DEX/P

DEX/P Ex

Pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu o budowie przeciwwybuchowej

Stacjonarne, pomiarowe (z interfejsem 4-20mA) detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu typu DEX/P przeznaczone są do wykrywania i sygnalizacji obecności gazów o stężeniach szkodliwych lub niebezpiecznych dla ludzi w środowisku pracy i życia.

Cechy użytkowe

  • wyjście analogowe w standardzie 4-20 mA;
  • budowa przeciwwybuchowa, spełnia wymagania Dyrektywy ATEX;
  • wybrane modele detektorów z wymiennym sensorem katalitycznym, konduktometrycznym, elektrochemicznym lub optycznym (Infra-Red) – dobierane do aplikacji;
  • Wymienne moduły sensoryczne z wbudowanymi algorytmami kompensacji termicznej, kompensacji liniowej, naliczania średnich ważonych, historii pomiarowej i sygnalizacji przekroczenia zalecanego okresu kalibracji;
  • tania, wieloletnia eksploatacja poprzez wymienność sensorów;
  • modularność, prostota połączeń, brak konieczności procesu kalibracji w miejscu instalacji oznacza wyjątkowo proste i szybkie projektowanie i montaż;
  • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Nazwy wykonań

Zestawienie wykonań przed i po zmianach od 01.04.2015 r. (Plik PDF)

Schemat blokowy

Oferowane modele

Nazwa Sensor Medium Zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto
Katalityczny Gazy palne
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 949,00 zł
Katalityczny Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 999,00 zł
Katalityczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 20
%DGW
Zasilane z systemu 999,00 zł
Katalityczny Wodór (H2)
0 ÷ 20
%DGW
Zasilane z systemu 999,00 zł
Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
0 ÷ 500
ppm
Zasilane z systemu 1 099,00 zł
Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 1000
ppm
Zasilane z systemu 1 199,00 zł
Elektrochemiczny Siarkowodór (H2S)
0 ÷ 100
ppm
Zasilane z systemu 1 099,00 zł
Elektrochemiczny Wodór (H2)
0 ÷ 1000
ppm
Zasilane z systemu
Elektrochemiczny Tlen (O2)
0 ÷ 25
%v/v
Zasilane z systemu 999,00 zł
Konduktometryczny Argon (Ar)
lub Dwutlenek węgla (CO2)
lub Hel (He)
5 ÷ 100
%v/v
Zasilane z systemu
Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 1 799,00 zł
Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 1 799,00 zł
Optyczny (infra-red) Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 1 899,00 zł
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 5
%v/v
Zasilane z systemu 1 799,00 zł

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.