Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych. Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w bezproblemowym przejściu procesu naprawy i kalibracji urządzeń.

MD-2.A24

MD-2.A24

Model urządzenia: MD-2.A24
Typ urządzenia: MD-2, MD-4

Dwuprogowe moduły alarmowe typu MD-2 i MD-4 są przeznaczone do kontroli i zasilania od 1 do 2/4 progowych detektorów gazów typu DEX/F, DG/F lub DG.EN do stosowania w Dwuprogowym Systemie Detekcji Gazów lub w Aktywnym Systemie Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej GX (ASBIG).

Moduł alarmowy może kontrolować pracę od jednego do dwóch (MD-2…) lub do czterech (MD-4…) detektorów. Moduł może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi oraz umożliwia sterowanie i współpracę z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe. Posiada możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia alarmowe optoizolowane.

Moduły w wersji MD…Z mogą sterować gazowym zaworem odcinającym. Moduł taki stanowi część składową „systemu sygnalizacyjno-odcinającego” zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury RP z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75 + zmiany).

Cechy użytkowe

  • zasilanie poszczególnych detektorów dwuprogowych (9V=, z kontrolą obciążenia);
  • kontrola stanu połączenia przewodowego z detektorami (sygnalizuje przerwanie dowolnej żyły);
  • sygnalizacja optyczna i pamięć stanów alarmowych każdego detektora oraz wyjść sterujących;
  • dwa wyjścia alarmowe 12V= – sterowanie dodatkowymi sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi;
  • dwa wyjścia stykowe (galwanicznie odseparowane) – sterowanie wentylatorami, stycznikami, tablicami informacyjnymi;
  • wyjście stykowe “AWARIA” (galwanicznie odseparowane) – informuje o stanie awaryjnym modułu lub braku zasilania;
  • dwa wejścia napięciowe 12V= (galwanicznie separowane) do współpracy z dodatkowymi modułami (kaskadowo);
  • zasilanie 12V= dodatkowych urządzeń zewnętrznych (niskoprądowe);
  • dla MD…Z: wyjście wysokoprądowe 12V= do sterowania zaworem odcinającym typu MAG-3 (z kontrolą podłączenia).

Schemat blokowy

Parametry techniczne

Maksymalna ilość detektorów
2
Wyjścia sterujące alarmowe 12V=
2
Wyjścia sterujące stykowe
2
Wyjście sterujące awaryjne
Wejścia alarmowe
2
Napięcie zasilania
24V=
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
215 x 240 x 115 mm
Cena netto
359.00 zł
Grupa towarowa
N

Dokumentacja