Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych. Znajdujący się w zakładce "Serwis" link "Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie" wspomoże Państwa w bezproblemowym przejściu procesu naprawy i kalibracji urządzeń.

Leakator-10

Leakator-10

Model urządzenia: Leakator-10
Typ urządzenia: Leakator-10

Detektory wycieku gazu Leakator-10 (producent Bacharach, USA) są przenośnymi, zasilanymi z baterii detektorami gazów i par cieczy wybuchowych, przeznaczonymi do wykrywania wycieków gazów o niskim stężeniu z instalacji/urządzeń gazowych.

Polecane są do konserwacji domowych i przemysłowych instalacji/urządzeń gazowych, samochodowych instalacji zasilania gazem LPG.

Są urządzeniami o konstrukcji zwykłej (wg norm europejskich) – nie można ich stosować w strefach określonych jako zagrożone wybuchem gazów, par cieczy lub pyłów.

Cechy użytkowe

  • prosty w obsłudze; długi czas pracy na jednym komplecie baterii (ok. 30godz.);
  • duża czułość na gazy wybuchowe (ok. 50 ppm dla metanu);
  • giętka, długa sonda pomiarowa ułatwia badanie w miejscach trudno dostępnych;
  • obecność i poziom stężenia gazu są sygnalizowane optycznie przez świecenie 10 czerwonych lampek LED, zaś brzęczyk potwierdza je sygnałem akustycznym;
  • ciągła regulacja czułości pokrętłem;
  • obudowa detektora zaprojektowana tak, aby można było obsługiwać detektor jedną ręką;
  • sygnalizacja zasilania (włączenia), uszkodzenia sensora, wyczerpania baterii;
  • sensor gazu nie wymaga kalibracji przez cały okres żywotności;
  • wbudowany sensor półprzewodnikowy (o żywotności ponad 5 lat) zapewnia wykrywanie również innych gazów/par takich jak aceton, acetylen, amoniak*, benzen, butan, propan, wodór, siarkowodór*, tlenek węgla*, metan, etanol, opary benzyny, tlenek etylenu*, heksan, gaz ziemny, par rozcieńczalników do farb.
  • baterie 5xR14.

* - próg zadziałania znacznie powyżej dopuszczalnych stężeń NDSCh

Produkt wycofany ze sprzedaży

Parametry techniczne

Sensor Medium Zakres pomiarowy
Półprzewodnikowy Gazy palne

ppm

Sygnalizacja optyczna, wbudowana
Sygnalizacja akustyczna, wbudowana
Urządzenie przenośne
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
216 x 92 x 44 mm
Cena netto
Grupa towarowa
C

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
od 2009 br_wyciekGazu_Leakat10_v1512.pdf ins_Leakt10_v2a_912.pdf DZ_ce_Leaktr10_101026.pdf