Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych.
Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w procesie rejestracji urządzeń.

DG/F

Stacjonarne, dwuprogowe detektory typu DG/F są przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów lub par cieczy wybuchowych, toksycznych lub tlenu w powietrzu w pomieszczeniach przemysłowych, zamkniętych. Posiadają wymienny moduł sensora z dwoma progami alarmowymi (progi ustawione na etapie produkcji).

DG/F są przeznaczone wyłącznie do współpracy z modułami alarmowymi typu MD (interfejs 4-przewodowy).

DG/F są detektorami o konstrukcji zwykłej i nie mogą być stosowane w strefach klasyfikowanych jako strefy zagrożone wybuchem gazów, par lub pyłów.

Cechy użytkowe

  • wymienny moduł sensora z dwoma progami alarmowymi, z naliczaniem wartości średnich ważonych (NDS, NDSCh);
  • możliwy dobór sensorów do aplikacji;
  • sygnalizacja optyczna stanu pracy;
  • bryzgoszczelna (w zalecanej pozycji montażowej) osłona sensora gazu;
  • konstrukcja zwykła – nie może być stosowany w strefach klasyfikowanych jako strefy zagrożone wybuchem gazów, par lub pyłów;
  • wymienność modułów z sensorami ułatwia, przyśpiesza i zdecydowanie obniża koszty kalibracji lub naprawy detektora oraz umożliwia zmianę modelu detektora;
  • zamienność modułów z sensorem półprzewodnikowym i elektrochemicznym – możliwość stosowania w detektorach progowych typu DG/F jak i typu DEX/F;
  • modularność, prostota połączeń, brak konieczności procesu kalibracji w miejscu instalacji – wyjątkowo proste i szybkie projektowanie i montaż;
  • bryzgoszczelna obudowa z wysokoudarowego ABS (IP44);
  • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowy

Oferowane modele

Nazwa Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G/T
Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 659,00 zł S
Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 659,00 zł S
Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 659,00 zł S
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
Zasilane z systemu 659,00 zł N
Półprzewodnikowy Związki organiczne
20/40
%DGW
Zasilane z systemu 739,00 zł N
Półprzewodnikowy Amoniak (NH3)
500/1500
ppm
Zasilane z systemu 699,00 zł N
Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000
ppm
Zasilane z systemu 699,00 zł N
Półprzewodnikowy Acetylen (C2H2)
lub Wodór (H2)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 699,00 zł N
Półprzewodnikowy Wodór (H2)
20/40
%DGW
Zasilane z systemu 659,00 zł S
Półprzewodnikowy Temperatura (T)

°C
Zasilane z systemu 469,00 zł N
Elektrochemiczny Arsenowodór (AsH3)
0,2/0,4
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Dwuboran (B2H6)
0,2/0,4
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Chlor (Cl2)
1/3
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Dwutlenek chloru (ClO2)
0,1/0,3 (NDS/NDSCh)
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Fosgen (COCl2)
0,2/0,4
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Tlenek etylenu (C2H4O)
2/5
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Chlorowodór (HCl)
3,4/6,8 (NDS/NDSCh)
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Cyjanowodór (HCN)
3/6
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
1/3
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Tlenek azotu (NO)
2/– (NDS/NDSCh)
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Ozon (O3)
0,2/0,3
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Fosforowodór (PH3)
0,1/0,2 (NDS/NDSCh)
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Selenowodór (H2Se)
1/3
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Silan (SiH4)
5/10
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Dwutlenek siarki (SO2)
0.5/1 (NDS/NDSCh)
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
Zasilane z systemu 899,00 zł N
Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500/800
ppm
Zasilane z systemu 999,00 zł N
Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
20/40 (NDS/NDSCh)
ppm
Zasilane z systemu 999,00 zł N
Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
20/40 (NDS/NDSCh)
ppm
Zasilane z systemu 1 199,00 zł N
Elektrochemiczny Siarkowodór (H2S)
5/10 (NDS/NDSCh)
ppm
Zasilane z systemu 899,00 zł N
Elektrochemiczny Wodór (H2)
500/800
ppm
Zasilane z systemu 999,00 zł N
Elektrochemiczny Tlen (O2)

%v/v
Zasilane z systemu 699,00 zł S
Elektrochemiczny Tlen (O2)
19/18
%v/v
Zasilane z systemu 849,00 zł S
Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 1 599,00 zł S
Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 1 599,00 zł S
Optyczny (infra-red) Związki organiczne
20/40
%DGW
Zasilane z systemu 1 739,00 zł N
Optyczny (infra-red) Freony (HFC)
500/1500
ppm
Zasilane z systemu 2 899,00 zł N
Optyczny (infra-red) Heksafluorek siarki (SF6)
500/1500
ppm
Zasilane z systemu 2 899,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
Zasilane z systemu 1 099,00 zł S
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
Zasilane z systemu 1 599,00 zł N

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.

Sugerowane produkty

Obudowy bryzgoszczelne AP-1
Obudowy bryzgoszczelne chroniące detektory przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi
Osłony rurowe AR-1
Osłony z rur profilowanych zabezpieczające detektor przed bezpośrednim uszkodzeniem mechanicznym
DG/w
Przystosowanie detektorów DG/F, DG/M, DG/P lub DG/PV do montażu na kanale wentylacyjnym
Zestawy do testu gazowego GTS
Zestawy testowe do kontroli prawidłowości działania detektorów