Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych. Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w bezproblemowym przejściu procesu naprawy i kalibracji urządzeń.

PS-5sv

PS-5sv

Model urządzenia: PS-5sv
Typ urządzenia: PS

Impulsowe zasilacze systemowe są przeznaczone do zasilania elementów systemów detekcji gazów (modułów sterujących, detektorów, tablic ostrzegawczych i sygnalizatorów) o znamionowym napięciu zasilania 12V= lub 24V=.

Posiadają możliwość automatycznego podtrzymania napięcia z wewnętrznego akumulatora żelowego (lub pary akumulatorów) typu AKU.

Cechy użytkowe

  • napięcie wyjściowe separowane galwanicznie;
  • możliwość buforowania zasilania z wewnętrznego akumulatora bezobsługowego (zamawiany osobno) w przypadku zaniku napięcia sieci energetycznej;
  • zabezpieczenie wyjścia przed przeciążeniem i zwarciem;
  • ograniczenie prądu ładowania akumulatora;
  • sygnalizacja optyczna obecności napięcia wejściowego i wyjściowego;
  • opcjonalnie: dołączany moduł z wyjściami stykowymi sygnalizującymi brak zasilania sieciowego i obecność napięcia wyjściowego.

Parametry techniczne

Napięcie wyjściowe
12V=
Max. prąd wyjściowy ciągły
4,6A
Opcjonalny akumulator
7 ÷ 42 Ah
Obwód SELV
Napięcie zasilania
230V~
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
290 x 210 x 205 mm
Cena netto
399,00 zł
Grupa towarowa
N

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
W1, W2 dt_PS5sv_w1_w2_1512.pdf DZp_nr285v181114_PS_5sv_424sv_vW2.pdf