Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych. Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w bezproblemowym przejściu procesu naprawy i kalibracji urządzeń.

DG-P/M

Cyfrowe detektory DG-P/M są przeznaczone do ciągłej kontroli obecności gazów w pomieszczeniach. Kontrola polega na pomiarze stężenia danego gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia określonych wartości stężenia włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostaje przekazana informacja do cyfrowego modułu nadzorczego (za pomocą sieci w standardzie przemysłowym RS-485). Detektory przeznaczone są do współpracy w Cyfrowym Systemie Detekcji Gazów.

Detektory posiadają wymienny moduł z sensorem półprzewodnikowym, elektrochemicznym lub optycznym (Infra-Red). Wymienność modułów sensorycznych usprawnia konserwację, upraszcza kalibrację i obniża koszty eksploatacji.

Detektory DG-P/M są urządzeniami o konstrukcji zwykłej i nie mogą być stosowane w miejscach klasyfikowanych jako strefy zagrożone wybuchem gazów, par lub pyłów.

Obszar zastosowań

 • zakłady przemysłowe, centra logistyczne, obiekty użyteczności publicznej;
 • rozległe pomieszczenia zagrożone emisją gazów toksycznych lub wybuchowych.

Cechy użytkowe

 • komunikacja, sterowanie i przesyłanie informacji poprzez port w standardzie RS-485, z protokołem MODBUS RTU;
 • sensory w wymiennych modułach;
 • możliwy dobór sensorów do aplikacji;
 • stosunkowo krótki czas przenikalności gazów przez osłonę sensora – krótki czas reakcji detektora;
 • wbudowany mikroprocesor sterujący oznacza niezawodność, stabilność pracy, półautomatyczne adresowanie w sieci cyfrowej (bez otwierania obudowy);
 • układ kompensacji termicznej;
 • historia stanów alarmowych;
 • zdejmowalne zaciski bezśrubowe z możliwością łączenia dwóch przewodów FTP;
 • bryzgoszczelna obudowa z wysokoudarowego ABS (IP44);
 • dwa przepusty kablowe – łatwość łączenia kolejnych detektorów (przelotowo);
 • selektywna sygnalizacja optyczna LED;
 • opcjonalnie możliwość wyposażenia w dodatkową osłonę z rur stalowych (AR-1d) lub obudowę do kanału wentylacyjnego (wersja DG/w);
 • opcjonalnie możliwość wyposażenia w moduł wyjść stykowych – upgrade do wersji DG-P/MR w dowolnym momencie;
 • konfiguracja ustawień detektora przez dedykowane oprogramowanie konfiguracyjne „DETnet View”, dostępne pod adresem https://www.gazex.pl/oprogramowanie/;
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowy

Oferowane modele

Nazwa Sensor Medium Zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G/T
RS485 Elektrochemiczny Arsenowodór (AsH3)
0 ÷ 1
ppm
24V= N
RS485 Elektrochemiczny Dwuboran (B2H6)
0 ÷ 1
ppm
24V= N
RS485 Elektrochemiczny Chlor (Cl2)
0 ÷ 10
ppm
24V= N
RS485 Elektrochemiczny Dwutlenek chloru (ClO2)
0 ÷ 1
ppm
24V= N
RS485 Elektrochemiczny Fosgen (COCl2)
0 ÷ 1
ppm
24V= N
RS485 Elektrochemiczny Tlenek etylenu (C2H4O)
0 ÷ 20
ppm
24V= N
RS485 Elektrochemiczny Chlorowodór (HCl)
0 ÷ 30
ppm
24V= N
RS485 Elektrochemiczny Cyjanowodór (HCN)
0 ÷ 30
ppm
24V= N
RS485 Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
0 ÷ 20
ppm
24V= N
RS485 Elektrochemiczny Tlenek azotu (NO)
0 ÷ 100
ppm
24V= N
RS485 Elektrochemiczny Ozon (O3)
0 ÷ 1
ppm
24V= N
RS485 Elektrochemiczny Fosforowodór (PH3)
0 ÷ 5
ppm
24V= N
RS485 Elektrochemiczny Selenowodór (H2Se)
0 ÷ 5
ppm
24V= N
RS485 Elektrochemiczny Silan (SiH4)
0 ÷ 50
ppm
24V= N
RS485 Elektrochemiczny Dwutlenek siarki (SO2)
0 ÷ 20
ppm
24V= N
RS485 Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
0 ÷ 1000
ppm
24V= 919,00 zł N
RS485 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 100
ppm
24V= 1 019,00 zł N
RS485 Elektrochemiczny / Selektywny Amoniak (NH3)
0 ÷ 100
ppm
24V= 1 219,00 zł N
RS485 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 1000
ppm
24V= 1 219,00 zł N
RS485 Elektrochemiczny Siarkowodór (H2S)
0 ÷ 100
ppm
24V= 919,00 zł N
RS485 Elektrochemiczny Wodór (H2)
0 ÷ 1000
ppm
24V= 1 019,00 zł N
RS485 Elektrochemiczny Tlen (O2)
0 ÷ 25
%v/v
24V= 869,00 zł S
RS485 Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
24V= 1 619,00 zł N
RS485 Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
24V= 1 619,00 zł N
RS485 Optyczny (infra-red) Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
24V= 1 759,00 zł N
Nowość RS485 Optyczny (infra-red) Freony (HFC)
0 ÷ 2000
ppm
24V= 2 899,00 zł N
Nowość RS485 Optyczny (infra-red) Heksafluorek siarki (SF6)
0 ÷ 2000
ppm
24V= 2 899,00 zł N
RS485 Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 5
%v/v
24V= 1 619,00 zł N
RS485 Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2
%v/v
24V= 1 119,00 zł N
 

Przystosowanie urządzenia do montażu na kanale wentylacyjnym
N

Moduł rozbudowujący funkcjonalność detektora DG/M o dwa przekaźniki ze stykiem NO/NC
Nowość 39,00 zł C

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.