Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych. Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w bezproblemowym przejściu procesu naprawy i kalibracji urządzeń.

MD-X.ZA24/2x

MD-X.ZA24/2x

Model urządzenia: MD-X.ZA24/2x
Typ urządzenia: MD-X.ZA/2

Mikroprocesorowe moduły sterujące MD-X.ZA/2 są przeznaczone do sterowania zaworami odcinającymi MAG-3 w Aktywnym Systemie Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej (ASBIG®) typu GX produkcji GAZEX.

Mogą sterować innymi zaworami z cewką zwalniającą typu COD lub cewką o podobnych parametrach. Współpracują ze wszystkimi modułami alarmowymi typu MD (niezależnie od wersji i daty produkcji), wybranymi modułami sterującymi MDD (systemy adresowalne) lub innymi systemami z alarmowym wyjściem napięciowym 12V=. Umożliwiają proste dołączenie ręcznego wyłącznika sterującego zamknięciem zaworu(ów) MAG-3 i podobnych.

Obszar zastosowań

 • przemysłowe i osiedlowe kotłownie gazowe,
 • budynki użyteczności publicznej,
 • hale ogrzewane promiennikami gazowymi,
 • bazy magazynowe i rozlewnie gazu płynnego.

Cechy użytkowe

 • możliwość sterowania od 1 do 4 zaworów MAG-3 (po 2 na każde wyjście);
 • długość połączenia przewodowego z systemem detekcji (odległość pomiędzy zaworem i systemem) jest możliwa do ok. 400m;
 • wyjście stykowe AWARIA monitorujące stan modułu; sygnalizuje uszkodzenie modułu, brak podłączenia dowolnego zaworu, niesprawny akumulator wewnętrzny oraz brak lub niewłaściwe napięcie zasilania;
 • możliwość ręcznego testowania zaworów;
 • możliwość podziału na 2 strefy wejść/wyjść, galwaniczna separacja wejść;
 • możliwość współpracy ze wszystkimi modułami serii MD i systemami obcymi;
 • sygnalizacja optyczna i akustyczna sygnału alarmowego (z pamięcią - kasowanie ręcznym przyciskiem pod pokrywą);
 • sygnalizacja podłączenia zaworów;
 • możliwość sterowania odległych zaworów w strefach o niewymiennym okablowaniu – opcja z powiększonym napięciem wyjściowym: MD-X.ZA/2x (z wyjątkiem MAG-3 zainstalowanych w strefach Ex).

Schemat blokowy

Parametry techniczne

Wyjście sterujące awaryjne
Wyjście sterujące zaworem odcinającym
Wejścia alarmowe
2
Parametry dodatkowe
Wyjścia sterujące 24V=
Napięcie zasilania
24V=
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
190 x 165 x 96 mm
Cena netto
N

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Karta informacyjna urządzenia Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
U4 dt_MDX_ZA2_U4_1605.pdf ins_MDXZA2_v4U4_1001.pdf DZp_nr281v181114_MD_XZA2_vU4.pdf