Ze względu na okres świąteczny i przeprowadzaną przez firmę Gazex inwentaryzację związaną z zamknięciem roku rozliczeniowego, sprzedaż urządzeń będzie realizowana do piątku 21 grudnia 2018 r. Zamówienia złożone po tym terminie będą realizowane po 2 stycznia 2019 r.
DG-PV0E.SO2

DG-PV0E.SO2

Kategoria i typ produktu
Pomiarowe, systemowe detektory gazówDG/PV

Detektory pomiarowe typu DG/PV są przeznaczone do pomiaru niebezpiecznych stężeń gazów toksycznych, wybuchowych lub tlenu w powietrzu w pomieszczeniach przemysłowych, zamkniętych. Posiadają wymienny moduł z sensorem pomiarowym.

Są przeznaczone do współpracy z centralami (systemami) różnych producentów wymagających detektorów z aktywnym wyjściem prądowym 4-20mA lub wyjściem napięciowym 2-10V.

DG/PV są urządzeniami o konstrukcji zwykłej i nie mogą być stosowane w strefach klasyfikowanych jako strefy zagrożone wybuchem gazów, par lub pyłów.

(Uwaga: Detektory DG/PV nie są przeznaczone do współpracy z modułami typu MDP, MDA lub MDD).

Cechy użytkowe

 • wymienny sensor gazów:
  • elektrochemiczny – modele DG-PVnE,
  • optyczny Infra-Red – modele DG-PVnR, (gdzie „n” są cyframi tworzącymi kod gazu kalibracyjnego),
 • 2 wyjścia: prądowe w standardzie 4-20mA (aktywne tj. emitujące prąd) oraz napięciowe 2-10V;
 • wbudowana sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego, temperaturowego, licznik czasu pracy,
  historia stanów awaryjnych oraz sygnalizacja upływu terminu kalibracji;
 • układ kompensacji termicznej (może być stosowany przy zmiennych warunkach otoczenia);
 • łatwa penetracja gazów przez osłonę sensora – stosunkowo krótki czas odpowiedzi detektora;
 • wbudowana sygnalizacja optyczna (2 lampki LED);
 • zdejmowalne zaciski z możliwością osadzania żył jedno- i wielodrutowych (linka - bez zaciskania tulejek);
 • bryzgoszczelna osłona sensora gazu IP44 (w zalecanej pozycji montażowej);
 • możliwość wyposażenia w mechaniczną osłonę z rur profilowanych typu AR-1d (montaż w strefach
  narażonych na uszkodzenia mechaniczne np. składy, hurtownie, parkingi);
 • możliwość wyposażenia w obudowę do umieszczenia na kanale wentylacyjnym (opcja DG/w);
 • moduły sensoryczne do DG/PV i DG/P są zamienne (można stosować różne moduły do tego samego
  korpusu DG/PV) - należy jednak uwzględnić warunki instalacji dla poszczególnych mediów;
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowy


Nazwa modelu
DG-PV0E.SO2

Sensor Medium Zakres pomiarowy
Elektrochemiczny Dwutlenek siarki (SO2)
0 ÷ 20
ppm

Wyjście w standardzie 4-20mA
Wyjście w standardzie 2-10V
Sygnalizacja optyczna, wbudowana
Napięcie zasilania
24V=
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
140 x 110 x 55 mm
Cena netto

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
W2 dt_DG_PV_3aW2_1804.pdf DZp_nr261v181114_DG_PV_vW2.pdf
W1 dt_DG_PV_2aW1_1609.pdf DZp_nr226v1606_DG_PV_vW1.pdf