Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych. Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w bezproblemowym przejściu procesu naprawy i kalibracji urządzeń.

Szczegółowe porównanie modeli

Nazwa Sensor Medium Zakres pomiarowy Napięcie zasilania Wyjścia sterujące stykowe Wyjścia sterujące napięciowe 12V= Wyjścia dwustanowe (progowe) Wyjście sterujące "Awaria" Wyjście sterujące zaworem odcinającym Wyjście w standardzie 4-20mA Wyjście w standardzie 0-10V Wyjście w standardzie 2-10V Wyjście w standardzie RS-485 Sygnalizacja optyczna, wbudowana Sygnalizacja akustyczna, wbudowana Akumulator wewnętrzny Urządzenie przenośne Wymiary (wys. x szer. x gł.) Cena netto G/T
RS485 Elektrochemiczny Arsenowodór (AsH3)
0 ÷ 1
ppm
24V= 140 x 110 x 55 mm N
RS485 Elektrochemiczny Dwuboran (B2H6)
0 ÷ 1
ppm
24V= 140 x 110 x 55 mm N
RS485 Elektrochemiczny Chlor (Cl2)
0 ÷ 10
ppm
24V= 140 x 110 x 55 mm N
RS485 Elektrochemiczny Dwutlenek chloru (ClO2)
0 ÷ 1
ppm
24V= 140 x 110 x 55 mm N
RS485 Elektrochemiczny Fosgen (COCl2)
0 ÷ 1
ppm
24V= 140 x 110 x 55 mm N
RS485 Elektrochemiczny Tlenek etylenu (C2H4O)
0 ÷ 20
ppm
24V= 140 x 110 x 55 mm N
RS485 Elektrochemiczny Chlorowodór (HCl)
0 ÷ 30
ppm
24V= 140 x 110 x 55 mm N
RS485 Elektrochemiczny Cyjanowodór (HCN)
0 ÷ 30
ppm
24V= 140 x 110 x 55 mm N
RS485 Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
0 ÷ 20
ppm
24V= 140 x 110 x 55 mm N
RS485 Elektrochemiczny Tlenek azotu (NO)
0 ÷ 100
ppm
24V= 140 x 110 x 55 mm N
RS485 Elektrochemiczny Ozon (O3)
0 ÷ 1
ppm
24V= 140 x 110 x 55 mm N
RS485 Elektrochemiczny Fosforowodór (PH3)
0 ÷ 5
ppm
24V= 140 x 110 x 55 mm N
RS485 Elektrochemiczny Selenowodór (H2Se)
0 ÷ 5
ppm
24V= 140 x 110 x 55 mm N
RS485 Elektrochemiczny Silan (SiH4)
0 ÷ 50
ppm
24V= 140 x 110 x 55 mm N
RS485 Elektrochemiczny Dwutlenek siarki (SO2)
0 ÷ 20
ppm
24V= 140 x 110 x 55 mm N
RS485 Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
0 ÷ 1000
ppm
24V= 140 x 110 x 55 mm 919.00 zł N
RS485 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 100
ppm
24V= 140 x 110 x 55 mm 1,019.00 zł N
RS485 Elektrochemiczny / Selektywny Amoniak (NH3)
0 ÷ 100
ppm
24V= 140 x 110 x 55 mm 1,219.00 zł N
RS485 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 1000
ppm
24V= 140 x 110 x 55 mm 1,219.00 zł N
RS485 Elektrochemiczny Siarkowodór (H2S)
0 ÷ 100
ppm
24V= 140 x 110 x 55 mm 919.00 zł N
RS485 Elektrochemiczny Wodór (H2)
0 ÷ 1000
ppm
24V= 140 x 110 x 55 mm 1,019.00 zł N
RS485 Elektrochemiczny Tlen (O2)
0 ÷ 25
%v/v
24V= 140 x 110 x 55 mm 869.00 zł S
RS485 Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
24V= 140 x 110 x 55 mm 1,619.00 zł N
RS485 Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
24V= 140 x 110 x 55 mm 1,619.00 zł N
RS485 Optyczny (infra-red) Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
24V= 140 x 110 x 55 mm 1,759.00 zł N
Nowość RS485 Optyczny (infra-red) Freony (HFC)
0 ÷ 2000
ppm
24V= 140 x 110 x 55 mm 2,899.00 zł N
Nowość RS485 Optyczny (infra-red) Heksafluorek siarki (SF6)
0 ÷ 2000
ppm
24V= 140 x 110 x 55 mm 2,899.00 zł N
RS485 Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 5
%v/v
24V= 140 x 110 x 55 mm 1,619.00 zł N
RS485 Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2
%v/v
24V= 140 x 110 x 55 mm 1,119.00 zł N
 

Przystosowanie urządzenia do montażu na kanale wentylacyjnym
151 x 111 x 170 mm N

Moduł rozbudowujący funkcjonalność detektora DG/M o dwa przekaźniki ze stykiem NO/NC
Nowość 2 39.00 zł C

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.