Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych. Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w bezproblemowym przejściu procesu naprawy i kalibracji urządzeń.

MD-X.ZM

MD-X.ZM

Model urządzenia: MD-X.ZM
Typ urządzenia: MD-X.ZM

Moduły sterujące typu MD-X.ZM są przeznaczone do ręcznego i automatycznego sterowania zaworem motylkowym ZM z napędem elektrycznym 230V~ w Automatycznym Systemie Odcinającym.

Dopuszcza się współpracę MD-X.ZM z:
- zaworem motylkowym typu ZM z napędem jednofazowym 230V~ (napęd E50, E60, E100 lub E65, E110) lub napędem trójfazowym 400V~ (poprzez dodatkowe styczniki),
- zaworem kulowym z mechanizmem obrotowym firmy EL-O-Matic (napęd jednofazowy EL100-800)
- lub zaworem z innym napędem elektrycznym jednofazowym posiadającym taki sam sposób sterowania i podłączania (z wyłącznikami krańcowymi).

Obszar zastosowań

  • przemysłowe kotłownie gazowe,
  • instalacje dużych odbiorników gazu.

Cechy użytkowe

  • wyjścia napięciowe 230V~ sterujące zamykaniem i otwieraniem zaworu (lub stycznikami silników 3-fazowych);
  • Wejścia sterujące napięciowe 12V=: zamknięcie, otwarcie zaworu;
  • ręczne zamykanie i otwieranie zaworu przyciskami na płycie czołowej;
  • sygnalizacja optyczna stanu zaworu (otwarcie, zamknięcie, otwieranie, zamykanie);
  • wyjścia alarmowe 12V= dla stanu otwarcia lub zamknięcia – do podłączenia sygnalizatorów np. syreny piezoceramicznej lub lampy ostrzegawczej;
  • wyjścia stykowe (galwanicznie odseparowane od modułu) dla stanu otwarcia i zamknięcia – mogą sterować wentylatorami, stycznikami itp.;
  • wyjście stykowe dla stanu Awaria (galwanicznie odseparowane od modułu) – brak zasilania lub zamykanie / otwieranie zaworu, zanik zasilania.

Schemat blokowy

Parametry techniczne

Wyjścia sterujące alarmowe 12V=
2
Wyjścia sterujące stykowe
2
Wyjście sterujące awaryjne
Wyjście sterujące zaworem odcinającym
Wejścia alarmowe
2
Napięcie zasilania
230V~
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
215 x 240 x 120 mm
Cena netto
499,00 zł
Grupa towarowa
S

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
U2 dt_MDXZM_vU2_1110.pdf ins_MDXZM_4U2_912.pdf DZp_nr283v181114_MD_XZM_vU2p.pdf