Ze względu na okres świąteczny i przeprowadzaną przez firmę Gazex inwentaryzację związaną z zamknięciem roku rozliczeniowego, sprzedaż urządzeń będzie realizowana do piątku 21 grudnia 2018 r. Zamówienia złożone po tym terminie będą realizowane po 2 stycznia 2019 r.
PS-3x

PS-3x

Kategoria i typ produktu
ZasilaczePS

Impulsowe zasilacze systemowe są przeznaczone do zasilania elementów systemów detekcji gazów (modułów sterujących, detektorów, tablic ostrzegawczych i sygnalizatorów) o znamionowym napięciu zasilania 12V= lub 24V=.

Posiadają możliwość automatycznego podtrzymania napięcia z wewnętrznego akumulatora żelowego (lub pary akumulatorów) typu AKU.

Cechy użytkowe

  • napięcie wyjściowe separowane galwanicznie;
  • możliwość buforowania zasilania z wewnętrznego akumulatora bezobsługowego (zamawiany osobno) w przypadku zaniku napięcia sieci energetycznej;
  • zabezpieczenie wyjścia przed przeciążeniem i zwarciem;
  • ograniczenie prądu ładowania akumulatora;
  • sygnalizacja optyczna obecności napięcia wejściowego i wyjściowego;
  • opcjonalnie: dołączany moduł z wyjściami stykowymi sygnalizującymi brak zasilania sieciowego i obecność napięcia wyjściowego.

Nazwa modelu
PS-3x
Napięcie wyjściowe
12V=
Max. prąd wyjściowy ciągły
2,9A
Opcjonalny akumulator
3 ÷ 20 Ah
Napięcie zasilania
230V~
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
260 x 260 x 90 mm
Cena netto
299,00 zł

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
MW1 dt_PS3.pdf ins_PS3.pdf DZp_nr255v181114_PS3_vMW1.pdf