Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych.
Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w procesie rejestracji urządzeń.

WG.EGx

Cyfrowe detektory typu WG.EGx są autonomicznymi urządzeniami przeznaczonymi do ciągłej kontroli obecności tlenku węgla (kontroli nadmiaru spalin samochodowych) lub obecności gazów wybuchowych lub czynników chłodniczych (HFC) lub dwutlenku węgla w pomieszczeniach zamkniętych.

Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia ściśle określonych wartości progowych, włączona zostaje optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące.

Obszar zastosowań

 • garaże zamknięte i parkingi podziemne – sterowanie wentylacją,
 • stacje kontroli pojazdów – sterowanie wyciągiem,
 • kotłownie na paliwa stałe,
 • maszynownie z czynnikami chłodniczymi,
 • komory chłodnicze artykułów spożywczych,
 • pomieszczenia z urządzeniami klimatyzacyjnymi i chłodniczymi.

Cechy użytkowe

 • selektywny pomiar stężenia tlenku węgla (CO) lub metanu (CH4) lub dwutlenku węgla (CO2);
 • wbudowany mikroprocesor sterujący wszystkimi funkcjami detektora – niezawodność, stabilność pracy, układ kompensacji termicznej, odczyt historii zdarzeń, testowanie bez ingerencji do wnętrza obudowy;
 • wymienny sensor gazu gwarantuje prostą i tanią eksploatację;
 • sygnalizacja optyczna przekroczenia zalecanego 3-letniego okresu kalibracji (10 lat dla dwutlenku węgla)
 • detektor całkowicie automatyczny, nie posiada żadnych elementów regulacyjnych;
 • 3 progi alarmowe;
 • 3 wyjścia stykowe typu NO, separowane;
 • wbudowany sygnalizator dźwiękowy (włączony w stanie A1 lub A2 lub wyłączony), opcjonalnie istnieje możliwość podłączenia sygnalizatora zewnętrznego 12V=/80mA (np. SL-32);
 • możliwość ustawienia wyjścia A3 jako Awaria/FAULT (NO lub NC) lub jako A2 (drugi zestaw styków);
 • w wersji zasilania 12V= lub 24V= detektory posiadają dodatkowe zaciski zasilające urządzenia zewnętrzne (z bezpiecznikiem);
 • wszystkie zaciski zdejmowalne, z możliwością bezpośredniego montażu przewodów wielodrutowych (typu linka) gwarantujących tanie, szybkie i wygodne podłączanie;
 • jednoczęściowa konstrukcja składająca się z sensora gazu, zasilacza, układu sterującego i syrenki w jednej, solidnej, bryzgoszczelnej obudowie;
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowy

Oferowane modele

Nazwa Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G/T
Półprzewodnikowy Sprężony gaz ziemny (CNG)
10/20/30
%DGW
230V~ 399,00 zł N
Półprzewodnikowy Sprężony gaz ziemny (CNG)
10/20/30
%DGW
230V~ 399,00 zł N
Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
230V~ 399,00 zł N
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
230V~ 399,00 zł N
Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000/2500
ppm
230V~ 499,00 zł S
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
230V~ 499,00 zł S
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
230V~ 599,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
 
Półprzewodnikowy Sprężony gaz ziemny (CNG)
10/20/30
%DGW
12V= 399,00 zł N
Półprzewodnikowy Sprężony gaz ziemny (CNG)
10/20/30
%DGW
12V= 399,00 zł N
Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
12V= 399,00 zł N
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
12V= 399,00 zł N
Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000/2500
ppm
12V= 499,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
12V= 499,00 zł S
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
12V= 599,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
 
Półprzewodnikowy Sprężony gaz ziemny (CNG)
10/20/30
%DGW
24V= 429,00 zł N
Półprzewodnikowy Sprężony gaz ziemny (CNG)
10/20/30
%DGW
24V= 429,00 zł N
Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
24V= 429,00 zł N
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
24V= 429,00 zł N
Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000/2500
ppm
24V= 529,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
24V= 529,00 zł N
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
24V= 629,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.

Sugerowane produkty

Osłony rurowe AR-1
Osłony z rur profilowanych zabezpieczające detektor przed bezpośrednim uszkodzeniem mechanicznym
Zestawy do testu gazowego GTS
Zestawy testowe do kontroli prawidłowości działania detektorów