WG.EGx

Cyfrowe detektory typu WG.EGx są autonomicznymi urządzeniami przeznaczonymi do ciągłej kontroli obecności tlenku węgla (kontroli nadmiaru spalin samochodowych) lub obecności gazów wybuchowych lub czynników chłodniczych (HFC) lub dwutlenku węgla w pomieszczeniach zamkniętych. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia ściśle określonych wartości progowych, włączona zostaje optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące.

Obszar zastosowań

 • garaże zamknięte i parkingi podziemne – sterowanie wentylacją,
 • stacje kontroli pojazdów – sterowanie wyciągiem,
 • kotłownie na paliwa stałe,
 • maszynownie z czynnikami chłodniczymi,
 • komory chłodnicze artykułów spożywczych,
 • pomieszczenia z urządzeniami klimatyzacyjnymi i chłodniczymi.

Cechy użytkowe

 • selektywny pomiar stężenia tlenku węgla lub metanu lub dwutlenku węgla;
 • wbudowany mikroprocesor sterujący wszystkimi funkcjami detektora – niezawodność, stabilność pracy, układ kompensacji termicznej, odczyt historii zdarzeń, testowanie bez ingerencji do wnętrza obudowy;
 • wymienny sensor gazu gwarantuje prostą i tanią eksploatację;
 • sygnalizacja optyczna przekroczenia zalecanego 3-letniego okresu kalibracji (10 lat dla dwutlenku węgla)
 • detektor całkowicie automatyczny, nie posiada żadnych elementów regulacyjnych;
 • 3 progi alarmowe;
 • 3 wyjścia stykowe typu NO, separowane;
 • wbudowany sygnalizator dźwiękowy (włączony w stanie A1 lub A2 lub wyłączony), opcjonalnie istnieje możliwość podłączenia sygnalizatora zewnętrznego 12V=/80mA (np. SL-32);
 • możliwość ustawienia wyjścia A3 jako Awaria/FAULT (NO lub NC) lub jako A2 (drugi zestaw styków);
 • w wersji zasilania 12V= lub 24V= detektory posiadają dodatkowe zaciski zasilające urządzenia zewnętrzne (z bezpiecznikiem);
 • wszystkie zaciski zdejmowalne, z możliwością bezpośredniego montażu przewodów wielodrutowych (typu linka) gwarantujących tanie, szybkie i wygodne podłączanie;
 • jednoczęściowa konstrukcja składająca się z sensora gazu, zasilacza, układu sterującego i syrenki w jednej, solidnej, bryzgoszczelnej obudowie;
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowy

Oferowane modele

Nazwa Sensor Medium Standardowa kalibracja Napięcie zasilania Cena netto G/T
Półprzewodnikowy Gaz ziemny (CNG)
10/20/30
%DGW
230V~ 399,00 zł N
Półprzewodnikowy Metan (CH4) selektywny
10/20/30
%DGW
230V~ 399,00 zł N
Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
230V~ 399,00 zł N
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
230V~ 399,00 zł N
Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000/2500
ppm
230V~ 499,00 zł S
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
230V~ 599,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
230V~ 499,00 zł S
 
Półprzewodnikowy Gaz ziemny (CNG)
10/20/30
%DGW
12V= 399,00 zł N
Półprzewodnikowy Metan (CH4) selektywny
10/20/30
%DGW
12V= 399,00 zł N
Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
12V= 399,00 zł N
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
12V= 399,00 zł N
Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000/2500
ppm
12V= 499,00 zł N
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
12V= 599,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
12V= 499,00 zł S
 
Półprzewodnikowy Gaz ziemny (CNG)
10/20/30
%DGW
24V= 429,00 zł N
Półprzewodnikowy Metan (CH4) selektywny
10/20/30
%DGW
24V= 429,00 zł N
Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
24V= 429,00 zł N
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
24V= 429,00 zł N
Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000/2500
ppm
24V= 529,00 zł N
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
24V= 629,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
24V= 529,00 zł N

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.