Ze względu na okres świąteczny i przeprowadzaną przez firmę Gazex inwentaryzację związaną z zamknięciem roku rozliczeniowego, sprzedaż urządzeń będzie realizowana do piątku 21 grudnia 2018 r. Zamówienia złożone po tym terminie będą realizowane po 2 stycznia 2019 r.
MAG-3 DN65 BIO

MAG-3 DN65 BIO Ex

Kategoria i typ produktu
Zawory odcinająceMAG-3

MAG-3 są elementem wykonawczym Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej GX automatycznie odcinającego dopływ gazu i eliminującego zagrożenia wybuchem gazu ziemnego lub propanu-butanu w pomieszczeniach. Wersje MAG-3 BIO są przeznaczone do pracy z biogazami pochodzenia wysypiskowego lub z oczyszczalni ścieków.

Obszar zastosowań

 • w systemach zabezpieczających instalacje gazowe: w kotłowniach gazowych, budynkach użyteczności publicznej itp.;
 • zewnętrzne punkty redukcyjno-pomiarowe gazu (ciśnienie robocze do 0,5 MPa);
 • układy kogeneracyjne w oczyszczalniach ścieków lub na wysypiskach śmieci (modele MAG-3 BIO).

Cechy użytkowe

 • zarówno w pozycji otwartej jak i zamkniętej nie wymagają zasilania - są energooszczędne
  (impuls elektryczny 12V= o czasie trwania < 1s potrzebny jest jedynie do zamknięcia zaworu);
 • niewrażliwe na zanik napięcia zasilającego system - jego brak czy chwilowe zaniki nie powodują zmian w przepływie gazu przez zawór;
 • odporny na wszelkie zakłócenia mogące w stanie zamkniętym spowodować jego przypadkowe otwarcie (tylko świadome działanie osób nadzoru);
 • bardzo małe pole manewrowe wymagane do obsługi oraz mała siła potrzebna do otwarcia zaworu;
 • prosta, tania, niezawodna i lekka konstrukcja;
 • duża żywotność;
 • możliwość stosowania w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymogami Dyrektywy ATEX.

Schemat blokowy


Nazwa modelu
MAG-3 DN65 BIO
Średnica zaworu
DN100
Ciśnienie nominalne
0,5 MPa
Przyłącze
Kołnierzowe
Średnica przyłącza
DN65
Kierunek przepływu gazu
kierunek zgodny ze strzałką na korpusie
Otwarcie / Zamknięcie zaworu
otwieranie wyłącznie ręczne; zamknięcie impulsem elektrycznym (12V=) lub przyciskiem na korpusie
Standardowe wyposażenie
klucz otwierający, dwa przeciwkołnierze stalowe, uszczelki, komplet śrub, podkładek i nakrętek
Odporność na biogaz
Możliwość pracy w strefie EX
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
257 x 325 x 270 mm
Cena netto
2 099,00 zł

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
05/2016 DT_karta_MAG3_flama1002.pdf ins_MAG3_BIO_flama_1605.pdf DZ_typ_i_UE_MAG3_MAG3bio_1805.pdf