Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych. Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w bezproblemowym przejściu procesu naprawy i kalibracji urządzeń.

PS-4/24

PS-4/24

Model urządzenia: PS-4/24
Typ urządzenia: PS

Impulsowe zasilacze systemowe są przeznaczone do zasilania elementów systemów detekcji gazów (modułów sterujących, detektorów, tablic ostrzegawczych i sygnalizatorów) o znamionowym napięciu zasilania 12V= lub 24V=.

Posiadają możliwość automatycznego podtrzymania napięcia z wewnętrznego akumulatora żelowego (lub pary akumulatorów) typu AKU.

Cechy użytkowe

  • napięcie wyjściowe separowane galwanicznie;
  • możliwość buforowania zasilania z wewnętrznego akumulatora bezobsługowego (zamawiany osobno) w przypadku zaniku napięcia sieci energetycznej;
  • zabezpieczenie wyjścia przed przeciążeniem i zwarciem;
  • ograniczenie prądu ładowania akumulatora;
  • sygnalizacja optyczna obecności napięcia wejściowego i wyjściowego;
  • opcjonalnie: dołączany moduł z wyjściami stykowymi sygnalizującymi brak zasilania sieciowego i obecność napięcia wyjściowego.

Parametry techniczne

Napięcie wyjściowe
24V=
Max. prąd wyjściowy ciągły
4,0A
Opcjonalny akumulator
7 ÷ 17 Ah (2 szt.)
Napięcie zasilania
230V~
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
300 x 210 x 210 mm
Cena netto
489,00 zł
Grupa towarowa
S

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
MW3 dt_PS4_24_mw3_1612.pdf ins_PS4_24_mw3_1503.pdf DZp_nr213v1606_PS7_PS4_24_vMW3.pdf