Ze względu na okres świąteczny i przeprowadzaną przez firmę Gazex inwentaryzację związaną z zamknięciem roku rozliczeniowego, sprzedaż urządzeń będzie realizowana do piątku 21 grudnia 2018 r. Zamówienia złożone po tym terminie będą realizowane po 2 stycznia 2019 r.
MD-4.ZA

MD-4.ZA

Kategoria i typ produktu
Progowe moduły sterująceMD-2, MD-4

Dwuprogowe moduły alarmowe typu MD są przeznaczone do kontroli i zasilania od 1 do 2/4 progowych detektorów gazów typu DEX/F, DG/F, do stosowania w Dwuprogowym Systemie Detekcji Gazów lub w Aktywnym Systemie Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej GX.

Moduł alarmowy może kontrolować pracę od jednego do dwóch (MD-2…) lub do czterech (MD-4…) detektorów. Moduł może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi oraz umożliwia sterowanie i współpracę z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe. Posiada możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia alarmowe optoizolowane.

Moduły w wersji MD…Z mogą sterować gazowym zaworem odcinającym. Moduł taki stanowi część składową „systemu sygnalizacyjno-odcinającego” zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury RP z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75 + zmiany).

Cechy użytkowe

  • zasilanie poszczególnych detektorów dwuprogowych (9V=, z kontrolą obciążenia);
  • kontrola stanu połączenia przewodowego z detektorami (sygnalizuje przerwanie dowolnej żyły);
  • sygnalizacja optyczna i pamięć stanów alarmowych każdego detektora oraz wyjść sterujących;
  • dwa wyjścia alarmowe 12V= – sterowanie dodatkowymi sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi;
  • dwa wyjścia stykowe (galwanicznie odseparowane) – sterowanie wentylatorami, stycznikami, tablicami informacyjnymi;
  • wyjście stykowe “AWARIA” (galwanicznie odseparowane) – informuje o stanie awaryjnym modułu lub braku zasilania;
  • dwa wejścia napięciowe 12V= (galwanicznie separowane) do współpracy z dodatkowymi modułami (kaskadowo);
  • zasilanie 12V= dodatkowych urządzeń zewnętrznych (niskoprądowe);
  • dla MD…Z: wyjście wysokoprądowe 12V= do sterowania zaworem odcinającym typu MAG-3 (z kontrolą podłączenia).

Schemat blokowy


Nazwa modelu
MD-4.ZA
Maksymalna ilość detektorów
4
Wyjścia sterujące alarmowe 12V=
2
Wyjścia sterujące stykowe
2
Wyjście sterujące awaryjne
Wyjście sterujące zaworem odcinającym
Wejścia alarmowe
2
Napięcie zasilania
12V=
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
215 x 240 x 115 mm
Cena netto
539,00 zł

Dokumentacja