Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych. Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w bezproblemowym przejściu procesu naprawy i kalibracji urządzeń.

DG-22.EN/M

DG-22.EN/M RS485

Model urządzenia: DG-22.EN/M
Typ urządzenia: DG.EN/M

Ekonomiczne, cyfrowe detektory DG.EN/M są przeznaczone do ciągłej kontroli obecności wyspecyfikowanych gazów w pomieszczeniach. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia danego gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia określonych wartości stężenia, włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz za pomocą sieci w standardzie przemysłowym RS-485 zostaje przekazana informacja do cyfrowego modułu nadzorczego typu MDD-256/T. Detektory przeznaczone są do współpracy w Cyfrowym Systemie Detekcji Gazów.

Detektory DG.EN/M posiadają wymienny moduł z sensorem półprzewodnikowym tlenku węgla, metanu, propanu-butanu lub czynników chłodniczych (Freonów). Wymienny moduł sensora usprawnia konserwację, upraszcza kalibrację i obniża koszty eksploatacji detektora.

Obszar zastosowania

 • zakłady przemysłowe, centra logistyczne, obiekty użyteczności publicznej, hotele;
 • rozległe pomieszczenia/hale zagrożone emisją wyspecyfikowanych gazów toksycznych lub wybuchowych;
 • garaże i parkingi podziemne - sterowanie wentylacją i ostrzeganie o obecności tlenku węgla (CO) lub wypływie LPG/CNG .

Cechy użytkowe

 • komunikacja, sterowanie i przesyłanie informacji poprzez port w standardzie RS-485, z protokołem MODBUS RTU;
 • zdalny nadzór, identyfikacja, diagnostyka wszystkich detektorów w sieci;
 • selektywny, uśredniony pomiar stężenia tlenku węgla lub progowa detekcja gazów wybuchowych lub czynników chłodniczych;
 • sensory w wymiennych, inteligentnych modułach;
 • wbudowany mikroprocesor sterujący – niezawodność, stabilność pracy, układ kompensacji termicznej, pół-automatyczne adresowanie w sieci tj. łatwe uruchomienie, test sygn. wyjściowych bez mieszanek gazowych, historia stanów alarmowych (dostępne tylko u producenta);
 • 3 progi alarmowe stężeń gazów;
 • solidna, bryzgoszczelna obudowa (IP43);
 • 2 przepusty kablowe – łatwość szeregowego łączenia kolejnych detektorów;
 • konfiguracja ustawień detektora przez dedykowane oprogramowanie konfiguracyjne „DETnet View”, dostępne pod adresem https://www.gazex.pl/oprogramowanie/;
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowy

Parametry techniczne

Sensor Medium Standardowa kalibracja
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm

Wyjście w standardzie RS-485
Sygnalizacja optyczna, wbudowana
Napięcie zasilania
24V=
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
95 x 82 x 68 mm
Cena netto
329.00 zł
Grupa towarowa
S

Dokumentacja