Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych. Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w bezproblemowym przejściu procesu naprawy i kalibracji urządzeń.

DK-nn

Domowe detektory gazów typu DK-nn służą do ciągłego monitorowania obecności gazów wybuchowych, tlenku węgla lub freonów w pomieszczeniach mieszkalnych i pomocniczych, zagrożonych emisją tych gazów. Wykrycie niebezpiecznego stężenia gazu sygnalizowane jest włączeniem optycznej i akustycznej sygnalizacji alarmowej oraz aktywowane są odpowiednie wyjścia alarmowe. Detektory wyposażono w wymienny moduł sensora, co gwarantuje prostą i tanią eksploatację.

Obszar zastosowań

 • kotłownie olejowe lub gazowe (z kotłami bez czujnika wypływu spalin);
 • kuchnie i łazienki wyposażone w urządzenia gazowe np. kuchenki, piecyki, podgrzewacze wody (z otwartą komorą spalania);
 • pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia gazowe, takie jak: zawory, liczniki gazu, butle, zbiorniki, przewody gazowe (piwnice, korytarze);
 • pomieszczenia z kominkiem lub z piecami opalanymi węglem lub drewnem;
 • pomieszczenia ogrzewane przenośnymi piecykami na propan-butan;
 • przydomowe garaże;
 • kotłownie opalane paliwem stałym;
 • szkolne pracownie fizyko-chemiczne;
 • pomieszczenia z urządzeniami klimatyzacyjnymi lub chłodniczymi (wycieki freonów).

Cechy użytkowe

 • sterowane mikro­pro­ceso­rem;
 • sterowanie zewnętrznym sygnalizatorem;
 • możliwość współpracy z wieloma urządzeniami;
 • detektory objęte są 3 letnią gwarancją!;
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Oferowane modele

Nazwa Sensor Medium Standardowa kalibracja Napięcie zasilania Cena netto G/T
Półprzewodnikowy Metan (CH4)
15
%DGW
230V~ 149.00 zł S
Półprzewodnikowy Metan (CH4)
15
%DGW
230V~ 159.00 zł N
Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
15
%DGW
230V~ 149.00 zł S
Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
15
%DGW
230V~ 159.00 zł N
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
50/100/300
ppm
230V~ 149.00 zł S
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
50/100/300
ppm
230V~ 159.00 zł N
Półprzewodnikowy Metan (CH4)
Tlenek węgla (CO)
15
50/100/300
%DGW
ppm
230V~ 189.00 zł S
Półprzewodnikowy Metan (CH4)
Tlenek węgla (CO)
15
50/100/300
%DGW
ppm
230V~ 199.00 zł N
Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
Tlenek węgla (CO)
15
50/100/300
%DGW
ppm
230V~ 189.00 zł N
Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
Tlenek węgla (CO)
15
50/100/300
%DGW
ppm
230V~ 199.00 zł N
Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000
ppm
230V~ 199.00 zł N
Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000
ppm
230V~ 209.00 zł N
Z wyjściem sterującym zaworem odcinającym
Półprzewodnikowy Metan (CH4)
15
%DGW
230V~ 169.00 zł S
Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
15
%DGW
230V~ 169.00 zł N
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
50/100/300
ppm
230V~ 169.00 zł N
Półprzewodnikowy Metan (CH4)
Tlenek węgla (CO)
15
50/100/300
%DGW
ppm
230V~ 209.00 zł N
Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
Tlenek węgla (CO)
15
50/100/300
%DGW
ppm
230V~ 209.00 zł N
Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000
ppm
230V~ 219.00 zł N
 
Półprzewodnikowy Metan (CH4)
15
%DGW
12V= 159.00 zł N
Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
15
%DGW
12V= 159.00 zł N
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
50/100/300
ppm
12V= 159.00 zł N
Półprzewodnikowy Metan (CH4)
Tlenek węgla (CO)
15
50/100/300
%DGW
ppm
12V= 199.00 zł N
Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
Tlenek węgla (CO)
15
50/100/300
%DGW
ppm
12V= 199.00 zł N
Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000
ppm
12V= 209.00 zł N

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.