Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych. Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w bezproblemowym przejściu procesu naprawy i kalibracji urządzeń.

AirTECH duo+

AirTECH duo+

Model urządzenia: AirTECH duo+
Typ urządzenia: AirTECH duo+

Detektory transportowalne AirTECH duo+ służą do pomiarów stężenia dwutlenku węgla (CO2) w zakresie 0 ÷ 10% obj. i tlenu w zakresie 0 ÷ 25% obj. głównie do kontroli atmosfery w przechowalniach owoców i warzyw.

W konstrukcji detektorów wykorzystano optyczny, selektywny sensor dwutlenku węgla pracujący w oparciu o metodę pochłaniania strumienia podczerwieni nierozproszonej (NDIR) oraz elektrochemiczny sensor tlenu o wydłużonej żywotności. Aktualne stężenia dwutlenku węgla i tlenu są pokazywane na dwóch wyświetlaczach LED.

Detektory wyposażone są w układ poboru próbki gazu, w którego skład wchodzą: pompa, wewnętrzny filtr przeciwpyłowy, zewnętrzny przewód gazowy z uniwersalną końcówką, zewnętrzny filtr zabezpieczający przed zassaniem wody.

Wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Parametry techniczne

Sensor Medium Zakres pomiarowy
Elektrochemiczny Tlen (O2)
0 ÷ 25
%v/v
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 10
%v/v

Sygnalizacja optyczna, wbudowana
Sygnalizacja akustyczna, wbudowana
Urządzenie przenośne
Napięcie zasilania
230V~
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
220 x 120 x 110 mm
Cena netto
2 438,00 zł
Grupa towarowa
N

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
U1 dt_ATduoPlus_U1_1310.pdf ins_ATduoPlus_1001.pdf DZp_nr268v181114_ATduo_plus__vU1p.pdf