Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych. Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w bezproblemowym przejściu procesu naprawy i kalibracji urządzeń.

DG/w

DG/w

Model urządzenia: DG/w
Typ urządzenia: DG/w

DG/w jest mechanicznie dostosowaną wersją detektorów DG/F, DG/M (dwuprogowych) lub DG/P, DG/PV (pomiarowych) do montażu na kanale wentylacyjnym. Posiada dodatkową sondę pomiarową, która po odpowiednim zainstalowaniu na ścianie kanału wentylacyjnego, zasysa powietrze umożliwiając pomiar stężenia niebezpiecznych substancji w kanale.

Sygnalizacja i parametry elektryczno-pomiarowe (z wyjątkiem czasu reakcji) są identyczne z parametrami odpowiedników w obudowach standardowych.

DG/w jest urządzeniem o konstrukcji zwykłej i nie może być stosowany w strefach klasyfikowanych jako strefy zagrożone wybuchem gazów, par lub pyłów.

Parametry techniczne

Wymiary (szer. x wys. x gł.)
111 x 151 x 170 mm
Cena netto
400,00 zł N

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Karta informacyjna urządzenia Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
W1 dt_DGw_4W1_1908.pdf ins_DGw_A3vU4_1001.pdf DZp_nr256v181114_DGF_vW1.pdf
U4 dt_DGw_2vU4_912.pdf DZp_nr99v906_DGF_vU4.pdf