Ze względu na okres świąteczny i przeprowadzaną przez firmę Gazex inwentaryzację związaną z zamknięciem roku rozliczeniowego, sprzedaż urządzeń będzie realizowana do piątku 21 grudnia 2018 r. Zamówienia złożone po tym terminie będą realizowane po 2 stycznia 2019 r.
Sygnalizatory optyczne i akustyczne

Wizualna i dźwiękowa prezentacja stanów alarmowych

SL-32
Sygnalizatory akustyczno-optyczne
SL-21
Sygnalizatory akustyczno-optyczne
S-3x
Sygnalizatory akustyczne
LD-2
Sygnalizatory optyczne
DK-S3
Sygnalizatory akustyczne do detektorów domowych DK
DK-L2
Sygnalizatory optyczne do detektorów domowych DK
Tablice ostrzegawcze

Podświetlane tablice ostrzegawcze

TP-4.s
Tablice ostrzegawcze LED
TP-42
Podświetlane tablice ostrzegawcze
Sygnalizatory głosowe

Głosowa prezentacja stanów alarmowych

GS-2
Sygnalizatory głosowe, generujące słowne komunikaty ostrzegawczo-informacyjne