Ze względu na okres świąteczny i przeprowadzaną przez firmę Gazex inwentaryzację związaną z zamknięciem roku rozliczeniowego, sprzedaż urządzeń będzie realizowana do piątku 21 grudnia 2018 r. Zamówienia złożone po tym terminie będą realizowane po 2 stycznia 2019 r.
Sensor mTX-CO/H2S

Sensor mTX-CO/H2S

Kategoria i typ produktu
Przenośne detektory gazówminiTOX 3x

Detektory miniTOX 3x są detektorami przenośnymi (miernikami), przeznaczonymi do pomiarów stężenia gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu.

Technologia mikroprocesorowa i oryginalne oprogramowanie umożliwiają jednoczesne monitorowanie stężeń od jednego do czterech gazów, kontrolę przekroczenia dwóch ustawialnych progów alarmowych, zliczanie wartości średnich ważonych NDS i NDSCh dla gazów toksycznych, archiwizację wyników z ostatnich 10 godzin pracy w pamięci wewnętrznej oraz komunikację z komputerem PC.

Powinny być używane wszędzie tam, gdzie istnieje bezpośrednie zagrożenie zatrucia lub wybuchu. Takimi miejscami są najczęściej: oczyszczalnie ścieków, studzienki rewizyjne i kanały ściekowe, studzienki telekomunikacyjne, pomieszczenia z instalacją amoniakalną, instalacją gazową, kotłownie, browary, itp.

Cechy użytkowe

  • szybka reakcja z alarmem dźwiękowym,
  • czułe sensory katalityczne, elektrochemiczne lub optyczne (Infra-Red),
  • komfortowy wyświetlacz LCD z podświetleniem,
  • ergonomiczna klawiatura (obsługa kciukiem),
  • pamięć pomiarów / alarmów,
  • opcja: port RS232 z oprogramowaniem do odczytywania danych,
  • akustyczny wskaźnik działania;
  • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Nazwa modelu
Sensor mTX-CO/H2S

Sensor Medium Zakres pomiarowy
Elektrochemiczny Siarkowodór (H2S)
Tlenek węgla (CO)
0 ÷ 200
0 ÷ 500
ppm
ppm

Urządzenie przenośne
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
Cena netto
1 198,00 zł