Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych. Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w bezproblemowym przejściu procesu naprawy i kalibracji urządzeń.

WG.EG

Cyfrowe detektory typu WG.EG są urządzeniami przeznaczonymi do ciągłej kontroli nadmiaru spalin samochodowych oraz obecności gazów wybuchowych w garażach zamkniętych. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia ściśle określonych wartości progowych, włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące.

Obszar zastosowań

 • garaże zamknięte i parkingi podziemne – sterowanie wentylacją,
 • stacje kontroli pojazdów i warsztaty samochodowe – sterowanie wyciągiem,
 • magazyny, rękawy/strefy załadowcze i centra logistyczne.

Cechy użytkowe

 • selektywny pomiar stężenia tlenku węgla lub metanu lub dwutlenku węgla;
 • wbudowany mikroprocesor sterujący wszystkimi funkcjami detektora – niezawodność, stabilność pracy, układ kompensacji termicznej, historia zdarzeń, testowanie i kalibracja bez ingerencji do wnętrza obudowy;
 • wymienny sensor gazu gwarantuje prostą i tanią eksploatację;
 • detektor całkowicie automatyczny, nie posiada żadnych elementów regulacyjnych;
 • 3 progi alarmowe (dla CO zgodnie z europejską normą PN-EN 50545-1:2012);
 • 3 wyjścia separowane z możliwością konfiguracji połączenia styku wspólnego (wybór funkcji przełącznikiem), dodatkowy zestaw złącz do podłączenia kolejnego detektora;
 • możliwość wykorzystania wyjścia A3 jako Awaria lub do sterowania drugim zestawem sygnalizatorów, np. osobno dla CO i LPG w garażu;
 • wszystkie zaciski zdejmowalne, z możliwością bezpośredniego łączenia przewodów wielodrutowych (typu linka);
 • jednoczęściowa konstrukcja: wymienny sensor gazu + zasilacz + układy sterujące w jednej solidnej, bryzgoszczelnej obudowie (IP54 w zalecanej pozycji montażowej);
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowy

Oferowane modele

Nazwa Sensor Medium Standardowa kalibracja Napięcie zasilania Cena netto G/T
Półprzewodnikowy Gaz ziemny (CNG)
10/20/30
%DGW
230V~ 299.00 zł N
Półprzewodnikowy / Selektywny Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
230V~ 299.00 zł S
Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
230V~ 299.00 zł S
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
230V~ 299.00 zł S
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Gaz ziemny (CNG)
30/60/150
5/10/15
ppm
%DGW
230V~ 499.00 zł N
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
30/60/150
5/10/15
ppm
%DGW
230V~ 499.00 zł N
Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
3/6/15
ppm
230V~ 649.00 zł N
Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
Dwutlenek azotu (NO2)
30/60/150
3/6/15
ppm
ppm
230V~ N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
230V~ 499.00 zł N
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
230V~ 599.00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
 
Półprzewodnikowy Gaz ziemny (CNG)
10/20/30
%DGW
12V= 299.00 zł N
Półprzewodnikowy / Selektywny Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
12V= 299.00 zł S
Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
12V= 299.00 zł S
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
12V= 299.00 zł S
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Gaz ziemny (CNG)
30/60/150
5/10/15
ppm
%DGW
12V= 499.00 zł N
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
30/60/150
5/10/15
ppm
%DGW
12V= 499.00 zł N
Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
3/6/15
ppm
12V= 649.00 zł N
Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
Tlenek węgla (CO)
3/6/15
30/60/150
ppm
ppm
12V= N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
12V= 499.00 zł N
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
12V= 599.00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
 
Półprzewodnikowy Gaz ziemny (CNG)
10/20/30
%DGW
24V= 329.00 zł N
Półprzewodnikowy / Selektywny Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
24V= 329.00 zł S
Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
24V= 329.00 zł S
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
24V= 329.00 zł S
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Gaz ziemny (CNG)
30/60/150
5/10/15
ppm
%DGW
24V= 529.00 zł N
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
30/60/150
5/10/15
ppm
%DGW
24V= 529.00 zł N
Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
3/6/15
ppm
24V= 679.00 zł N
Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
Tlenek węgla (CO)
3/6/15
30/60/150
ppm
ppm
24V= N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
24V= 529.00 zł N
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
24V= 629.00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.