Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych.
Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w procesie rejestracji urządzeń.

Zawory odcinające

Urządzenia odcinające dopływ gazu do instalacji

MAG-3
Pełnoprzelotowe zawory klapowe, odcinające o rewolucyjnie prostej, a tym samym taniej i niezawodnej, zwartej konstrukcji (ATEX)
ZM
Zawory motylkowe, odcinające dopływ gazu do instalacji/sieci o dużych przekrojach
ZB
Zawory grzybkowe, odcinające dopływ gazu do instalacji niskiego ciśnienia