Ze względu na okres świąteczny i przeprowadzaną przez firmę Gazex inwentaryzację związaną z zamknięciem roku rozliczeniowego, sprzedaż urządzeń będzie realizowana do piątku 21 grudnia 2018 r. Zamówienia złożone po tym terminie będą realizowane po 2 stycznia 2019 r.
MDPL1

MDPL1

Kategoria i typ produktu
Dodatkowe moduły sterująceMDPL1

Moduły przyłączeniowe są interfejsem służącym podłączaniu detektorów pomiarowych typu DEX/P (w odmianach P6… lub P4…) z systemami pomiarowymi innych producentów – z wejściem w standardzie 4-20mA, z emisją prądu.

Urządzenia MDPL1 ograniczają moc i napięcie dostarczane do detektora pomiarowego DEX/P do wartości dopuszczalnych przez certyfikat badania typu WE na zgodność z Dyrektywą ATEX tj. Pi = 2 W, Ui = 15V.

Cechy użytkowe

  • możliwość podłączenia jednego pomiarowego detektora typu DEX do jednego wejścia pomiarowego systemu;
  • standard sygnału 4-20mA, do systemu z emisją prądu;
  • sygnalizacja awarii na przewodzie sygnałowym (Io ≤ 0,5mA lub Io ≥ 21mA); zasilanie 24V=;
  • szczelna, odporna mechanicznie metalowa obudowa;
  • bardzo proste i szybkie podłączenie/instalacja.

Schemat blokowy


Nazwa modelu
MDPL1
Maksymalna ilość detektorów
1
Wyjście sterujące awaryjne
Wyjście analogowe 4-20mA
Napięcie zasilania
24V=
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
160 x 66 x 49 mm
Cena netto
99,00 zł

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
U1 dt_MDPL1_4U1_1505.pdf ins_MDpL1_4U1_1505.pdf DZp_nr202v1606_MDPL1_vU1.pdf