DG-P0E.NO/MR

DG-P0E.NO/MR RS485

Kategoria i typ produktu
Pomiarowe, systemowe detektory gazówDG/MR

Cyfrowe detektory DG/MR są przeznaczone do ciągłej kontroli obecności gazów w pomieszczeniach. Kontrola polega na pomiarze stężenia danego gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia określonych wartości stężenia (dla wersji progowej) włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora, zmieniają stan wbudowane przekaźniki oraz zostaje przekazana informacja do cyfrowego modułu nadzorczego (dla wersji pomiarowej wartość stężenia) – za pomocą sieci w standardzie przemysłowym RS-485. Detektory przeznaczone są do współpracy w Cyfrowym Systemie Detekcji Gazów.

Detektory posiadają wymienny moduł z sensorem półprzewodnikowym, elektrochemicznym lub optycznym Infra-Red. Wymienność modułów sensorycznych usprawnia konserwację, upraszcza kalibrację i obniża koszty eksploatacji.

Detektory DG/MR są urządzeniami o konstrukcji zwykłej i nie mogą być stosowane w miejscach klasyfikowanych jako strefy zagrożone wybuchem gazów, par lub pyłów.

Obszar zastosowań

 • zakłady przemysłowe, centra logistyczne, obiekty użyteczności publicznej;
 • rozległe pomieszczenia zagrożone emisją gazów toksycznych lub wybuchowych.

Cechy użytkowe

 • komunikacja, sterowanie i przesyłanie informacji poprzez port w standardzie RS-485, z protokołem MODBUS RTU;
 • 2 progi alarmowe lub tryb pomiarowy (dla sensorów elektrochemicznych i Infra-Red);
 • wbudowane 2 przekaźniki ze stykiem NO/NC, na demontowalnej płytce (dla stanu A1 i A2, możliwość regulacji progów w trybie pomiarowym poprzez PC z oprogramowaniem DETnet View);
 • sensor w wymiennym, inteligentnym module (zamienny z DG/F i DG/P);
 • możliwy dobór sensorów do aplikacji;
 • stosunkowo krótki czas reakcji na gazy w otaczającym powietrzu;
 • wbudowany mikroprocesor sterujący oznacza niezawodność, stabilność pracy, układ kompensacji termicznej, półautomatyczne adresowanie w sieci cyfrowej (bez otwierania obudowy);
 • zaciski bezśrubowe, zdejmowalne, z możliwością łączenia przewodów typu linka;
 • 2 przepusty kablowe – łatwość łączenia kolejnych detektorów (przelotowo);
 • opcjonalnie możliwość wyposażenia w dodatkową osłonę z rur stalowych (AR-1d) lub obudowę do kanału wentylacyjnego (wersja DG/w);
 • konfiguracja ustawień detektora przez dedykowane oprogramowanie konfiguracyjne „DETnet View”, dostępne pod adresem https://www.gazex.pl/oprogramowanie/;
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowy


Nazwa modelu
DG-P0E.NO/MR

Sensor Medium Zakres pomiarowy
Elektrochemiczny Tlenek azotu (NO)
0 ÷ 100
ppm

Wyjścia sterujące stykowe
2
Wyjście w standardzie RS-485
Sygnalizacja optyczna, wbudowana
Napięcie zasilania
24V=
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
140 x 110 x 55 mm
Cena netto

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
W3 dt_DG_M_vW3_1706.pdf DZp_nr260v181114_DG_M_MR_vW3.pdf