Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych. Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w bezproblemowym przejściu procesu naprawy i kalibracji urządzeń.

eSENSE

eSENSE

Model urządzenia: eSENSE
Typ urządzenia: SenseAir

Detektory dwutlenku węgla (CO2), temperatury (T) i wilgotności (RH) są nowoczesnym, mikroprocesorowym kontrolerem podstawowych parametrów jakości powietrza wewnętrznego w budynku. Ich podstawowym zastosowaniem jest sterowanie wentylacją i klimatyzacją w budynkach użyteczności publicznej zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Pozwalają osiągnąć znaczne oszczędności kosztów eksploatacji.

Obszar zastosowania

  • budynki użyteczności publicznej,
  • pieczarkarnie (jakość owocników),
  • szklarnie (wysokość plonu upraw),
  • przechowalnie owoców i warzyw (długotrwałe przechowywanie),
  • browary, magazyny gazów i inne obiekty, w których CO2 jest medium technologicznym lub produktem ubocznym (BHP).

Cechy użytkowe

  • wysoko selektywny pomiar oparty na zasadzie pochłaniania strumienia podczerwieni NDIR,
  • brak wpływu innych gazów,
  • całkowita odporność na okresowe przekroczenie zakresu pomiarowego (do 100% obj.),
  • długi okres międzyobsługowy dzięki wewnętrznej procedurze autokalibracji;
  • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Parametry techniczne

Sensor Medium Zakres pomiarowy
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2000
ppm

Wyjście w standardzie 4-20mA
Wyjście w standardzie 0-10V
Wyjście w standardzie 2-10V
Napięcie zasilania
24V=
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
100 x 80 x 28 mm
Cena netto
859,00 zł
Grupa towarowa
N

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
805 dtEN_data_eSENSE.pdf insEN_Manual_eSENSE_all_housings_May08.pdf