Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych. Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w bezproblemowym przejściu procesu naprawy i kalibracji urządzeń.

AirTECH max+

Kontrolery AirTECH max+ są przeznaczone do selektywnego pomiaru stężenia dwutlenku węgla w zakresie do 5% v/v w pomieszczeniach zamkniętych zagrożonych emisją dużych ilości CO2 (browary, paczkowalnie, rozlewnie napojów gazowanych, ciągi technologiczne z CO2).

Opcjonalnie dostępne są również wersje AirTECH max+ o innym zakresie pomiarowym (1 do 20% v/v CO2), z wyjściem pomiarowym 4-20mA lub 2-10V i/lub z wyjściem cyfrowym RS485 (protokół MODBUS RTU).

Kontrolery umożliwiają automatyczne sterowanie wentylacją poprzez wyjścia stykowe oraz sterowanie sygnalizacją przekroczenia zadanych progów stężenia CO2 poprzez zewnętrzne sygnalizatory optyczne i/lub akustyczne.

Cechy użytkowe

Detektory AirTECH max+ składają się z dwóch elementów: detektora CO2 (montaż w monitorowanym pomieszczeniu) i modułu zasilająco-sterującego (do montażu w lub poza pomieszczeniem dozorowanym).

Cechy detektora

 • optyczny, selektywny pomiar dwutlenku węgla (CO2) metodą strumienia podczerwieni (NDIR);
 • krótki czas odpowiedzi (nie wymaga układów wymuszających przepływ);
 • wyjście pomiarowe w standardzie 4-20mA;
 • odporność na zakłócenia pomiaru przez parę wodną i inne gazy;
 • odporność na przekroczenia zakresu pomiarowego (nawet do 100% obj. CO2);
 • trwałość sensora około 5 lat w atmosferze niekorozyjnej;
 • obudowa bryzgoszczelna IP44;
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Cechy modułu zasilająco-sterującego

 • wbudowany cyfrowy moduł sterujący (typu MDP-1.A/T…, zmodyfikowany) z możliwością ustawienia 3 progów alarmowych, sygnalizacją stanu pracy i stanów alarmowych lampkami LED;
 • wyraźny, czytelny wyświetlacz LED wskazujący stężenie CO2 (% v/v);
 • wyjścia alarmowe stykowe ALARM1, ALARM2, ALARM3 do sterowania urządzeniami zewnętrznymi (np. wentylatorem);
 • układ sygnalizacji stanu awaryjnego (uszkodzenie detektora lub uszkodzenie przewodu połączeniowego): lampka LED żółta, wyście stykowe AWARIA oraz sygnalizacja optyczna na panelu czołowym;
 • 2 wyjścia alarmowe napięciowe 12V (max 200mA) do sterowania zewnętrznymi sygnalizatorami;
 • sygnalizacja braku zasilania 230V~ na wyjściu stykowym AWARIA;
 • zasilacz 12V (typu PU-15-12/T) z sieciowym zabezpieczeniem nadprądowym (B10);
 • obudowa szczelna IP54, z otwieraną pokrywą czołową, 4 przepusty gumowe;
 • konfiguracja i wizualizacja pracy poprzez dedykowane oprogramowanie “DETnet View” (AirTECH max+/M) – dostępne pod adresem https://www.gazex.pl/oprogramowanie/.

Schemat blokowy

Oferowane modele

Nazwa Sensor Medium Zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G/T
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 5
%v/v
230V~ 2 199,00 zł S
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 5
%v/v
230V~ N
RS485 Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 5
%v/v
230V~ N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 5
%v/v
230V~ N

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.