DEX/F

DEX/F Ex

Progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie przeciwwybuchowej

Stacjonarne, dwuprogowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu typu DEX/F przeznaczone są do wykrywania obecności gazów o stężeniach szkodliwych lub niebezpiecznych dla ludzi w środowisku pracy i życia. Urządzenia posiadają dwa fabrycznie ustawiane progi stężeń alarmowych.

Cechy użytkowe

  • detektory DEX budowy przeciwwybuchowej spełniają wymagania Dyrektywy ATEX;
  • wybrane modele detektorów z wymiennym sensorem półprzewodnikowym, katalitycznym, konduktometrycznym, elektrochemicznym lub optycznym (Infra-Red) – dobierane do aplikacji
  • wymienne moduły sensoryczne z wbudowanymi algorytmami kompensacji termicznej, kompensacji liniowej, naliczania średnich ważonych (NDS, NDSCh), historii pomiarowej i sygnalizacji przekroczenia zalecanego okresu kalibracji;
  • tania, wieloletnia eksploatacja poprzez wymienność sensorów;
  • zamienność modułów z sensorem półprzewodnikowym i elektrochemicznym – możliwość stosowania w detektorach progowych typu DG/F jak i typu DEX/F;
  • modularność, prostota połączeń, brak konieczności procesu kalibracji w miejscu instalacji;
  • wyjątkowo proste, szybkie projektowanie i montaż;
  • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowy

Nazwy wykonań

Zestawienie wykonań przed i po zmianach od 01.04.2015 r. (Plik PDF)

Oferowane modele

Nazwa Sensor Medium Standardowa kalibracja Napięcie zasilania Cena netto
Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 739,00 zł
Półprzewodnikowy Metan (CH4) selektywny
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 759,00 zł

(Dedykowany do oczyszczalni ścieków i biogazowni)
Półprzewodnikowy Metan (CH4) selektywny
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 1 199,00 zł
Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 739,00 zł
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
Zasilane z systemu 739,00 zł
Półprzewodnikowy Związki organiczne

%DGW
Zasilane z systemu 799,00 zł
Półprzewodnikowy Amoniak (NH3)

ppm
Zasilane z systemu 799,00 zł
Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000
ppm
Zasilane z systemu 799,00 zł
Półprzewodnikowy Acetylen (C2H2)
lub Wodór (H2)

%DGW
Zasilane z systemu 799,00 zł

(Dedykowany do akumulatorowni)
Półprzewodnikowy Wodór (H2) selektywny
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 759,00 zł
Katalityczny Gazy palne
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 949,00 zł
Katalityczny Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 949,00 zł
Katalityczny Związki organiczne

%DGW
Zasilane z systemu 999,00 zł
Katalityczny Amoniak (NH3)

%DGW
Zasilane z systemu 999,00 zł
Katalityczny Acetylen (C2H2)
lub Wodór (H2)

%DGW
Zasilane z systemu 999,00 zł
Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
nds/ndsch
ppm
Zasilane z systemu 999,00 zł
Elektrochemiczny Amoniak (NH3)

ppm
Zasilane z systemu 1 099,00 zł
Elektrochemiczny Wodór (H2)

ppm
Zasilane z systemu 1 099,00 zł
Elektrochemiczny Tlen (O2)
19/18
%v/v
Zasilane z systemu 999,00 zł
Konduktometryczny Argon (Ar)
lub Dwutlenek węgla (CO2)
lub Hel (He)

%v/v
Zasilane z systemu
Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 1 799,00 zł
Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 1 799,00 zł
Optyczny (infra-red) Związki organiczne

%DGW
Zasilane z systemu 1 899,00 zł
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)

%v/v
Zasilane z systemu 1 799,00 zł

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.