Ze względu na okres świąteczny i przeprowadzaną przez firmę Gazex inwentaryzację związaną z zamknięciem roku rozliczeniowego, sprzedaż urządzeń będzie realizowana do piątku 21 grudnia 2018 r. Zamówienia złożone po tym terminie będą realizowane po 2 stycznia 2019 r.
Zawory odcinające

Urządzenia odcinające dopływ gazu do instalacji

MAG-3
Pełnoprzelotowe zawory klapowe, odcinające o rewolucyjnie prostej, a tym samym taniej i niezawodnej, zwartej konstrukcji
ZM
Zawory motylkowe, odcinające dopływ gazu do instalacji/sieci o dużych przekrojach
ZB
Zawory grzybkowe, odcinające dopływ gazu do instalacji niskiego ciśnienia