Ze względu na okres świąteczny i przeprowadzaną przez firmę Gazex inwentaryzację związaną z zamknięciem roku rozliczeniowego, sprzedaż urządzeń będzie realizowana do piątku 21 grudnia 2018 r. Zamówienia złożone po tym terminie będą realizowane po 2 stycznia 2019 r.
Progowe, systemowe detektory gazów

Urządzenia sygnalizujące przekroczenie określonych stężeń gazu (progów)

DEX/F
Progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie przeciwwybuchowej
DEX/A
Progowe detektory gazów wybuchowych o budowie przeciwwybuchowej z interfejsem 4-20mA
DG/F
Progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej
DG/M
Progowe i pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej (wyposażone w magistralę RS-485)
DG/MR
Progowe i pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej z wyjściami przekaźnikowymi (wyposażone w magistralę RS-485)
DG.EN
Progowe, ekonomiczne detektory gazów toksycznych, wybuchowych lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej
DG.EN/M
Progowe, ekonomiczne detektory gazów toksycznych, wybuchowych lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej (wyposażone w magistralę RS-485)
WG.EG
Progowe detektory przeznaczone do kontroli nadmiaru spalin samochodowych (CO/CO2/NO2) oraz obecności gazów wybuchowych (LPG/CNG) w garażach zamkniętych
WG.EGx
Progowe, autonomiczne detektory przeznaczone do kontroli dwutlenku węgla (CO2), nadmiaru tlenku węgla (CO), obecności gazów wybuchowych (LPG/CNG) lub Freonów (HFC)
WG.NG
Progowe detektory tlenku węgla (CO) przeznaczone do sterowania wentylacją
DD Nowe modele
Progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych lub Freonów (HFC) stosowane w obiektach użyteczności publicznej (wyposażone w magistralę RS-485)
DD/AP Nowe modele
Progowe detektory gazu ziemnego, metanu (CH4), propanu-butanu (LPG), tlenku węgla (CO/czadu) lub Freonów (HFC) stosowane w pomieszczeniach zamkniętych, nadzorowanych przez system alarmowy
Pomiarowe, systemowe detektory gazów

Urządzenia mierzące (kontrolujące) aktualne stężenie gazu z wyjściem analogowym w standardzie 4-20mA lub/i 0-10V

DEX/P
Pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu o budowie przeciwwybuchowej
DG/P
Pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu o budowie bryzgoszczelnej
DG/PV
Pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu o budowie bryzgoszczelnej z aktywnym wyjściem prądowym 4-20mA oraz wyjściem napięciowym 2-10V (do systemów obcych)
DG/M
Pomiarowe i progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu o budowie bryzgoszczelnej (wyposażone w magistralę RS-485)
DG/MR
Progowe i pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu o budowie bryzgoszczelnej z wyjściami przekaźnikowymi (wyposażone w magistralę RS-485)
Przenośne detektory gazów

Przenośne i transportowalne detektory gazów z wizualizacją mierzonego stężenia gazu

miniTOX 3x
Przenośne detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu, mogą mierzyć jednocześnie stężenia czterech różnych gazów
Leakator-10
Przenośne detektory wycieku gazu ziemnego, propanu-butanu (LPG)
AirTECH duo+
Tranportowalne detektory dwutlenku węgla (CO2) i tlenu (O2) do kontroli atmosfery w przechowalniach owoców i warzyw
pSENSE
Przenośne detektory dwutlenku węgla (CO2), temperatury (T) i opcjonalnie wilgotności (RH)
Domowe detektory gazów

Urządzenia dedykowane do mieszkań i domów jednorodzinnych

DK-nn
Domowe detektory tlenku węgla (CO/czadu), gazu ziemnego, propanu-butanu (LPG) lub Freonów (HFC) z wymiennym sensorem półprzewodnikowym
DD-xx/APs
Domowe detektory gazu ziemnego, metanu (CH4), propanu-butanu (LPG), tlenku węgla (CO/czadu) lub Freonów (HFC) stosowane w pomieszczeniach zamkniętych, nadzorowanych przez system alarmowy
Kontrolery wentylacji

Urządzenia autonomiczne, umożliwiające automatyczne sterowanie wentylacją

AirTECH agro+
Pomiarowe kontrolery niskich stężeń dwutlenku węgla (CO2), stosowane w przemyśle rolno-spożywczym
AirTECH max+
Pomiarowe kontrolery wysokich stężeń dwutlenku węgla (CO2), stosowane w przemyśle rolno-spożywczym
AirTECH eko+
Ekonomiczne kontrolery dwutlenku węgla (CO2) i opcjonalnie temperatury (T) oraz wilgotności (RH), stosowane w obiektach użyteczności publicznej
SenseAir
Pomiarowe kontrolery dwutlenku węgla (CO2) i opcjonalnie temperatury (T) oraz wilgotności (RH), stosowane w obiektach użyteczności publicznej