Ze względu na okres świąteczny i przeprowadzaną przez firmę Gazex inwentaryzację związaną z zamknięciem roku rozliczeniowego, sprzedaż urządzeń będzie realizowana do piątku 21 grudnia 2018 r. Zamówienia złożone po tym terminie będą realizowane po 2 stycznia 2019 r.
Schematy blokowe
Schematy blokowe przykładowych, najczęściej stosowanych systemów detekcji gazów w formacie DWG oraz PDF
Biblioteki CAD
Biblioteki CAD w formacie DWG ułatwiające opracowanie rysunków i schematów elektrycznych
Dane do projektowania
Biuletyn informacyjny zawierający szczegółowe informacje przydatne podczas projektowania systemów detekcji gazów
Akty prawne
Fragmenty wybranych aktów prawnych nakazujące stosowanie systemów detekcji gazów lub mierników stężeń gazów
Konsultacje projektowe
W ramach procesu wspomagania Projektantów nasz zespół może pomóc w:
  • analizie potrzeb inwestora,
  • analizie założeń projektowych pod kątem obowiązującego prawa,
  • doborze elementów systemu detekcji gazów,
  • optymalizacji rozmieszczenia elementów systemu,
  • opracowaniu schematu blokowego systemu.