Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych. Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w bezproblemowym przejściu procesu naprawy i kalibracji urządzeń.

DEX/A

Detektory DEX/A są przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów wybuchowych w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych. Sygnalizują przekroczenie dwóch progów alarmowych (A1, A2) ustawionych w wymiennym module sensorycznym (progi ustawione na etapie produkcji). Posiadają interfejs 3-przewodowy typu 4-20mA (pasywny).

Współpracują z modułami alarmowymi typu MDP lub MDA. Mogą także współpracować z innymi dowolnymi centralami akceptującymi standard linii wejściowych 4-20mA (z emisją prądu), po zastosowaniu ogranicznika mocy typu MDPL-1 (opcjonalny).

Wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowy

Oferowane modele

Nazwa Sensor Medium Standardowa kalibracja Napięcie zasilania Cena netto G/T
Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 799.00 zł N

Dedykowany do oczyszczalni ścieków i biogazowni
Półprzewodnikowy / Selektywny Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 799.00 zł N
Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 799.00 zł N
Półprzewodnikowy Związki organiczne
20/40
%DGW
Zasilane z systemu N
Półprzewodnikowy Acetylen (C2H2)
lub Wodór (H2)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu N

Dedykowany do akumulatorowni
Półprzewodnikowy / Selektywny Wodór (H2)
20/40
%DGW
Zasilane z systemu N

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.