Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych.
Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w procesie rejestracji urządzeń.

Sygnalizatory optyczne i akustyczne

Wizualna i dźwiękowa prezentacja stanów alarmowych

SL-32
Sygnalizatory akustyczno-optyczne
SL-21
Sygnalizatory akustyczno-optyczne
S-3x
Sygnalizatory akustyczne
LD-2
Sygnalizatory optyczne
DK-S3
Sygnalizatory akustyczne do detektorów domowych DK
DK-L2
Sygnalizatory optyczne do detektorów domowych DK
Tablice ostrzegawcze

Podświetlane tablice ostrzegawcze

TL-4 Nowość
Tablice ostrzegawcze zewnętrzne LED
TP-4.s
Tablice ostrzegawcze LED
TP-42
Podświetlane tablice ostrzegawcze
Sygnalizatory głosowe

Głosowa prezentacja stanów alarmowych

GS-2
Sygnalizatory głosowe, generujące słowne komunikaty ostrzegawczo-informacyjne