Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych.
Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w procesie rejestracji urządzeń.

MD-1, MD-2, MD-4

Dwuprogowe moduły alarmowe typu MD-1, MD-2 i MD-4 są przeznaczone do kontroli i zasilania od 1 do 2/4 progowych detektorów gazów typu DEX/F, DEX/A, DG/F lub DG.EN do stosowania w Dwuprogowym Systemie Detekcji Gazów, Aktywnym Systemie Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej GX (ASBIG).

Moduł alarmowy może kontrolować pracę od jednego (MD-1…) do dwóch (MD-2…) lub do czterech (MD-4…) detektorów. Moduł może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi oraz umożliwia sterowanie i współpracę z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe (lub także port RS-485 dla MD-1…).

Moduły w wersji MD…Z mogą sterować gazowym zaworem odcinającym. Moduł taki stanowi część składową „systemu sygnalizacyjno-odcinającego” zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury RP z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75 + zmiany).

Cechy użytkowe

  • zasilanie detektorów dwuprogowych (z kontrolą obciążenia i połączenia przewodowego);
  • sygnalizacja optyczna i pamięć stanów alarmowych detektora oraz wyjść sterujących;
  • wejście alarmowe (dla A2, galwanicznie separowane) do współpracy z systemami ppoż lub ręcznym wyłącznikiem zaworu;
  • wyjścia alarmowe 12V= – zasilanie dodatkowych sygnalizatorów akustycznych i optycznych;
  • wyjścia stykowe (galwanicznie odseparowane) – sterowanie wentylatorami, stycznikami, tablicami informacyjnymi;
  • wyjście stykowe “AWARIA” (galwanicznie odseparowane) – informuje o stanie awaryjnym modułu lub braku zasilania;
  • zasilanie dodatkowego modułu do zdalnego sterowania zaworami;
  • dla MD…Z: wyjście wysokoprądowe 12V= do sterowania zaworem odcinającym typu MAG-3 (z kontrolą podłączenia);
  • automatyczne podtrzymanie zasilania (w wersji MD-1.Z);
  • w wersji /M port RS-485 do przyłączenia do Cyfrowego Systemu Detekcji Gazów (CSDG) lub do konfiguracji/odczytu danych z pamięci zdarzeń do komputerów PC przez dedykowane oprogramowanie konfiguracyjne „DETnet View”, dostępne pod adresem https://www.gazex.pl/oprogramowanie/.

Schemat blokowy

Oferowane modele

Nazwa Maksymalna ilość detektorów Podtrzymanie zasilania Napięcie zasilania Cena netto G/T
MD-1 Nowość 1 230V~ 299,00 zł S
MD-1/M Nowość RS485 1 230V~ 399,00 zł N
MD-2 2 230V~ 349,00 zł S
MD-4 4 230V~ 449,00 zł S
 
MD-2.A 2 12V= 349,00 zł S
MD-4.A 4 12V= 449,00 zł S
 
MD-1.A24 Nowość 1 24V= 299,00 zł S
MD-1.A24/M Nowość RS485 1 24V= 399,00 zł N
MD-2.A24 2 24V= 359,00 zł N
MD-4.A24 4 24V= 459,00 zł N
 
Z wyjściem sterującym zaworem odcinającym
MD-1.Z Nowość 1 230V~ 399,00 zł S
MD-1.Z/M Nowość RS485 1 230V~ 499,00 zł N
MD-2.Z 2 230V~ 509,00 zł S
MD-4.Z 4 230V~ 539,00 zł S
 
MD-2.ZA 2 12V= 509,00 zł S
MD-4.ZA 4 12V= 539,00 zł S
 
MD-1.ZA24 Nowość 1 24V= 399,00 zł S
MD-1.ZA24/M Nowość RS485 1 24V= 499,00 zł N
MD-2.ZA24 2 24V= 539,00 zł N
MD-4.ZA24 4 24V= 569,00 zł N

Sugerowane produkty

Akumulatory serwisowe AKU-07GX
Akumulatory przeznaczone do generowania impulsu sterującego zamknięciem zaworu odcinającego w modułach sterujących typu MD-...Z
Modemy GSM
Urządzenia przeznaczone do zdalnego nadzoru stanu systemu detekcji gazów
Rozłącznik instalacyjny SW-20
Urządzenie zapewniające rozłączenie obu żył przewodu sieciowego 230V~