Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych. Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w bezproblemowym przejściu procesu naprawy i kalibracji urządzeń.

Przenośne detektory gazów

Przenośne i transportowalne detektory gazów z wizualizacją mierzonego stężenia gazu

pSENSE
Przenośne detektory dwutlenku węgla (CO2), temperatury (T) i opcjonalnie wilgotności (RH)
Kontrolery wentylacji

Urządzenia autonomiczne, umożliwiające automatyczne sterowanie wentylacją

AirTECH eko+
Ekonomiczne kontrolery dwutlenku węgla (CO2), opcjonalnie temperatury (T) oraz wilgotności (RH), stosowane w obiektach użyteczności publicznej
SenseAir
Pomiarowe kontrolery dwutlenku węgla (CO2), opcjonalnie temperatury (T) oraz wilgotności (RH), stosowane w obiektach użyteczności publicznej