Progowe detektory gazów

Urządzenia sygnalizujące przekroczenie określonych stężeń gazu (progów)

DEX/F
Progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu o budowie przeciwwybuchowej
DEX/A
Progowe detektory gazów wybuchowych o budowie przeciwwybuchowej z interfejsem 4-20mA
DG/F
Progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu o budowie bryzgoszczelnej
DG/M
Progowe i pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu o budowie bryzgoszczelnej (wyposażone w magistralę RS-485)
DG/MR Nowość
Progowe i pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu o budowie bryzgoszczelnej z wyjściami przekaźnikowymi (wyposażone w magistralę RS-485)
DG.EN
Progowe, ekonomiczne detektory gazów toksycznych lub wybuchowych o budowie bryzgoszczelnej
DG.EN/M
Progowe, ekonomiczne detektory gazów toksycznych lub wybuchowych o budowie bryzgoszczelnej (wyposażone w magistralę RS-485)
WG.EG
Progowe detektory przeznaczone do kontroli nadmiaru spalin samochodowych (CO/CO2/NO2), obecności gazów wybuchowych (LPG/CNG) lub czynników chłodniczych (HFC)
WG.EGx Nowość
Progowe, samodzielne detektory przeznaczone do kontroli dwutlenku węgla (CO2), nadmiaru tlenku węgla (CO), obecności gazów wybuchowych (LPG/CNG) lub czynników chłodniczych (HFC)
WG.NG
Progowe detektory tlenku węgla (CO) przeznaczone do sterowania wentylacją
DD-nn
Progowe detektory gazów toksycznych lub wybuchowych stosowane w obiektach użyteczności publicznej
Pomiarowe detektory gazów

Urządzenia mierzące (kontrolujące) aktualne stężenie gazu z wyjściem analogowym w standardzie 4-20mA lub/i 0-10V

DEX/P
Pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu o budowie przeciwwybuchowej
DG/P
Pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu o budowie bryzgoszczelnej
DG/PV Nowość
Pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu o budowie bryzgoszczelnej z aktywnym wyjściem prądowym 4-20mA oraz wyjściem napięciowym 2-10V (do systemów obcych)
DG/M
Pomiarowe i progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu o budowie bryzgoszczelnej (wyposażone w magistralę RS-485)
DG/MR Nowość
Progowe i pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu o budowie bryzgoszczelnej z wyjściami przekaźnikowymi (wyposażone w magistralę RS-485)
DG-P8R.EN/M
Pomiarowe, ekonomiczne detektory dwutlenku węgla (CO2) (wyposażone w magistralę RS-485)
AirTECH agro+
Pomiarowe detektory niskich stężeń dwutlenku węgla (CO2), stosowane w przemyśle rolno-spożywczym
AirTECH max+
Pomiarowe detektory wysokich stężeń dwutlenku węgla (CO2), stosowane w przemyśle rolno-spożywczym
AirTECH eko+
Ekonomiczne kontrolery dwutlenku węgla (CO2) i opcjonalnie temperatury (T) oraz wilgotności (RH), stosowane w obiektach użyteczności publicznej
SenseAir
Pomiarowe detektory dwutlenku węgla (CO2) i opcjonalnie temperatury (T) oraz wilgotności (RH), stosowane w obiektach użyteczności publicznej
Przenośne detektory gazów

Urządzenia przenośne (mierniki) z wizualizacją mierzonego stężenia gazu

miniTOX 3x
Przenośne detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu, mogą mierzyć jednocześnie stężenia czterech różnych gazów
Leakator-10
Przenośne detektory wycieku gazu ziemnego, propan-butanu (LPG)
AirTECH duo+
Przenośne detektory dwutlenku węgla (CO2) i tlenu (O2) do kontroli atmosfery w przechowalniach owoców i warzyw
pSENSE
Przenośne detektory dwutlenku węgla (CO2), temperatury (T) i opcjonalnie wilgotności (RH)
Domowe detektory gazów

Urządzenia dedykowane do mieszkań i domów jednorodzinnych

DK-nn
Domowe detektory tlenku węgla (CO/czadu), gazu ziemnego lub propanu-butanu (LPG) z wymiennym sensorem półprzewodnikowym
DD/APs
Domowe, cyfrowe detektory tlenku węgla (CO/czadu), gazu ziemnego lub propanu-butanu (LPG) do stosowania tylko w przeciwwłamaniowych systemach alarmowych