Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych. Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w bezproblemowym przejściu procesu naprawy i kalibracji urządzeń.

DG-P0E.NO2/M

DG-P0E.NO2/M RS485

Model urządzenia: DG-P0E.NO2/M
Typ urządzenia: DG/M

Cyfrowe detektory DG/M są przeznaczone do ciągłej kontroli obecności gazów w pomieszczeniach. Kontrola polega na pomiarze stężenia danego gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia określonych wartości stężenia włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostaje przekazana informacja do cyfrowego modułu nadzorczego (za pomocą sieci w standardzie przemysłowym RS-485). Detektory przeznaczone są do współpracy w Cyfrowym Systemie Detekcji Gazów.

Detektory posiadają wymienny moduł z sensorem półprzewodnikowym, elektrochemicznym lub optycznym (Infra-Red). Wymienność modułów sensorycznych usprawnia konserwację, upraszcza kalibrację i obniża koszty eksploatacji.

Detektory DG/M są urządzeniami o konstrukcji zwykłej i nie mogą być stosowane w miejscach klasyfikowanych jako strefy zagrożone wybuchem gazów, par lub pyłów.

Obszar zastosowań

  • zakłady przemysłowe, centra logistyczne, obiekty użyteczności publicznej;
  • rozległe pomieszczenia zagrożone emisją gazów toksycznych lub wybuchowych.

Cechy użytkowe

  • komunikacja, sterowanie i przesyłanie informacji poprzez port w standardzie RS-485, z protokołem MODBUS RTU;
  • sensory w wymiennych modułach;
  • możliwy dobór sensorów do aplikacji;
  • stosunkowo krótki czas przenikalności gazów przez osłonę sensora – krótki czas reakcji detektora;
  • wbudowany mikroprocesor sterujący oznacza niezawodność, stabilność pracy, półautomatyczne adresowanie w sieci cyfrowej (bez otwierania obudowy);
  • układ kompensacji termicznej;
  • historia stanów alarmowych;
  • zdejmowalne zaciski bezśrubowe z możliwością łączenia dwóch przewodów FTP;
  • bryzgoszczelna obudowa z wysokoudarowego ABS (IP44);
  • dwa przepusty kablowe – łatwość łączenia kolejnych detektorów (przelotowo);
  • selektywna sygnalizacja optyczna LED;
  • opcjonalnie możliwość wyposażenia w dodatkową osłonę z rur stalowych (AR-1d) lub obudowę do kanału wentylacyjnego (wersja DG/w);
  • opcjonalnie możliwość wyposażenia w moduł wyjść stykowych – upgrade do wersji DG/MR w dowolnym momencie;
  • konfiguracja ustawień detektora przez dedykowane oprogramowanie konfiguracyjne „DETnet View”, dostępne pod adresem https://www.gazex.pl/oprogramowanie/;
  • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowy

Parametry techniczne

Sensor Medium Zakres pomiarowy
Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
0 ÷ 20
ppm

Wyjście w standardzie RS-485
Sygnalizacja optyczna, wbudowana
Napięcie zasilania
24V=
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
140 x 110 x 55 mm
Cena netto
Grupa towarowa
N

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
W4 dt_DG_M_vW4_1902.pdf DZp_nr295v181203_DG_M_MR_vW4.pdf
W3 dt_DG_M_vW3_1706.pdf DZp_nr260v181114_DG_M_MR_vW3.pdf