DG/P

DG/P

Pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu o budowie bryzgoszczelnej

Stacjonarne, pomiarowe (z interfejsem 4-20mA) detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu typu DG/P przeznaczone są do wykrywania i sygnalizacji obecności gazów o stężeniach szkodliwych lub niebezpiecznych dla ludzi w pomieszczeniach przemysłowych, zamkniętych.

Cechy użytkowe

  • wyjście analogowe w standardzie 4-20 mA;
  • obudowa zwykła, bryzgoszczelna;
  • wybrane modele detektorów z wymiennym sensorem elektrochemicznym lub optycznym (Infra-Red) – dobierane do aplikacji;
  • wymienne moduły sensoryczne z wbudowanymi algorytmami kompensacji termicznej, kompensacji liniowej, naliczania średnich ważonych, historii pomiarowej i sygnalizacji przekroczenia zalecanego okresu kalibracji;
  • tania, wieloletnia eksploatacja poprzez wymienność sensorów;
  • modularność, prostota połączeń, brak konieczności procesu kalibracji w miejscu instalacji oznacza wyjątkowo proste i szybkie projektowanie i montaż;
  • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowy

Oferowane modele

Nazwa Sensor Medium Zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto
Elektrochemiczny Arsenowodór (AsH3)
0 ÷ 1
ppm
Zasilane z systemu
Elektrochemiczny Dwuboran (B2H6)
0 ÷ 1
ppm
Zasilane z systemu
Elektrochemiczny Chlor (Cl2)
0 ÷ 10
ppm
Zasilane z systemu
Elektrochemiczny Dwutlenek chloru (ClO2)
0 ÷ 1
ppm
Zasilane z systemu
Elektrochemiczny Fosgen (COCl2)
0 ÷ 1
ppm
Zasilane z systemu
Elektrochemiczny Tlenek etylenu (C2H4O)
0 ÷ 20
ppm
Zasilane z systemu
Elektrochemiczny Chlorowodór (HCl)
0 ÷ 30
ppm
Zasilane z systemu
Elektrochemiczny Cyjanowodór (HCN)
0 ÷ 30
ppm
Zasilane z systemu
Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
0 ÷ 20
ppm
Zasilane z systemu
Elektrochemiczny Tlenek azotu (NO)
0 ÷ 100
ppm
Zasilane z systemu
Elektrochemiczny Ozon (O3)
0 ÷ 1
ppm
Zasilane z systemu
Elektrochemiczny Fosforowodór (PH3)
0 ÷ 5
ppm
Zasilane z systemu
Elektrochemiczny Selenowodór (H2Se)
0 ÷ 5
ppm
Zasilane z systemu
Elektrochemiczny Silan (SiH4)
0 ÷ 50
ppm
Zasilane z systemu
Elektrochemiczny Dwutlenek siarki (SO2)
0 ÷ 20
ppm
Zasilane z systemu
Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
0 ÷ 500
ppm
Zasilane z systemu 899,00 zł
Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 100
ppm
Zasilane z systemu 999,00 zł
Elektrochemiczny Amoniak (NH3) selektywny
0 ÷ 100
ppm
Zasilane z systemu 1 199,00 zł
Elektrochemiczny Siarkowodór (H2S)
0 ÷ 100
ppm
Zasilane z systemu 899,00 zł
Elektrochemiczny Wodór (H2)
0 ÷ 1000
ppm
Zasilane z systemu 999,00 zł
Elektrochemiczny Tlen (O2)
0 ÷ 25
%v/v
Zasilane z systemu 849,00 zł
Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 1 599,00 zł
Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 1 599,00 zł
Optyczny (infra-red) Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 1 699,00 zł
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2
%v/v
Zasilane z systemu 1 099,00 zł
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 5000
ppm
Zasilane z systemu 599,00 zł
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 5
%v/v
Zasilane z systemu 1 599,00 zł
 

(Przystosowanie urządzenia do montażu na kanale wentylacyjnym)

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.