Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych.
Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w procesie rejestracji urządzeń.

Obowiązujące od 2002 r. rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nakłada obowiązek montażu w garażach podziemnych wielostanowiskowych systemów detekcji tlenku węgla i propanu-butanu, współpracujących z wentylacją bytową. Mimo upływu lat projektowanie systemów detekcji CO i LPG wciąż przysparza wielu problemów związanych z doborem właściwych urządzeń, ich rozmieszczeniem, algorytmem sterowania wentylacją.

W 2013 r. firma GAZEX rozszerzyła swoją ofertę sprawdzonych, niezawodnych detektorów garażowych typu WG o nowy model – detektory serii WG.EG (WG-22.EG – CO, WG-15.EG – LPG, WG-11.EG – CNG oraz WG-0E.EG/NO2 – NO2). Zgodnie z normą PN 50545-1 detektory serii WG.EG zaprojektowano jako trzyprogowe.

Najważniejszą cechą każdego systemu detekcji powinna być jego niezawodność. Można to osiągnąć przez eliminację zbędnych elementów, takich jak centrala pośrednicząca w przekazywaniu sygnału z detektorów do wentylatora. Sterowanie wentylacją bytową w garażu odbywa się poprzez uruchamianie wentylatorów wywiewnych z zadaną wydajnością po otrzymaniu sygnału o przekroczeniu progów alarmowych właściwych dla poszczególnych gazów. Cewka stycznika wentylatora zasilana jest bezpośrednio z detektora.

W przypadku dużych obiektów system detekcji można podzielić na strefy. Każda ze stref steruje osobnym wentylatorem lub grupą wentylatorów wyciągowych. Przewietrzanie ograniczonego obszaru garażu, a nie całej jego powierzchni, wydatnie zmniejsza koszty eksploatacyjne związane ze zużyciem energii elektrycznej.

Uzupełnieniem systemów detekcji są tablice ostrzegawcze LED jednostronne TP-4.s lub dwustronne TP-4.Ds. Umieszczone na nich napisy informują użytkowników garażu o zagrożeniu związanym z nadmiernym stężeniem CO i LPG. W uzasadnionych przypadkach tablice można wyposażyć w syrenę o głośności 65 dB, której zadaniem będzie zwrócenie uwagi na treść napisu informacyjnego. Nie zaleca się montażu sygnalizatorów optyczno-akustycznych, na których nie umieszczono żadnego napisu informacyjnego. Sygnalizatory te mają głośność na poziomie 110 dB. Nie jest to rozwiązanie zalecane, ponieważ może być mylone z sygnałem o włamaniu do samochodu.

Detektory LPG narażone są na uszkodzenia mechaniczne, dlatego warto je wyposażyć w osłony rurowe AR-1 zabezpieczające przed bezpośrednim kontaktem ze zderzakiem samochodu lub przez wandalami.

Niezawodność systemu detekcji CO i LPG uzależniona jest od właściwej eksploatacji, konserwacji i regularnego przeprowadzania kontroli działania. Detektory serii WG.EG wyposażone są wymienne moduły z sensorem półprzewodnikowym. Ich cechą charakterystyczną jest niezawodność działania i długa żywotność (ok. 10 lat przy efektywnie pracującej wentylacji). Urządzenia wymagają przeprowadzenia procesu kalibracji przed upływem 3 lat. Naklejka z zalecanym terminem kolejnej kalibracji umieszczona jest na obudowie detektora. O zbliżającym się terminie kalibracji informuje także migająca dioda na obudowie detektora. Dzięki możliwości demontażu modułu sensora proces kalibracji ogranicza się do wymiany samego modułu sensora i trwa kilka minut. Nie ma konieczności demontażu całego detektora i odsyłania go do kalibracji, a tym samym pozostawiania obiektu niezabezpieczonym.

Wygodnym rozwiązaniem jest możliwość wprowadzenia detektorów serii WG.EG w tryb pracy chwilowej za pomocą zewnętrznego włącznika magnetycznego znajdującego się z boku obudowy detektora (pole Test Zone). Rozwiązanie to umożliwia sprawdzenie prawidłowości połączeń elektrycznych obwodów sterujących, a także ułatwia wykonanie kontroli działania urządzenia poprzez szybszą reakcję sensora na gaz testowy. Na przednim panelu detektora znajduje się port podczerwieni, który pozwala na przeprowadzenie pełnej diagnostyki i regulacji urządzenia bez konieczności demontażu obudowy.

W uzasadnionym przypadku można zastosować cyfrowe systemy detekcji z detektorami adresowalnymi DG-22.EN/M dla CO oraz DG-15.EN/M dla LPG, podłączanymi do modułu alarmowego (centrali) MDD-256/T.

Niezależnie od przyjętego rozwiązania, tylko regularnie przeprowadzane czynności serwisowe systemów detekcji CO i LPG gwarantują bezpieczeństwo i komfort użytkowania garaży i parkingów podziemnych. Działanie systemów detekcji CO i LPG należy kontrolować minimum raz w roku.


Sercem detektora gazu jest sensor gazu – element reagujący na gaz. Powszechnie, w elektronicznych detektorach gazu, stosuje się 4 rodzaje sensorów: elektrochemiczne, katalityczne, absorpcyjne w podczerwieni (Infra-Red) oraz półprzewodnikowe. W wyniku oddziaływania gazów sensory zmieniają swoje parametry elektryczne, które łatwo zmierzyć. Sensor elektrochemiczny to rodzaj ogniwa wytwarzającego prąd elektryczny. Natężenie …


Wykrywanie niebezpiecznych stężeń gazów stało się powszechne wszędzie tam, gdzie mogą one wystąpić w procesie produkcji lub magazynowania materiałów chemicznych. Dzięki temu możemy odpowiedzialnie, bo na podstawie pomiarów, wyrokować o jakości wentylacji w monitorowanym obiekcie. Prowadzi to do bardziej ogólnych wniosków, które warto wziąć pod uwagę, gdy chcemy zadbać o …


Wybuchy metanu są szczególnie niebezpieczne w przestrzeniach zamkniętych. Ludzie zaczęli spotykać się z tego typu zagrożeniem od momentu rozpoczęcia pozyskiwania minerałów w wyrobiskach podziemnych. Eksplozje następowały w kopalniach soli, rud metali a później w kopalniach węgla. Początkowo, dla poprawienia bezpieczeństwa górników, dokonywano wypalania metanu, który gromadził się pod stropem wyrobisk. …


Ludzie do prawidłowego funkcjonowania potrzebują czystego i świeżego powietrza, które zawiera niezbędny do życia tlen. Jeśli człowiek przebywa w pomieszczeniach zamkniętych, tlen jest zużywany i musi być uzupełniany powietrzem z zewnątrz dostarczanym za pośrednictwem systemu wentylacji pomieszczeń, przy czym wentylacja może być naturalna (grawitacyjna) lub sztuczna (mechaniczna). Funkcją wentylacji nie …


W naszym kraju istnieje kilkadziesiąt aktów prawnych regulujących stosowanie urządzeń do wykrywania i pomiaru stężeń gazów toksycznych i wybuchowych. Jedne z ważniejszych to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i …