Ze względu na okres świąteczny i przeprowadzaną przez firmę Gazex inwentaryzację związaną z zamknięciem roku rozliczeniowego, sprzedaż urządzeń będzie realizowana do piątku 21 grudnia 2018 r. Zamówienia złożone po tym terminie będą realizowane po 2 stycznia 2019 r.
DD-11 Nowość

DD-11 RS485

Kategoria i typ produktu
Progowe, systemowe detektory gazówDD

Cyfrowe detektory typu DD-nn przeznaczone są do ciągłej kontroli obecności wyspecyfikowanych gazów w pomieszczeniach. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia danego gazu w powietrzu. Z chwilą przekroczenia określonych wartości stężenia włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora, zmiana stanu wyjścia stykowego oraz za pomocą sieci w standardzie przemysłowym RS485 zostaje przekazana informacja do modułu sterującego. Detektory przeznaczone są do współpracy w Cyfrowym Systemie Detekcji Gazów.

Detektor posiada wymienny moduł z inteligentnym sensorem półprzewodnikowym, co usprawnia konserwację i obniża koszty eksploatacji.

Obszar zastosowań

 • hotele, biura, budynki użyteczności publicznej,
 • rozległe budynki z pomieszczeniami zagrożonymi emisją wyspecyfikowanych gazów toksycznych lub wybuchowych.

Cechy użytkowe

 • wymienny sensor półprzewodnikowy o wieloletniej trwałości (ponad 10 lat);
 • standardowo kalibrowane 3 progi alarmowe (A1/A2/A3);
 • cyfrowa komunikacja z systemem detekcji poprzez izolowany port RS485, z protokołem MODBUS RTU; zdalny nadzór, identyfikacja i diagnostyka;
 • wbudowany mikroprocesor sterujący = niezawodność, stabilność pracy, układ kompensacji termicznej, historia stanów alarmowych, uproszczona procedura adresowania;
 • wyjście stykowe typu NO i NC (niskonapięciowe), przekaźnik bistabilny, standardowo reagujący przy A2 (możliwość przypisania do A1 lub do A3 poprzez dedykowane oprogramowanie konfiguracyjne „DETnet View”);
 • wbudowana sygnalizacja akustyczna (wyłączalna zworką), zróżnicowana dla poszczególnych progów alarmowych;
 • łatwość montażu i podłączenia przewodem FTP (“skrętka” komputerowa), zdejmowalne, podwójne zaciski bezśrubowe (możliwość “wypięcia” detektora z magistrali cyfrowej);
 • bardzo krótki czas przenikania gazów przez osłonę sensora;
 • estetyczna obudowa do montażu naściennego, z możliwością wprowadzenia przewodu spod tynku lub montaż do typowej podtynkowej puszki instalacyjnej Ø60mm (z wkrętami na obrzeżu).
 • konfiguracja ustawień detektora przez dedykowane oprogramowanie konfiguracyjne „DETnet View”, dostępne pod adresem https://www.gazex.pl/oprogramowanie/;
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowy


Nazwa modelu
DD-11

Sensor Medium Standardowa kalibracja
Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW

Wyjścia sterujące stykowe
1
Wyjście w standardzie RS-485
Sygnalizacja optyczna, wbudowana
Sygnalizacja akustyczna, wbudowana
Napięcie zasilania
12/24V=
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
100 x 80 x 30 mm
Cena netto
249,00 zł

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
W1 dt_DD_vW1_1808.pdf DZp_nr264v181114_DD__vW1.pdf
U1 dt_DD_vU1_1609.pdf DZp_nr205v1606_DD_vU1.pdf