Ze względu na okres świąteczny i przeprowadzaną przez firmę Gazex inwentaryzację związaną z zamknięciem roku rozliczeniowego, sprzedaż urządzeń będzie realizowana do piątku 21 grudnia 2018 r. Zamówienia złożone po tym terminie będą realizowane po 2 stycznia 2019 r.
DG-0E.CL2/M

DG-0E.CL2/M RS485

Kategoria i typ produktu
Progowe, systemowe detektory gazówDG/M

Cyfrowe detektory DG/M są przeznaczone do ciągłej kontroli obecności gazów w pomieszczeniach. Kontrola polega na pomiarze stężenia danego gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia określonych wartości stężenia włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostaje przekazana informacja do cyfrowego modułu nadzorczego (za pomocą sieci w standardzie przemysłowym RS-485). Detektory przeznaczone są do współpracy w Cyfrowym Systemie Detekcji Gazów.

Detektory posiadają wymienny moduł z sensorem półprzewodnikowym (DG-nn/M), elektrochemicznym (DG-nE/M, DG-PnE/M) lub optycznym Infra-Red (DG-nR/M, DG-PnR/M). Wymienność modułów sensorycznych usprawnia konserwację, upraszcza kalibrację i obniża koszty eksploatacji.

Detektory DG/M są urządzeniami o konstrukcji zwykłej i nie mogą być stosowane w miejscach klasyfikowanych jako strefy zagrożone wybuchem gazów, par lub pyłów.

Obszar zastosowań

 • zakłady przemysłowe, centra logistyczne, obiekty użyteczności publicznej;
 • rozległe pomieszczenia zagrożone emisją gazów toksycznych lub wybuchowych.

Cechy użytkowe

 • komunikacja, sterowanie i przesyłanie informacji poprzez port w standardzie RS-485, z protokołem MODBUS RTU;
 • sensory w wymiennych modułach;
 • możliwy dobór sensorów do aplikacji;
 • stosunkowo krótki czas reakcji na gazy w otaczającym powietrzu;
 • wbudowany mikroprocesor sterujący oznacza niezawodność, stabilność pracy, układ kompensacji termicznej, półautomatyczne adresowanie w sieci cyfrowej (bez otwierania obudowy);
 • zaciski bezśrubowe, zdejmowalne, z możliwością łączenia przewodów typu linka;
 • 2 przepusty kablowe – łatwość łączenia kolejnych detektorów;
 • opcjonalnie możliwość wyposażenia w dodatkową osłonę z rur stalowych (AR-1d) lub obudowę do kanału wentylacyjnego (wersja DG/w);
 • opcjonalnie możliwość wyposażenia w moduł wyjść stykowych = upgrade do wersji DG/MR w dowolnym momencie;
 • konfiguracja ustawień detektora przez dedykowane oprogramowanie konfiguracyjne „DETnet View”, dostępne pod adresem https://www.gazex.pl/oprogramowanie/;
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowy


Nazwa modelu
DG-0E.CL2/M

Sensor Medium Standardowa kalibracja
Elektrochemiczny Chlor (Cl2)
1/3
ppm

Wyjście w standardzie RS-485
Sygnalizacja optyczna, wbudowana
Napięcie zasilania
24V=
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
140 x 110 x 55 mm
Cena netto

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
W3 dt_DG_M_vW3_1706.pdf DZp_nr260v181114_DG_M_MR_vW3.pdf