Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych. Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w bezproblemowym przejściu procesu naprawy i kalibracji urządzeń.

MAG-3

MAG-3 są elementem wykonawczym Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej GX automatycznie odcinającego dopływ gazu i eliminującego zagrożenia wybuchem gazu ziemnego lub propanu-butanu w pomieszczeniach. Wersje MAG-3 BIO są przeznaczone do pracy z biogazami pochodzenia wysypiskowego lub z oczyszczalni ścieków.

Obszar zastosowań

 • w systemach zabezpieczających instalacje gazowe: w kotłowniach gazowych, budynkach użyteczności publicznej itp.;
 • zewnętrzne punkty redukcyjno-pomiarowe gazu (ciśnienie robocze do 0,5 MPa);
 • układy kogeneracyjne w oczyszczalniach ścieków lub na wysypiskach śmieci (modele MAG-3 BIO).

Cechy użytkowe

 • zarówno w pozycji otwartej jak i zamkniętej nie wymagają zasilania - są energooszczędne
  (impuls elektryczny 12V= o czasie trwania < 1s potrzebny jest jedynie do zamknięcia zaworu);
 • niewrażliwe na zanik napięcia zasilającego system - jego brak czy chwilowe zaniki nie powodują zmian w przepływie gazu przez zawór;
 • odporny na wszelkie zakłócenia mogące w stanie zamkniętym spowodować jego przypadkowe otwarcie (tylko świadome działanie osób nadzoru);
 • bardzo małe pole manewrowe wymagane do obsługi oraz mała siła potrzebna do otwarcia zaworu;
 • prosta, tania, niezawodna i lekka konstrukcja;
 • duża żywotność;
 • możliwość stosowania w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymogami Dyrektywy ATEX.

Schemat blokowy

Oferowane modele

Nazwa Średnica zaworu Przyłącze Średnica przyłącza Cena netto G/T
MAG-3 DN32 DN50 Kołnierzowe DN32 1,099.00 zł S
MAG-3 DN40 DN50 Kołnierzowe DN40 1,099.00 zł S
MAG-3 DN50 DN50 Kołnierzowe DN50 1,099.00 zł S
MAG-3 DN65 DN100 Kołnierzowe DN65 1,749.00 zł S
MAG-3 DN80 DN100 Kołnierzowe DN80 1,749.00 zł S
MAG-3 DN100 DN100 Kołnierzowe DN100 1,749.00 zł S
Przeznaczone do biogazu
MAG-3 DN32 BIO DN50 Kołnierzowe DN32 1,399.00 zł N
MAG-3 DN40 BIO DN50 Kołnierzowe DN40 1,399.00 zł N
MAG-3 DN50 BIO DN50 Kołnierzowe DN50 1,399.00 zł N
MAG-3 DN65 BIO DN100 Kołnierzowe DN65 2,299.00 zł N
MAG-3 DN80 BIO DN100 Kołnierzowe DN80 2,299.00 zł N
MAG-3 DN100 BIO DN100 Kołnierzowe DN100 2,299.00 zł N