-16 Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MD-8 8 1,499.00 zł S
MD-8.A 8 1,499.00 zł N
MD-8.A24 8 1,529.00 zł N
MD-8.A24/M 8 1,629.00 zł N
MD-8.A/M 8 1,599.00 zł N
MD-8.B 8 1,599.00 zł N
MD-8.B/M 8 1,699.00 zł N
MD-8/M 8 1,599.00 zł N
MD-8.Z 8 1,629.00 zł S
MD-8.ZA 8 1,629.00 zł N
MD-8.ZA24 8 1,659.00 zł N
MD-8.ZA24/M 8 1,759.00 zł N
MD-8.ZA/M 8 1,729.00 zł N
MD-8.ZB 8 1,729.00 zł N
MD-8.ZB/M 8 1,829.00 zł N
MD-8.Z/M 8 1,729.00 zł N
MD-16 16 1,999.00 zł S
MD-16.A 16 1,999.00 zł N
MD-16.A24 16 2,029.00 zł N
MD-16.A24/M 16 2,129.00 zł N
MD-16.A/M 16 2,099.00 zł N
MD-16.B 16 2,099.00 zł N
MD-16.B/M 16 2,199.00 zł N
MD-16/M 16 2,099.00 zł N
MD-16.Z 16 2,129.00 zł S
MD-16.ZA 16 2,129.00 zł N
MD-16.ZA24 16 2,159.00 zł N
MD-16.ZA24/M 16 2,259.00 zł N
MD-16.ZA/M 16 2,229.00 zł N
MD-16.ZB 16 2,229.00 zł N
MD-16.ZB/M 16 2,329.00 zł N
MD-16.Z/M 16 2,229.00 zł N
Pomiarowe moduły sterujące
MDP-1.A/T Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MDP-1.A/T 1 399.00 zł S
MDP-1.A/T/420 1 N
MDP-1.A/TM 1 N
MDP-1.A/TM/420 1 N
MDP-1.A/TM/V10 1 N
MDP-1.A/T/V10 1 N
MDP-1 PLUS Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MDP-1 PLUS 1 599.00 zł N
MDP-1 PLUS/420 1 N
MDP-1 PLUS/M 1 N
MDP-1 PLUS/M/420 1 N
MDP-1 PLUS/M/V10 1 N
MDP-1 PLUS/V10 1 N
MDP-4, MDP-8, MDP-16 Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MDP-4 4 1,099.00 zł S
MDP-4.A 4 1,099.00 zł N
MDP-4.A24 4 1,129.00 zł N
MDP-4.A24/M 4 1,229.00 zł N
MDP-4.A/M 4 1,199.00 zł N
MDP-4.B 4 1,199.00 zł N
MDP-4.B/M 4 1,299.00 zł N
MDP-4/M 4 1,199.00 zł N
MDP-4.Z 4 1,119.00 zł N
MDP-4.ZA 4 1,119.00 zł N
MDP-4.ZA24 4 1,149.00 zł N
MDP-4.ZA24/M 4 1,249.00 zł N
MDP-4.ZA/M 4 1,219.00 zł N
MDP-4.Z/M 4 1,219.00 zł N
MDP-8 8 1,499.00 zł S
MDP-8.A 8 1,499.00 zł N
MDP-8.A24 8 1,529.00 zł N
MDP-8.A24/M 8 1,629.00 zł N
MDP-8.A/M 8 1,599.00 zł N
MDP-8.B 8 1,599.00 zł N
MDP-8.B/M 8 1,699.00 zł N
MDP-8/M 8 1,599.00 zł N
MDP-8.Z 8 1,519.00 zł N
MDP-8.ZA 8 1,519.00 zł N
MDP-8.ZA24 8 1,549.00 zł N
MDP-8.ZA24/M 8 1,649.00 zł N
MDP-8.ZA/M 8 1,619.00 zł N
MDP-8.Z/M 8 1,619.00 zł N
MDP-16 16 1,999.00 zł S
MDP-16.A 16 1,999.00 zł N
MDP-16.A24 16 2,029.00 zł N
MDP-16.A24/M 16 2,129.00 zł N
MDP-16.A/M 16 2,099.00 zł N
MDP-16.B 16 2,099.00 zł N
MDP-16.B/M 16 2,199.00 zł N
MDP-16/M 16 2,099.00 zł N
MDP-16.Z 16 2,019.00 zł N
MDP-16.ZA 16 2,019.00 zł N
MDP-16.ZA24 16 2,049.00 zł N
MDP-16.ZA24/M 16 2,149.00 zł N
MDP-16.ZA/M 16 2,119.00 zł N
MDP-16.Z/M 16 2,119.00 zł N
Adresowalne moduły sterujące
MDD-1 Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MDD-1 1 99.00 zł C
MDD-1/T Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MDD-1/T 1 359.00 zł N
MDD-1/T/420 1 N
MDD-1/T/V10 1 N
MDD-1x/T Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MDD-1x/T 1 199.00 zł N
MDD-256/T Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MDD-256/T 244 699.00 zł S
MDD-C32/T Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MDD-C32/T 359.00 zł N
MDD-L32/T Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MDD-L32/T 359.00 zł S
MDD-N1 Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MDD-N1 199.00 zł N
MDD-R4/T Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MDD-R4/T 359.00 zł N
MDD-S2 Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MDD-S2 199.00 zł N
Dodatkowe moduły sterujące
MDPL1 Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MDPL1 1 99.00 zł C
MD-X.ZA/2 Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MD-X.ZA/2 479.00 zł S
MD-X.ZA24/2 499.00 zł N
MD-X.ZA24/2x N
MD-X.ZA/2x N
MD-X.ZM Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MD-X.ZM 499.00 zł S
UMS-3/T Max. ilość detektorów Cena netto G/T
UMS-3/T N
Zawory odcinające
MAG-3 Średnica przyłącza Cena netto G/T
MAG-3 DN32 DN32 1,099.00 zł S
MAG-3 DN40 DN40 1,099.00 zł S
MAG-3 DN50 DN50 1,099.00 zł S
MAG-3 DN65 DN65 1,749.00 zł S
MAG-3 DN80 DN80 1,749.00 zł S
MAG-3 DN100 DN100 1,749.00 zł S
MAG-3 DN32 BIO DN32 1,399.00 zł N
MAG-3 DN40 BIO DN40 1,399.00 zł N
MAG-3 DN50 BIO DN50 1,399.00 zł N
MAG-3 DN65 BIO DN65 2,299.00 zł N
MAG-3 DN80 BIO DN80 2,299.00 zł N
MAG-3 DN100 BIO DN100 2,299.00 zł N
ZB Średnica przyłącza Cena netto G/T
ZB-20 3/4" 429.00 zł S
ZB-25 1" 449.00 zł S
ZB-32 1 1/4" N
ZB-40 1 1/2" N
ZB-50 2" N
ZB-50k DN50 N
ZB-65 2 1/2" N
ZB-65k DN65 N
ZB-80k DN80 N
ZB-100k DN100 N
ZM Średnica przyłącza Cena netto G/T
ZM DN125 DN125 1,149.00 € N
ZM DN150 DN150 1,289.00 € N
ZM DN200 DN200 1,949.00 € N
ZM DN125 BIO DN125 1,039.00 € N
ZM DN150 BIO DN150 1,099.00 € N
ZM DN200 BIO DN200 1,839.00 € N
Sygnalizatory optyczne i akustyczne
DK-L2 Cena netto G/T
DK-L2 69.00 zł S
DK-S3 Cena netto G/T
DK-S3 69.00 zł S
LD-2 Cena netto G/T
LD-2 79.00 zł S
LD-2v24 79.00 zł N
S-3x Cena netto G/T
S-3x 79.00 zł S
S-3x24 79.00 zł N
SL-21 Cena netto G/T
SL-21 119.00 zł S
SL-32 Cena netto G/T
SL-32 109.00 zł S
SL-32v24 109.00 zł N
Tablice ostrzegawcze
TL-4 Cena netto G/T
TL-4.A/H3 289.00 zł C
TL-4/H3 319.00 zł C
TP-42 Cena netto G/T
TP-42/H1 139.00 zł S
TP-42/H2 139.00 zł S
TP-42/H3 139.00 zł N
TP-42/H4 139.00 zł N
TP-42/H5 139.00 zł S
TP-4.s Cena netto G/T
TP-4.A24s/H0 329.00 zł N
TP-4.A24s/H1 249.00 zł N
TP-4.A24s/H2 249.00 zł N
TP-4.A24s/H3 249.00 zł N
TP-4.A24s/H4 249.00 zł N
TP-4.A24s/H5 249.00 zł N
TP-4.As2/H2 249.00 zł S
TP-4.As/H0 329.00 zł N
TP-4.As/H1 249.00 zł S
TP-4.As/H3 249.00 zł S
TP-4.As/H4 249.00 zł S
TP-4.As/H5 249.00 zł S
TP-4.dA24s/H2 289.00 zł N
TP-4.dA24s/H5 289.00 zł N
TP-4.dAs2/H2 289.00 zł S
TP-4.dAs/H5 289.00 zł S
TP-4.ds2/H2 349.00 zł S
TP-4.ds/H5 329.00 zł S
TP-4.s2/H2 299.00 zł S
TP-4.s/H0 379.00 zł N
TP-4.s/H1 299.00 zł S
TP-4.s/H3 299.00 zł S
TP-4.s/H4 299.00 zł S
TP-4.s/H5 279.00 zł S
Sygnalizatory głosowe
GS-2 Cena netto G/T
GS-2 249.00 zł S
Zasilacze
PS Cena netto G/T
PS-3x Max. prąd wyjściowy ciągły: 2.9A 299.00 zł S
PS-5sv Max. prąd wyjściowy ciągły: 4.6A 399.00 zł N
PS-4/24 Max. prąd wyjściowy ciągły: 4.0A 489.00 zł S
PS-4/24sv Max. prąd wyjściowy ciągły: 3.6A 499.00 zł N
PS-7 Max. prąd wyjściowy ciągły: 7.0A 489.00 zł S
PU/T Cena netto G/T
PU-12-12/Tsv Max. moc na wyjściu: 12W 109.00 zł N
PU-15-12/T Max. prąd wyjściowy ciągły: 1.25A 109.00 zł S
PU-30-24/T Max. prąd wyjściowy ciągły: 1.5A 119.00 zł S
PU-60-12/T Max. prąd wyjściowy ciągły: 4.5A 159.00 zł S
PU-100-24/T Max. prąd wyjściowy ciągły: 3.8A 219.00 zł S
PU/TB Cena netto G/T
PU-60-12/TB Max. moc na wyjściu: 60W 199.00 zł S
PU-60-24/TB Max. moc na wyjściu: 60W 199.00 zł S
Akumulatory
Akumulatory serwisowe AKU-07GX Cena netto G/T
AKU-07GX 109.00 zł C
Akumulatory żelowe AKU Cena netto G/T
AKU 4 129.00 zł C
AKU 7 99.00 zł S
AKU 17 269.00 zł S
AKU 28 369.00 zł C
AKU 42 529.00 zł C
Progowe moduły sensoryczne
Progowe, elektrochemiczne moduły sensoryczne MS Sensor / Media Cena netto G/T
MS-0E.ASH3/N Elektrochemiczny / Arsenowodór (AsH3)
1,199.00 zł CN
MS-0E.B2H6/N Elektrochemiczny / Dwuboran (B2H6)
1,699.00 zł CN
MS-0E.CL2/N Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
899.00 zł CN
MS-0E.CLO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek chloru (ClO2)
1,199.00 zł CN
MS-0E.COCL2/N Elektrochemiczny / Fosgen (COCl2)
1,199.00 zł CN
MS-0E.ETO/N Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
799.00 zł CN
MS-0E.HCL/N Elektrochemiczny / Chlorowodór (HCl)
1,199.00 zł CN
MS-0E.HCN/N Elektrochemiczny / Cyjanowodór (HCN)
899.00 zł CN
MS-0E.NO2.EG Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
529.00 zł CN
MS-0E.NO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
599.00 zł CN
MS-0E.NO/N Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
619.00 zł CN
MS-0E.O3/N Elektrochemiczny / Ozon (O3)
1,299.00 zł CN
MS-0E.PH3/N Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
1,199.00 zł CN
MS-0E.SEH2/N Elektrochemiczny / Selenowodór (H2Se)
1,699.00 zł CN
MS-0E.SIH4/N Elektrochemiczny / Silan (SiH4)
1,699.00 zł CN
MS-0E.SO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
689.00 zł CN
MS-20.EG Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO), Dwutlenek azotu (NO2)
579.00 zł CN
MS-2E/N Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
549.00 zł C
MS-4E/N Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
699.00 zł C
MS-4E/N1 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
699.00 zł C
MS-4E/N2 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
899.00 zł C
MS-4E/N-X Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
699.00 zł C
MS-5E/N Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
549.00 zł C
MS-7E/N Elektrochemiczny / Wodór (H2)
699.00 zł C
MS-9E/4 Elektrochemiczny / Tlen (O2)
589.00 zł C
MS-9E/N Elektrochemiczny / Tlen (O2)
549.00 zł C
Progowe, katalityczne moduły sensoryczne MS Sensor / Media Cena netto G/T
MS-11.K Katalityczny / Gazy palne
559.00 zł C
MS-15.K Katalityczny / Propan-butan (LPG)
559.00 zł C
MS-31.K Katalityczny / Związki organiczne
639.00 zł CN
MS-41.K Katalityczny / Amoniak (NH3)
639.00 zł CN
MS-71.K Katalityczny / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
559.00 zł C
MS-80.K Konduktometryczny / Argon (Ar), Dwutlenek węgla (CO2), Hel (He)
CN
Progowe, optyczne (infra-red) moduły sensoryczne MS Sensor / Media Cena netto G/T
MS-1R2/N Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1,199.00 zł C
MS-1R5/N Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1,199.00 zł C
MS-3R/N Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1,299.00 zł CN
MS-3R/N-X Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1,299.00 zł CN
MS-6R7/N Optyczny (infra-red) / Freony (HFC)
2,249.00 zł CN
MS-6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) / Heksafluorek siarki (SF6)
2,249.00 zł CN
MS-8R8/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
699.00 zł C
MS-8R.EG Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
289.00 zł C
MS-8R/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1,199.00 zł C
MS-DD-8R Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
289.00 zł C
Progowe, półprzewodnikowe moduły sensoryczne MS Sensor / Media Cena netto G/T
MS-11.EG Półprzewodnikowy / Gaz ziemny (CNG)
179.00 zł C
MS-11.EG-EN Półprzewodnikowy / Gaz ziemny (CNG)
179.00 zł C
MS-12.DK Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
59.00 zł C
MS-12/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
199.00 zł C
MS-14.EG Półprzewodnikowy / Gaz ziemny (CNG)
179.00 zł C
MS-14.EG-EN Półprzewodnikowy / Gaz ziemny (CNG)
179.00 zł C
MS-14/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
199.00 zł C
MS-15.DK Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
59.00 zł C
MS-15.EG Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
179.00 zł C
MS-15.EG-EN Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
179.00 zł C
MS-15/N Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
199.00 zł C
MS-22.DK Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
59.00 zł C
MS-22.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
179.00 zł C
MS-22.EG-EN Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
179.00 zł C
MS-22/NL Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
199.00 zł C
MS-24.DK Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
89.00 zł CN
MS-24.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Gaz ziemny (CNG)
259.00 zł C
MS-24.EG-EN Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Gaz ziemny (CNG)
259.00 zł C
MS-25.DK Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
89.00 zł CN
MS-25.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Gaz ziemny (CNG)
259.00 zł C
MS-25.EG-EN Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Gaz ziemny (CNG)
259.00 zł C
MS-28.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
319.00 zł C
MS-31/N Półprzewodnikowy / Związki organiczne
279.00 zł CN
MS-31/N-X Półprzewodnikowy / Związki organiczne
279.00 zł CN
MS-41/N Półprzewodnikowy / Amoniak (NH3)
239.00 zł C
MS-41/N-X Półprzewodnikowy / Amoniak (NH3)
239.00 zł C
MS-61.DK Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
99.00 zł CN
MS-61.EG Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
199.00 zł CN
MS-61/N Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
239.00 zł CN
MS-61/N-X Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
239.00 zł CN
MS-71/N Półprzewodnikowy / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
239.00 zł C
MS-72/N Półprzewodnikowy / Wodór (H2)
199.00 zł C
MS-72/N-X Półprzewodnikowy / Wodór (H2)
199.00 zł C
MS-DD-11 Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
209.00 zł C
MS-DD-14 Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
209.00 zł C
MS-DD-15 Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
209.00 zł C
MS-DD-22 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
209.00 zł C
MS-DD-61 Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
209.00 zł C
MS-DD-62 Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
209.00 zł C
MS-DD-CO/AP Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
109.00 zł C
MS-DD-FR/AP Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
179.00 zł C
MS-DD-GZ/AP Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
109.00 zł C
MS-DD-MT/AP Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
109.00 zł C
MS-DD-PB/AP Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
109.00 zł C
Regenerowane, progowe, półprzewodnikowe moduły sensoryczne MS Sensor / Media Cena netto G/T
MS-12/N-R Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
109.00 zł C
MS-14/N-R Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
109.00 zł C
MS-15.EG-R Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
109.00 zł C
MS-15/N-R Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
109.00 zł C
MS-22.EG-R Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
109.00 zł C
MS-22/NL-R Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
109.00 zł C
Pomiarowe moduły sensoryczne
Pomiarowe, elektrochemiczne moduły sensoryczne MS Sensor / Media Cena netto G/T
MS-P0E.ASH3/N Elektrochemiczny / Arsenowodór (AsH3)
1,199.00 zł CN
MS-P0E.B2H6/N Elektrochemiczny / Dwuboran (B2H6)
1,699.00 zł CN
MS-P0E.CL2/N Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
899.00 zł CN
MS-P0E.CLO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek chloru (ClO2)
1,199.00 zł CN
MS-P0E.COCL2/N Elektrochemiczny / Fosgen (COCl2)
1,199.00 zł CN
MS-P0E.ETO/N Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
799.00 zł CN
MS-P0E.HCL/N Elektrochemiczny / Chlorowodór (HCl)
1,199.00 zł CN
MS-P0E.HCN/N Elektrochemiczny / Cyjanowodór (HCN)
899.00 zł CN
MS-P0E.NO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
599.00 zł CN
MS-P0E.NO/N Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
619.00 zł CN
MS-P0E.O3/N Elektrochemiczny / Ozon (O3)
1,299.00 zł CN
MS-P0E.PH3/N Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
1,199.00 zł CN
MS-P0E.SEH2/N Elektrochemiczny / Selenowodór (H2Se)
1,699.00 zł CN
MS-P0E.SIH4/N Elektrochemiczny / Silan (SiH4)
1,699.00 zł CN
MS-P0E.SO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
689.00 zł CN
MS-P2E/N Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
549.00 zł C
MS-P4E/N Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
699.00 zł C
MS-P4E/N1 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
699.00 zł C
MS-P4E/N2 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
899.00 zł C
MS-P4E/N-X Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
699.00 zł C
MS-P5E/N Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
549.00 zł C
MS-P7E/N Elektrochemiczny / Wodór (H2)
699.00 zł C
MS-P9E/N Elektrochemiczny / Tlen (O2)
549.00 zł C
Pomiarowe, katalityczne moduły sensoryczne MS Sensor / Media Cena netto G/T
MS-P1 Katalityczny / Gazy palne
559.00 zł C
MS-P3 Katalityczny / Związki organiczne
639.00 zł CN
MS-P4 Katalityczny / Amoniak (NH3)
639.00 zł CN
MS-P7 Katalityczny / Wodór (H2)
559.00 zł C
MS-P8 Konduktometryczny / Argon (Ar), Dwutlenek węgla (CO2), Hel (He)
CN
Pomiarowe, optyczne (infra-red) moduły sensoryczne MS Sensor / Media Cena netto G/T
MS-P1R2/N Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1,199.00 zł C
MS-P1R5/N Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1,199.00 zł C
MS-P3R/N Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1,299.00 zł CN
MS-P3R/N-X Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1,299.00 zł CN
MS-P6R7/N Optyczny (infra-red) / Freony (HFC)
2,249.00 zł CN
MS-P6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) / Heksafluorek siarki (SF6)
2,249.00 zł CN
MS-P8R8/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
699.00 zł C
MS-P8R.EN Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
CN
MS-P8R/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1,199.00 zł C
Obudowy i osłony
Obudowy bryzgoszczelne AP-1 Cena netto G/T
AP-1 269.00 zł C
Osłona ochronna przeciw ptakom APTK Cena netto G/T
APTK 39.00 zł C
Osłony rurowe AR-1 Cena netto G/T
AR-1 129.00 zł S
AR-1d 159.00 zł S
Akcesoria pomocnicze
DG/w Cena netto G/T
DG/w 400.00 zł N
Koncentratory okablowania K-8P, K-16P Cena netto G/T
K-16P 399.00 zł S
K-8P 339.00 zł S
Modemy GSM Cena netto G/T
GSM-M4 609.00 zł C
MR2 Cena netto G/T
MR2 39.00 zł C
Przekaźniki modułowe RM Cena netto G/T
RM2P8 N
Puszki zaciskowe na magistralę cyfrową CB-4 Cena netto G/T
CB-4 39.00 zł C
Puszki zaciskowe STH-05 Cena netto G/T
STH-05 279.00 zł C
Rozdzielnie modułowe RZ Cena netto G/T
RZ14 PLUS N
RZ28 PLUS N
RZ42 PLUS N
Test gazowy
Akcesoria do testu gazowego Cena netto G/T
CFR-05 659.00 zł C
CHS 169.00 zł C
Futerał GTS 199.00 zł C
Pojemnik 250 ml 19.00 zł C
TC-DEX 159.00 zł C
TC-DG 159.00 zł C
TC-WG 159.00 zł C
Butle z gazem testowym GC Cena netto G/T
GC-110-C3H8 599.00 zł C
GC-110-CH4 599.00 zł C
GC-110-CO 699.00 zł C
GC-110-H2 599.00 zł C
Zestawy do testu gazowego GTS Cena netto G/T
GTS-DEX 999.00 zł C
GTS-DG 999.00 zł C
GTS-WG 999.00 zł C