TP-4.s

TP-4.s

Tablice ostrzegawcze LED

Jedno- lub dwustronne, podświetlane tablice ostrzegawcze LED typu TP-4.s są przeznaczone do wizualnej prezentacji stanu alarmowego pojawiającego się na wyjściach sterujących detektorów WG (garaże podziemne) lub modułów sterujących typu MD lub MDD (systemy detekcji gazów toksycznych).

Posiadają stały napis ostrzegawczy lub informacyjny (standardowa treść lub wg życzenia Klienta) pojawiający się dopiero w momencie podświetlenia (pulsujący w stanie aktywnym). Możliwe jest podłączenie z cichym lub głośnym sygnalizatorem dźwiękowym (działającym w stanie aktywnym).

Tablice posiadają budowę zwykłą – nie mogą być stosowane w przestrzeniach określonych jako strefy zagrożenia wybuchem gazów, par lub pyłów.

Cechy użytkowe

 • nowoczesna forma wizualna, czytelne napisy (standardowa wysokość liter 35mm);
 • napis nieczytelny bez podświetlenia, ujawnia się po załączeniu zasilania;
 • podświetlenie pulsujące, barwy czerwonej – zwracające uwagę obserwatora;
 • źródło światła: wysokowydajne diody LED – wysoka trwałość i niezawodność, mały pobór mocy;
 • zasilanie napięciem bezpiecznym 12V= lub 24V=;
 • TP-4.s(2)/TP-4.ds(2) - dwuczęściowa konstrukcja: tablica TP-4.As(2)/TP-4.dAs(2) + TPZ-4 zasilacz sieciowy 12V= (w puszce przyłączeniowej z elastycznymi, płaskimi przepustami);
 • podłączenie 4-żyłowe (TP-4.s2, TP-4.ds2) – możliwość podłączenia cichej/głośnej sygnalizacji akustycznej;
 • możliwość wyłączenia sygnalizacji akustycznej;
 • montaż naścienny (tablica jednostronna) lub podwieszany (tablica dwustronna).

Standardowe napisy

 • H1 - “NIE WCHODZIĆ NADMIAR SPALIN”
 • H2 - “OPUŚCIĆ GARAŻ NADMIAR SPALIN”
 • H3 - “NIE WJEŻDŻAĆ NADMIAR SPALIN”
 • H4 - „WYCIEK AUTOGAZU ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ”
 • H5 - „UWAGA ! NADMIAR SPALIN”

Inne napisy dostępne na zamówienie.

Oferowane modele

Nazwa Sygnalizacja optyczna Napis informacyjny Sygnalizacja akustyczna Napięcie zasilania Cena netto
TP-4.s2/H2 pulsująca, czerwona OPUŚCIĆ GARAŻ NADMIAR SPALIN 60 dB/1m lub 75 dB/1m 230V~ 299,00 zł
TP-4.s/H1 pulsująca, czerwona NIE WCHODZIĆ NADMIAR SPALIN 65 dB/1m 230V~ 299,00 zł
TP-4.s/H3 pulsująca, czerwona NIE WJEŻDŻAĆ NADMIAR SPALIN 65 dB/1m 230V~ 299,00 zł
TP-4.s/H4 pulsująca, czerwona WYCIEK AUTOGAZU ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ 65 dB/1m 230V~ 299,00 zł
TP-4.s/H5 pulsująca, czerwona UWAGA! NADMIAR SPALIN 65 dB/1m 230V~ 279,00 zł
TP-4.ds2/H2 dwustronna, pulsująca, czerwona OPUŚCIĆ GARAŻ NADMIAR SPALIN 60 dB/1m lub 75 dB/1m 230V~ 349,00 zł
TP-4.ds/H5 dwustronna, pulsująca, czerwona UWAGA! NADMIAR SPALIN 65 dB/1m 230V~ 329,00 zł
 
TP-4.As2/H2 pulsująca, czerwona OPUŚCIĆ GARAŻ NADMIAR SPALIN 60 dB/1m lub 75 dB/1m 12V= 239,00 zł
TP-4.As/H1 pulsująca, czerwona NIE WCHODZIĆ NADMIAR SPALIN 65 dB/1m 12V= 239,00 zł
TP-4.As/H3 pulsująca, czerwona NIE WJEŻDŻAĆ NADMIAR SPALIN 65 dB/1m 12V= 239,00 zł
TP-4.As/H4 pulsująca, czerwona WYCIEK AUTOGAZU ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ 65 dB/1m 12V= 239,00 zł
TP-4.As/H5 pulsująca, czerwona UWAGA! NADMIAR SPALIN 65 dB/1m 12V= 219,00 zł
TP-4.dAs2/H2 dwustronna, pulsująca, czerwona OPUŚCIĆ GARAŻ NADMIAR SPALIN 60 dB/1m lub 75 dB/1m 12V= 289,00 zł
TP-4.dAs/H5 dwustronna, pulsująca, czerwona UWAGA! NADMIAR SPALIN 65 dB/1m 12V= 269,00 zł
 
TP-4.A24s/H1 pulsująca, czerwona NIE WCHODZIĆ NADMIAR SPALIN 65 dB/1m 24V= 239,00 zł
TP-4.A24s/H2 pulsująca, czerwona OPUŚCIĆ GARAŻ NADMIAR SPALIN 65 dB/1m 24V= 239,00 zł
TP-4.A24s/H3 pulsująca, czerwona NIE WJEŻDŻAĆ NADMIAR SPALIN 65 dB/1m 24V= 239,00 zł
TP-4.A24s/H4 pulsująca, czerwona WYCIEK AUTOGAZU ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ 65 dB/1m 24V= 239,00 zł
TP-4.A24s/H5 pulsująca, czerwona UWAGA! NADMIAR SPALIN 65 dB/1m 24V= 219,00 zł
TP-4.dA24s/H2 dwustronna, pulsująca, czerwona OPUŚCIĆ GARAŻ NADMIAR SPALIN 65 dB/1m 24V= 289,00 zł
TP-4.dA24s/H5 dwustronna, pulsująca, czerwona UWAGA! NADMIAR SPALIN 65 dB/1m 24V= 269,00 zł