Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych.
Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w procesie rejestracji urządzeń.

miniTOX 3x

Detektory miniTOX 3x są detektorami przenośnymi (miernikami), przeznaczonymi do pomiarów stężenia gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu.

Technologia mikroprocesorowa i oryginalne oprogramowanie umożliwiają jednoczesne monitorowanie stężeń od jednego do czterech gazów, kontrolę przekroczenia dwóch ustawialnych progów alarmowych, zliczanie wartości średnich ważonych NDS i NDSCh dla gazów toksycznych, archiwizację wyników z ostatnich 10 godzin pracy w pamięci wewnętrznej oraz komunikację z komputerem PC.

Powinny być używane wszędzie tam, gdzie istnieje bezpośrednie zagrożenie zatrucia lub wybuchu. Takimi miejscami są najczęściej: oczyszczalnie ścieków, studzienki rewizyjne i kanały ściekowe, studzienki telekomunikacyjne, pomieszczenia z instalacją amoniakalną, instalacją gazową, kotłownie, browary, itp.

Cechy użytkowe

  • szybka reakcja z alarmem dźwiękowym,
  • czułe sensory katalityczne, elektrochemiczne lub optyczne (Infra-Red),
  • komfortowy wyświetlacz LCD z podświetleniem,
  • ergonomiczna klawiatura (obsługa kciukiem),
  • pamięć pomiarów / alarmów,
  • opcja: port RS232 z oprogramowaniem do odczytywania danych,
  • akustyczny wskaźnik działania;
  • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Oferowane modele

Nazwa Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G/T
Katalityczny Gazy palne
0 ÷ 100
%DGW
599,00 zł C
Elektrochemiczny Chlor (Cl2)
0 ÷ 10
ppm
N
Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
0 ÷ 500
ppm
599,00 zł C
Elektrochemiczny Siarkowodór (H2S)
Tlenek węgla (CO)
0 ÷ 200
0 ÷ 500
ppm
ppm
1 198,00 zł C
Elektrochemiczny Tlenek etylenu (C2H4O)
0 ÷ 20
ppm
N
Elektrochemiczny Wodór (H2)
0 ÷ 1000
ppm
N
Elektrochemiczny Siarkowodór (H2S)
0 ÷ 100
ppm
599,00 zł C
Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 100
ppm
599,00 zł C
Elektrochemiczny Tlenek azotu (NO)
0 ÷ 100
ppm
N
Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
0 ÷ 20
ppm
N
Elektrochemiczny Tlen (O2)
0 ÷ 25
%v/v
599,00 zł C
Elektrochemiczny Fosforowodór (PH3)
0 ÷ 5
ppm
N
Elektrochemiczny Dwutlenek siarki (SO2)
0 ÷ 20
ppm
N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 5000
ppm
1 399,00 zł C
Optyczny (infra-red) Gazy palne
0 ÷ 100
%DGW
1 399,00 zł C
1 399,00 zł C

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.