Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych. Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w bezproblemowym przejściu procesu naprawy i kalibracji urządzeń.

WG-22.NGA

WG-22.NGA

Model urządzenia: WG-22.NGA
Typ urządzenia: WG.NG

Mikroprocesorowe detektory typu WG.NG są przeznaczone do ciągłej kontroli obecności tlenku węgla (czadu) lub dwutlenku węgla w pomieszczeniach zagrożonych emisją. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą, gdy wartość średnia stężenia przekracza określone wartości progowe, włączona zostaje optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące. Detektory posiadają wymienny moduł z półprzewodnikowym sensorem CO i optycznym sensorem CO2 (WG-28.NG), co usprawnia konserwację, upraszcza rekalibrację i obniża koszty eksploatacji.

Obszar zastosowań

 • garaże i parkingi podziemne,
 • hale produkcyjne zagrożone emisją CO w trakcie procesów technologicznych,
 • kotłownie opalane paliwami stałymi, płynnymi lub gazem,
 • pomieszczenia z urządzeniami zasilanymi gazem koksowniczym,
 • pomieszczenia pomocnicze ze stałą obsługą przyległe do kotłowni,
 • rękawy/strefy załadowcze samochodów dostawczych i ciężarowych TIR,
 • centra logistyczne,
 • warsztaty naprawcze samochodów ciężarowych.

Cechy użytkowe

 • wbudowany mikroprocesor sterujący wszystkimi funkcjami detektora oznacza niezawodność, stabilność pracy, układ kompensacji termicznej;
 • jednoczęściowa konstrukcja: sensor gazu + zasilacz + głośny sygnalizator (opcja) + układy sterujące w jednej obudowie;
 • trzy progi alarmowe CO: A1 i A2 uśrednione, A3 – chwilowe;
 • dwa progi alarmowe CO2: A1 i A2 – stężenie chwilowe;
 • sensory w wymiennych modułach;
 • solidna obudowa z wysokoudarowego ABS, bryzgoszczelna (IP43);
 • wyjście alarmowe 12V= do sterowania zewnętrznymi sygnalizatorami;
 • wyjście stykowe “AWARIA” informujące o uszkodzeniu detektora, bezpiecznika lub braku zasilania;
 • możliwość zasilania napięciem 12V (opcja: 24V);
 • opcja: wbudowany akumulator podtrzymujący (wersja “B”);
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowy

Parametry techniczne

Sensor Medium Standardowa kalibracja
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/300
ppm

Wyjścia sterujące stykowe
2
Wyjścia sterujące napięciowe 12V=
1
Wyjście sterujące "Awaria"
Sygnalizacja optyczna, wbudowana
Napięcie zasilania
12V=
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
190 x 165 x 96 mm
Cena netto
359.00 zł
Grupa towarowa
S

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
U5 dt_WG22NG_vU5_1609.pdf ins_WG22_NG_4U5_v1411.pdf DZp_nr292v181114_WG_NG_vU5.pdf